Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg


 


Plan Gospodarki NiskoemisyjnejUwaga!! Zmiana numeru rachunku bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi! Od dnia 1 stycznia 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na nowy rachunek bankowy Miasta i Gminy Mordy o numerze 21 8038 0007 0042 2756 2000 0440 Bank Spółdzielczy w Łosicach, o/Mordy.

W dniu 2011-12-16 odbyła się w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy konferencja podsumowująca przebieg realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mordach projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. Szansa na lepszą przyszłość”.

Projekt realizowany był w ramach:
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

W konferencji udział wzięły władze miasta i gminy: Burmistrz - Pan Jerzy Wąsowski i Zastępca Burmistrza - Pani Elżbieta Szopka.

Celem prowadzonego w okresie maj-grudzień 2011 r. projektu było udzielenie wsparcia w zakresie zmiany postaw i aktywnego wejścia na rynek pracy dla uczestników projektu oraz umożliwienie podniesienia kwalifikacji i zdobycie uprawnień przez uczestników zajęć poprzez szkolenia, kursy i warsztaty oraz usługi o charakterze doradczym, edukacyjnym i społecznym

W projekcie uczestniczyło 7 osób w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), bezrobotnych lub niezatrudnionych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym niepełnosprawnych.

Uczestnicy odbyli łącznie ponad 120 godzin różnorakich zajęć.

Oprócz wsparcia psychologicznego w zakresie zmiany postaw i aktywnego wejścia na rynek pracy  oraz doradztwa zawodowego wraz z poradnictwem indywidualnym, 5 osób odbyło kurs prawa jazdy kat. B, jedna osoba kat. C, jedna osoba kurs florystyki, 5 osób kurs profesjonalnego handlowca z obsługą kasy fiskalnej.

Uczestnicy przebyli badania lekarskie w zakresie wymaganym przez pracodawców.

Podczas konferencji przedstawiono prezentację nt. celów i sposobu realizacji omawianego projektu oraz celów upowszechniania aktywnej integracji.

Uczestnicy projektu oraz pracownicy MGOPS dokonali wymiany wrażeń, uwag i opinii dotyczących przebiegu projektu.

Uczestnicy projektu podkreślali, że była to dla nich duża szansa, którą starali się wykorzystać. Mówili, że we własnym zakresie nie byłoby ich stać na opłacenie odbytych kursów. Podkreślali profesjonalizm trenerów.

Pracownicy MGOPS podkreślali obowiązkowoś���� i zaangażowane podejście uczestników w trakcie realizacji projektu.

Bohaterkami konferencji były trzy Panie, Ewa Miłkowska, która zaprezentowała swoje wspaniałe wyroby florystyczne wykonane w ramach kursu oraz Marta Mikołajczuk i Izabela Zdun, które kilka dni wcześniej za pierwszym podejściem zdały egzamin na prawo jazdy kategorii B.

Pozostałe osoby egzaminy zdawać będą w tygodniu przedświątecznym.

Na zako����czenie spotkania władze miasta i gminy pogratulowały pracownikom MGOPS zaangażowania w realizację projektu, uczestnikom projektu pogratulowały dużych osiągnięć, wręczyły im stosowne zaświadczenia o odbytych szkoleniach i złożyły wszystkim zebranym życzenia świąteczne.

Kierownik MGOPS w Mordach
Andrzej Pietrulewicz

zdjęcia z konferencji w fotogalerii

 logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02mailto:sekretariat@mordy.pl
fax 25-641-51-15