Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg


 


Plan Gospodarki NiskoemisyjnejUwaga!! Zmiana numeru rachunku bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi! Od dnia 1 stycznia 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na nowy rachunek bankowy Miasta i Gminy Mordy o numerze 21 8038 0007 0042 2756 2000 0440 Bank Spółdzielczy w Łosicach, o/Mordy.

Odpis zupełny/skrócony aktu zgonu

Nazwa sprawy:

Odpis zupełny/skrócony aktu zgonu 

Wymagane dokumenty:

- wniosek o wydanie odpisów
- okazanie dokumentu tożsamości osoby uprawnionej do otrzymania odpisu

Sposób załatwienia sprawy:

Zainteresowany składa podanie wraz z opłatą skarbową i przedstawia do wglądu dowód osobisty.
Odpis stanu cywilnego

Termin załatwienia sprawy:

1. W terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, jeżeli wniosek został złożony do kierownika usc przechowującego księgę w której znajduje się akt.
2. W terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, jeżeli wniosek został złożony do kierownika usc nie przechowującego księgi w której znajduje się akt.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego
I p, pok. nr 13
tel. 25-641-54-21
tel. 25-641-54-02 w. 38

Opłata skarbowa:

- 22 zł odpis skrócony aktu (w tym za odpis wielojęzyczny)
- 33 zł odpis zupełny aktu
- 26 zł zaświadczenia
o
płatę skarbową można wnieść w kasie Urzędu Miasta i Gminy Mordy lub wpłacić na konto Urzędu - BS Łosice o/Mordy 88 8038 0007 0042 2756 2000 0010 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1741 z późń. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r, poz. 783)

Dodatkowe informacje:

Odpisy i zaświadczenia z akt stanu cywilnego wydawane nieodpłatnie - podstawa prawna art. 2, 3 i 3a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Uwagi:

Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Zaświadczenie o stanie cywilnym jest wydawane osobie, której dotyczy.

Pliki do pobrania:

Wniosek o wydanie odpisów

 

 logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02mailto:sekretariat@mordy.pl
fax 25-641-51-15