Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg


 


Plan Gospodarki NiskoemisyjnejUwaga!! Zmiana numeru rachunku bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi! Od dnia 1 stycznia 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na nowy rachunek bankowy Miasta i Gminy Mordy o numerze 21 8038 0007 0042 2756 2000 0440 Bank Spółdzielczy w Łosicach, o/Mordy.

Szacowanie szkód w rolnictwie, spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

W związku z zarządzeniem Nr 234 Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie powołania i zasad działania Terenowych Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, Burmistrz Miasta i Gminy Mordy Informuje:

że po stwierdzeniu szkód w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku działania w/w czynników producent rolny powinien poinformować pisemnie Urząd Gminy/Miasta właściwy ze względu na położenie swoich gruntów o poniesionych stratach. Zgłoszenie powinno zostać złożone do właściwego Urzędu Gminy/Miasta, na obowiązującym wniosku o szacowanie szkód:

-    do 20 dni od dnia wystąpienia suszy, gradobicia, deszczu nawalnego, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny
-    do 20 dni od dnia ustąpienia wody w przypadku szkód spowodowanych przez powódź w uprawach, zwierzętach i maszynach;
Za termin wystąpienia zjawiska uznawany jest dzień rozpoczęcia jego trwania, za dzień ustąpienia wody w przypadku powodzi należy uznać dzień zakończenia jej trwania

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. Nr 22, poz.121 z późn. zm.), za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może stosować dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. Nr 150 poz.1249 z późn zm.)

Wniosek rolnika

 

 logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02mailto:sekretariat@mordy.pl
fax 25-641-51-15