Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg


 


Plan Gospodarki NiskoemisyjnejUwaga!! Zmiana numeru rachunku bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi! Od dnia 1 stycznia 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na nowy rachunek bankowy Miasta i Gminy Mordy o numerze 21 8038 0007 0042 2756 2000 0440 Bank Spółdzielczy w Łosicach, o/Mordy.

ZEAS/01/2012

OGŁOSZENIE

Miasta i Gminy Mordy Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gminy Mordy informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Przewóz uczniów  do placówek oświatowych - przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum w gminie Mordy”

Numer ogłoszenia: 282592 - 2012; data zamieszczenia: 02.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Część 1.

Dowiezienie dzieci (do przedszkola, szkoły podstawowej i do gimnazjum w Mordach) na trasie Czepielin, Ogrodniki, Doliwo, Czołomyje, Mordy w roku szkolnym 2012/2013 w dni pracy Szkół na podstawie biletów miesięcznych.

- przewidywane godziny dowiezienia dzieci 7.00-7.40

- gmina Mordy,  pow. siedlecki.

Część 2.

Dowiezienie dzieci (do przedszkola, szkoły podstawowej i do gimnazjum w Mordach) na trasie Płosodrza, Wólka Biernaty, Suchodół Wielki, Suchodołek, Rogóziec, Wojnów, Stara Wieś, Głuchów, Mordy w roku szkolnym 2012/2013 w dni pracy Szkół na podstawie biletów miesięcznych.

- przewidywane godziny dowiezienia dzieci 7.00-7.40 natomiast odwiezienie 14.10-15.00

- gmina Mordy,  pow. siedlecki.

Część 3.

Dowiezienie dzieci (do przedszkola, szkoły podstawowej i do gimnazjum w Radzikowie Wielkim) na trasie Leśniczówka-Krzymosze-Wielgorz-Radzików Stopki-Radzików Wielki i Ostoje- Pióry Pytki- Radzików Wielki i z powrotem w roku szkolnym 2012/2013 w dni pracy Szkół na podstawie biletów miesięcznych.

- dwa kursy rano i dwa kursy po zakończeniu zajęć na trasie Leśniczówka-...-Radzików Wielki (w powyższym jeden kurs rano i jeden kurs po zakończeniu zajęć przez Czuryły)

- dwa kursy rano i dwa kursy po zakończeniu zajęć na trasie Ostoje-...-Radzików Wielki

- przewidywane godziny dowiezienia dzieci 7.00-9.00 natomiast odwiezienie 13.20-15.00

- gmina Mordy,  pow. siedlecki.

Część 4.

Dowiezienie dzieci (do przedszkola, szkoły podstawowej i do gimnazjum w Mordach) na trasie Ptaszki-Wka Soseńska-Sosenki Jajki-Mordy w roku szkolnym 2012/2013 w dni pracy Szkół na podstawie biletów miesięcznych.

- przewidywane godziny dowiezienia dzieci 7.00-7.40 natomiast odwiezienie 14.10-15.00

- gmina Mordy,  pow. siedlecki.

zostały wybrane oferty niżej wymienionych Wykonawców:

Część 1.

Usługi Przewozowe Osobowo –Towarowe

Jarosław Siemieńczuk

Ul. Gliniana 44,  08-140 Mordy

z ceną wykonania brutto (z podatkiem VAT):  2014,00 złotych /miesięcznie

(Słownie: dwa tysiące czternaście zł 00/100).

Uzasadnienie wyboru oferty.

Oferta najkorzystniejsza według kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Najniższa cena wykonania zamówienia.

Część 2.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łosicach sp.z o. o.

08-200 Łosice, ul. Kolejowa 22

z ceną wykonania brutto (z podatkiem VAT):  3 474,12 złotych /miesięcznie

(Słownie: trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery zł 12/100).

Uzasadnienie wyboru oferty.

Oferta najkorzystniejsza według kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Najniższa cena wykonania zamówienia.

Część 3.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łosicach sp.z o. o.

08-200 Łosice, ul. Kolejowa 22

z ceną wykonania brutto (z podatkiem VAT):  6 228,12 złotych /miesięcznie

(Słownie: sześć tysięcy dwieście dwadzieścia osiem  zł 12/100).

Uzasadnienie wyboru oferty.

Oferta najkorzystniejsza według kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Najniższa cena wykonania zamówienia.

Część 4.

Nie złożono ofert

Liczba złożonych ofert:3  w tym;

część 1 - 1 oferta

część 2 - 1 oferta

część 3 - 1 oferta

część 4- 0 ofert

Kryterium oceny ofert określone w SIWZ – cena 100 %.

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

Numer oferty / część

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna punktacja

1 / 1

Usługi Przewozowe Osobowo- Towarowe

Jarosław Siemieńczuk

Ul. Gliniana 44, 08-140 Mordy

100

100

2 / 2

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łosicach sp.z o. o.

08-200 Łosice, ul. Kolejowa 22

100

100

1 /3

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łosicach sp.z o. o.

08-200 Łosice, ul. Kolejowa 22

100

100

0/4

Nie złożono ofert

---

---

Dziękuję oferentom za udział w przetargu.

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno Administracyjny
Szkół Gminy Mordy
/-/ Andrzej Kicman

Mordy, dnia 21.08.2012 r.

 

 logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02mailto:sekretariat@mordy.pl
fax 25-641-51-15