Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg


 


Plan Gospodarki NiskoemisyjnejUwaga!! Zmiana numeru rachunku bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi! Od dnia 1 stycznia 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na nowy rachunek bankowy Miasta i Gminy Mordy o numerze 21 8038 0007 0042 2756 2000 0440 Bank Spółdzielczy w Łosicach, o/Mordy.
Dowód osobisty

 

ZGŁOSZENIE WYJAZDU ZA GRANICĘ NA OKRES DŁUŻSZY NIŻ 6 MIESIĘCY ORAZ ZGŁOSZENIE POWROTU

Podstawa prawna:

         Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 657 z poźn. zm )

Wymagane dokumenty:

 

1.      Dowód osobisty albo paszport,

2.      Wypełniony formularz,

3.      W przypadku zgłoszenia wyjazdu lub powrotu przez pełnomocnika:

          Pisemne pełnomocnictwo do zgłoszenia wyjazdu lub powrotu,

         Dowód osobisty albo paszport.

Sposób załatwienia sprawy:

 

Zgłoszenia wyjazdu oraz powrotu dokonuje się bezpośrednio po złożeniu formularza.

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. nie przewiduje wydania zaświadczenia o zgłoszeniu wyjazdu za granicę oraz powrotu. Zaświadczenie o zgłoszeniu wyjazdu i (lub) powrotu wydaje się na wniosek zainteresowanego. Zgodnie z art. 1 ust. 1, pkt 1, lit. b Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1827.) wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.

Opłaty:

 

1.      Czynności zgłoszenia zameldowania nie podlegają opłacie skarbowej

 

2.      Opłata skarbowa:

          za udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł

          opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.

 

Opłatę można uiścić w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Mordy, BS Łosice o/Mordy 88 8038 0007 0042 2756 2000 0010.

Przewidywalny termin załatwienia sprawy:

 

Niezwłocznie, po okazaniu wszystkich wymaganych dokumentów i poprawnym wypełnieniu formularza meldunkowego.

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:

 

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Nr pokoju 9

Nr Tel.  25 641 54 02 wew. 41

Godziny pracy:

Poniedziałek – Piątek 8.00 – 15.50

Tryb odwoławczy: BRAK

Uwagi:

 

1.      Formularz można pobrać w pokoju numer 9 oraz ze strony www.mordy.pl

2.      Zgłoszenie wyjazdu za granicę bez zamiaru stałego pobytu na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu można dokonać także w formie dokumentu elektronicznego na formularzu „ePUAP wyjazd” (zgłoszenie wyjazdu) i „ePUAP przyjazd” (zgłoszenie przyjazdu). Umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego przez Platformę ePUAP, wniosek powinien zostać opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

 

 

3.      Za osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje je przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).

4.      Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest zobowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

 

druk zgłoszenia powrotu za granicę

druk zgłoszenia wyjazdu za granicę

 logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02mailto:sekretariat@mordy.pl
fax 25-641-51-15