Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg


 


Plan Gospodarki NiskoemisyjnejUwaga!! Zmiana numeru rachunku bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi! Od dnia 1 stycznia 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na nowy rachunek bankowy Miasta i Gminy Mordy o numerze 21 8038 0007 0042 2756 2000 0440 Bank Spółdzielczy w Łosicach, o/Mordy.

Podział nieruchomości

Nazwa sprawy:

Podział nieruchomości 

Wymagane dokumenty:

- wniosek
- tytuł prawny nieruchomości
wypis i wyrys z ewidencji gruntów (ze Starostwa Powiatowego)
- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
- wstępny projekt podziału 

Sposób załatwienia sprawy:

Zainteresowany składa wniosek wraz z niezbędną dokumentacją. Po złożeniu wniosku Burmistrz wydaje postanowienie o zgodności przedłożonego wstępnie projektu podziału z przepisami szczególnymi lub decyzją o warunkach zabudowy, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział i jest obowiązująca w dniu złożenia. Następnie geodeta wykonuje projekt podziału, rejestruje go w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej Starostwa Powiatowego. Tak zaewidencjonowany projekt dostarcza wraz z wykazem zmian gruntowych i wykazem synchronizacyjnym i protokołem przyjęcia granic nieruchomości. na podstawie tych dokumentów jest wydawana decyzja.

Termin załatwienia sprawy:

30 dni od złożenia dokumentów 

Miejsce załatwienia sprawy:

Gospodarka Nieruchomościami
I p., pok. nr 7,
tel. 25-641-54-02 w. 42

Opłata skarbowa:

Brak 

Opłata administracyjna:

Brak 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r, nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 

Dodatkowe informacje:

Brak 

Pliki do pobrania:

Brak 

 

 logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02mailto:sekretariat@mordy.pl
fax 25-641-51-15