Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg


 


Plan Gospodarki NiskoemisyjnejUwaga!! Zmiana numeru rachunku bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi! Od dnia 1 stycznia 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na nowy rachunek bankowy Miasta i Gminy Mordy o numerze 21 8038 0007 0042 2756 2000 0440 Bank Spółdzielczy w Łosicach, o/Mordy.
Dowód osobisty

 

ZAŚWIADCZENIE Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY MORDY LUB REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW W MIEŚCIE I GMINIE MORDY

 

Podstawa prawna:

 

          Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz.657 .)

          Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096.).

          Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ).

Wymagane dokumenty:

 

1.      Podanie od osoby posiadającej interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów (okazanie do wglądu oryginału dokumentu świadczącego o interesie prawnym i dołączenie jego kserokopii do podania) oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

2.      Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Sposób załatwienia sprawy:

 

Wydanie zaświadczenia osobie, której ono dotyczy lub pełnomocnikowi.

Opłaty:

 

1.      Wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości – 17,00 zł

2.      Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa) gdy strona działa przez pełnomocnika – 17,00 zł

 

Opłatę można uiścić w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Mordy, BS Łosice o/Mordy 88 8038 0007 0042 2756 2000 0010.

Przewidywalny termin załatwienia sprawy:

 

Termin załatwienia sprawy wynosi 7 dni od daty wpływu podania.

Odmowa wydania zaświadczenia bądź odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia.

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:

 

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Nr pokoju 12

Nr Tel.  25 641 54 02 wew. 41

Godziny pracy:

Poniedziałek – Piątek 8.00- 15.50

 

Tryb odwoławczy:

 

Od postanowienia przysługuje stronie prawo wniesienie zażalenia do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Pełnomocnictwo

Wniosek o wydanie zaświadczenia

 logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02mailto:sekretariat@mordy.pl
fax 25-641-51-15