Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg


 


Plan Gospodarki NiskoemisyjnejUwaga!! Zmiana numeru rachunku bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi! Od dnia 1 stycznia 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na nowy rachunek bankowy Miasta i Gminy Mordy o numerze 21 8038 0007 0042 2756 2000 0440 Bank Spółdzielczy w Łosicach, o/Mordy.

OGŁOSZENIE

Niniejszym informuję, że w dniu 06 grudnia 2011r. (wtorek) o godz. 10.00 odbędzie się XIII sesja Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Mordach przy ul. Kilińskiego 9.

Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji.

2.     Wnioski do porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z obrad XII sesji.

4.     Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami.

5.     Interpelacje, zapytania i oświadczenia radnych.

6.     Podjęcie uchwał w sprawach:

a)       wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Olędy

b)       przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2012 rok,

c)  przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok,

d)  zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem i Gminą Mordy, a Miastem Siedlce dotyczącego powierzenia wykonywania zadań Miasta i Gminy w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Mordy,

7.     Sprawy różne.

8.     Zakończenie obrad XII sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) dr hab. Jolanta Franczuk

 

 logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02mailto:sekretariat@mordy.pl
fax 25-641-51-15