Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg


 


Plan Gospodarki NiskoemisyjnejUwaga!! Zmiana numeru rachunku bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi! Od dnia 1 stycznia 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na nowy rachunek bankowy Miasta i Gminy Mordy o numerze 21 8038 0007 0042 2756 2000 0440 Bank Spółdzielczy w Łosicach, o/Mordy.
Dowód osobisty

Wniosek o nadanie numeru PESEL

Nazwa sprawy:

Numer PESEL

   

Wymagane dokumenty:

1.  Wniosek składa się na załączonym formularzu i powinien zawierać:

          Wskazanie podstawy prawnej;

          Dokumenty potwierdzające wskazane dane.

Sposób załatwienia sprawy:

Jeżeli wniosek spełnia wymogi formalne jest przekazywany do ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów formalnych wnioskodawca jest wzywany do ich usunięcia w ciągu 7 dni – nieusunięcie braków powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Termin załatwienia sprawy:

Minister właściwy do spraw wewnętrznych nadaje numer PESEL niezwłocznie po uzyskaniu niezbędnych danych.

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Nr pokoju 9

Nr tel.  25 641 54 02 wew. 41

Godziny pracy:

Poniedziałek – Czwartek 8.00 – 16.00

Piątek 10.00 – 18.00

Opłata skarbowa:

1.      Opłaty skarbowej nie pobiera się.

2.      Opłata skarbowa:

          za udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł

          opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.

 

Opłatę można uiścić w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Mordy, BS Łosice o/Mordy 88 8038 0007 0042 2756 2000 0010.

Opłata administracyjna:

Brak

Tryb odwoławczy:

Brak

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 ze. zm.)

Dodatkowe informacje:

1.      Formularz można pobrać w pokoju numer 9 oraz ze strony www.mordy.pl

2.      Za osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).

  3.      Numer PESEL dla osób, które są zobowiązane do jego posiadania na podstawie odrębnych przepisów prawa jest nadawany na indywidualny wniosek wniesiony do tut. Urzędu. Urząd Miasta i Gminy Mordy jest właściwy do przyjęcia wniosku o nadanie nr PESEL: dla osób, które są zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie Miasta i Gminy Mordy lub braku miejsca zameldowania jeżeli pracodawca ma siedzibę na terenie Miasta i Gminy Mordy.

Pliki do pobrania:

 

 logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02mailto:sekretariat@mordy.pl
fax 25-641-51-15