Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg


 


Plan Gospodarki NiskoemisyjnejUwaga!! Zmiana numeru rachunku bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi! Od dnia 1 stycznia 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na nowy rachunek bankowy Miasta i Gminy Mordy o numerze 21 8038 0007 0042 2756 2000 0440 Bank Spółdzielczy w Łosicach, o/Mordy.

 

Nazwa sprawy

Wydanie zaświadczenia o utracie  lub uszkodzeniu dowodu osobistego

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2017r., poz. 1464.), •Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. 2017 r., poz. 1626).

Wymagane dokumenty

Utratę dowodu osobistego zgłasza się na formularzu utraty dowodu osobistego

  • w formie dokumentu elektronicznego – tylko w organie gminy, który wydał dowód osobisty, poświadczenie zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu wydawane
    jest na żądanie,
  • osobiście – w organie dowolnej gminy,
  • w dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej – osoby przebywające poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście lub pisemnie za pomocą poczty lub telefaksu.

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie zaświadczenia o utracie dowodu osobistego (ważne jest do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące).

Termin załatwienia sprawy

Termin załatwienia sprawy wynosi do 7 dni od daty wpływu padania.

Odmowa wydania zaświadczenia bądź odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia.

Miejsce załatwienia sprawy

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Nr pokoju 12
Nr Tel. 25 641 54 02 wew. 41
Godziny pracy: Poniedziałek – Piątek 8:00-15:50

Opłata skarbowa

Brak

Opłata administracyjna

Brak

Tryb odwoławczy

Od postanowienia przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Mazowieckiego w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Dodatkowe informacje

1.Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną. Organy te wydają zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu, oraz powiadamiają o tym przy użyciu dostępnych środków, w szczególności telefaksu lub poczty elektronicznej,
2.Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu w dowolnym Urzędzie Gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.pdf

2018-04-24

 

 logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02mailto:sekretariat@mordy.pl
fax 25-641-51-15