Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg


 


Plan Gospodarki NiskoemisyjnejUwaga!! Zmiana numeru rachunku bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi! Od dnia 1 stycznia 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na nowy rachunek bankowy Miasta i Gminy Mordy o numerze 21 8038 0007 0042 2756 2000 0440 Bank Spółdzielczy w Łosicach, o/Mordy.

Decyzja o przekształceniu prawa wieczystego użyłkowania w prawo własności

Nazwa sprawy:

Decyzja o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 

Wymagane dokumenty:

- wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
- aktualny odpis z księgi wieczystej urządzonej dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej
- dokument potwierdzający następstwo prawne
- dokument potwierdzający uprawnienie do nieodpłatnego przekształcenia
- zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i gminy Mordy dla przedmiotowej nieruchomości (nie dotyczy nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami)
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej
W przypadku ubiegania się o 90% bonifikaty:
jeżeli nieruchomość zabudowana jest na cele mieszkaniowe albo przeznaczona pod tego rodzaju zabudowę, dokumenty potwierdzające dochody na jednego członka w rodzinie za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
oświadczenie ile członków liczy gospodarstwo domowe
- zaświadczenie o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego
- zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym wszystkich członków gospodarstwa domowego i dochodach z tego gospodarstwa.

Sposób załatwienia sprawy:

Jeżeli zachodzą ustawowe przesłanki, wniosek załatwiany jest poprzez wydanie decyzji administracyjnej w sprawie przeksztacenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, w przypadku braku przesłanek ustawowych wniosek jest załatwiany poprzez wydanie decyzji administracyjnej o odmowie bądź umorzeniu postępowania w sprawie.

Termin załatwienia sprawy:

terminy załatwienia sprawy określają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego 

Miejsce załatwienia sprawy:

Gospodarka Nieruchomościami
I p., pok. nr 7,
tel. 25-641-54-02 w. 42

Opłata skarbowa:

- 10 zł 
opłatę skarbową można wnieść w kasie Urzędu Miasta i Gminy Mordy lub wpłacić na konto Urzędu - BS Łosice o/Mordy 88 8038 0007 0042 2756 2000 0010  

Opłata administracyjna:

Brak 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r, o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2005 r, nr 175, poz. 1459, z 2007 r, Nr 191, poz. 137, z 2009 r, nr 206, poz. 1590)

Dodatkowe informacje:

Wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności można składać do dnia 31 grudnia 2012. 

Pliki do pobrania:

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

 

 logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02mailto:sekretariat@mordy.pl
fax 25-641-51-15