Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg


 


Plan Gospodarki NiskoemisyjnejUwaga!! Zmiana numeru rachunku bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi! Od dnia 1 stycznia 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na nowy rachunek bankowy Miasta i Gminy Mordy o numerze 21 8038 0007 0042 2756 2000 0440 Bank Spółdzielczy w Łosicach, o/Mordy.

2013-07-02

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu pożarniczego.

OGŁOSZENIE

Miasto i Gmina Mordy ogłasza I konkurs ofert na sprzedaż ruchomości
tj. samochodu pożarniczego marki Jelcz 004 GCBA-6/32.

 1. Przedmiot przetargu użytkowany był w jednostce OSP w Wielgorzu. Stan techniczny pojazdu został opisany w opinii technicznej Nr 13404 z dnia 22.04.2013 r. i jest do wglądu w siedzibie sprzedającego pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Mordy, ul. Kilińskiego 9 pok. 11 od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1600
  Pojazd można oglądać w miejscowości Wielgorz w każdy czwartek po uprzednim kontakcie telefonicznym.
 1. Przedmiot przetargu obejmuje sprzedaż pojazdu w formie przetargu ofertowego.
 2. Oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy, ul. Kilińskiego 9 (sekretariat) w terminie do dnia 22 lipca 2013 r. do godz. 110
 3. Otwarcie ofert dokonane zostanie w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy, ul. Kilińskiego 9 (sala konferencyjna) dniu 22 lipca 2013 r. o godz. 1115
 4. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami - Krzysztof Twarowski  tel. 25 6415-402 wew. 47 w godzinach 800 - 1600.
 5. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Załączniki:

 1. Regulamin konkursu.
 2. Formularz ofertowy.
 3. Wzór umowy.

Mordy, dnia 2 lipca 2013 r.

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Jerzy Wąsowsk

 

 logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02mailto:sekretariat@mordy.pl
fax 25-641-51-15