Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg


 


Plan Gospodarki NiskoemisyjnejUwaga!! Zmiana numeru rachunku bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi! Od dnia 1 stycznia 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na nowy rachunek bankowy Miasta i Gminy Mordy o numerze 21 8038 0007 0042 2756 2000 0440 Bank Spółdzielczy w Łosicach, o/Mordy.

Zaświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu gospodarstwa rolnego

Nazwa sprawy:

Zaświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu gospodarstwa rolnego 

Wymagane dokumenty:

- podanie 

Sposób załatwienia sprawy:

Zainteresowany składa podanie wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej. 

Termin załatwienia sprawy:

do 7 dni (zazwyczaj niezwłocznie) 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wymiar Podatków i Opłat
I p., pok. nr 19
tel. 25-641-54-02 w. 35
 

Opłata skarbowa:

- 17 zł
opłatę skarbową można wnieść w kasie Urzędu Miasta i Gminy Mordy lub wpłacić na konto Urzędu - BS Łosice o/Mordy 88 8038 0007 0042 2756 2000 0010  

Opłata administracyjna:

Brak 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783)

Dodatkowe informacje:

Zwalnia się z opłaty skarbowej osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawia zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia niezbędnego do uzasadnienia wniosków w sprawach:
- alimentacyjnych, opieki kurateli i przysposobienia
- ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodnych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów
- świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym
- zatrudnienia, wynagrodzenia za pracę
- nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia
- załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późń. zm.)
- wydanie zaświadczeń w sprawach z zakresu zadań w ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej oraz innych zadań dotyczących organizacji rynków rolnych dla potrzeb Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencji rynku Rolnego.
 

Pliki do pobrania:

Prośba o wydanie zaświadczenia o prowadzeniu osobiście gospodarstwa.pdf

Oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa.pdf 

 

 logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02mailto:sekretariat@mordy.pl
fax 25-641-51-15