Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg


 


Plan Gospodarki NiskoemisyjnejUwaga!! Zmiana numeru rachunku bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi! Od dnia 1 stycznia 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na nowy rachunek bankowy Miasta i Gminy Mordy o numerze 21 8038 0007 0042 2756 2000 0440 Bank Spółdzielczy w Łosicach, o/Mordy.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia

Nazwa sprawy:

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

Wymagane dokumenty:

- wypełniony wniosek 
- dowód wpłaty na kwotę 205 zł
- potwierdzona zgodność z oryginałem kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym obszarem inwestycji i obszarem oddziaływania (oryginał + 2 kopie)
- wypis z ewidencji gruntów działek które obejmuje inwestycja oraz skrócony wypis ze skorowidza działek sąsiednich
- karta informacyjna przedsięwzięcia lub raport w 4 egzemplarzach

Sposób załatwienia sprawy:

Zainteresowany podmiot składa wniosek wraz z załącznikami, następnie pracownik przesyła wniosek do jednostek uzgadniających, których opinie są niezbędne do wydania decyzji.

Termin załatwienia sprawy:

Termin załatwienia sprawy zależny jest od toku postanowienia w sprawie a m.in. prawidłowości opracowanych dokumentów i ich weryfikacji oraz terminów w jakich wystawiane są opinie w sprawie. 

Miejsce załatwienia sprawy:

Stanowisko d/s planowania przestrzennego i budownictwo
I p., pok. nr 5
tel. 25-641-54-02 w. 51
 Godziny pracy poniedziałek - czwartek 8.00- 16.00, piątek 10.00 - 18.00

Opłata skarbowa:

- 205 zł
opłatę skarbową można wnieść w kasie Urzędu Miasta i Gminy Mordy lub wpłacić na konto Urzędu - BS Łosice o/Mordy 88 8038 0007 0042 2756 2000 0010  

Opłata administracyjna:

Brak 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 9, poz. 26 z 1980 r, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) 

Dodatkowe informacje:

Brak 

Pliki do pobrania:

Brak 


 

 logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02mailto:sekretariat@mordy.pl
fax 25-641-51-15