Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg


 


Plan Gospodarki NiskoemisyjnejUwaga!! Zmiana numeru rachunku bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi! Od dnia 1 stycznia 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na nowy rachunek bankowy Miasta i Gminy Mordy o numerze 21 8038 0007 0042 2756 2000 0440 Bank Spółdzielczy w Łosicach, o/Mordy.

OGŁOSZENIE

Niniejszym informuję, że w dniu 08 listopada 2011r. (wtorek) o godz. 10.00 odbędzie się XII sesja Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Mordach przy ul. Kilińskiego 9.

Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji.

2.     Wnioski do porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z obrad XI sesji.

4.     Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami.

5.     Interpelacje, zapytania i oświadczenia radnych.

6.     Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2011 rok,

b)    zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2011-2019,

c)   uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystoci i porządku na terenie Miasta i Gminy Mordy”,

d)    obniżenia ceny skupu żyta do podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2012 rok,

e)     określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2012 rok,

f)     określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012,

g)   obniżenia ceny skupu drewna do podstawy obliczenia podatku leśnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2012 rok,

h)     rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Mordy,

i)      przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie miasta i gminy Mordy,

j)      określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.

7.     Sprawy różne.

8.     Zakończenie obrad XII sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) dr hab. Jolanta Franczuk

 

 logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02mailto:sekretariat@mordy.pl
fax 25-641-51-15