Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg


 


Plan Gospodarki NiskoemisyjnejUwaga!! Zmiana numeru rachunku bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi! Od dnia 1 stycznia 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na nowy rachunek bankowy Miasta i Gminy Mordy o numerze 21 8038 0007 0042 2756 2000 0440 Bank Spółdzielczy w Łosicach, o/Mordy.

    Gmina Mordy położona jest we wschodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie siedleckim. Sąsiaduje z 7 gminami: Paprotnia, Suchożebry, Siedlce, Zbuczyn, Olszanka, Łosice, Przesmyki.

     Siedzibą władz gminy miejsko-wiejskiej jest miasto Mordy, usytuowane 19 km na północny wschód od Siedlec.

    Na terenie gminy znajdują się 32 miejscowości statystyczne: Czepielin, Czepielin- Kolonia, Czołomyje, Doliwo, Głuchów, Klimonty, Kolonia Mordy, Krzymosze, Leśniczówka, Ogrodniki, Olędy, Ostoje, Pieńki, Pióry-Pytki, Pióry Wielkie, Płosodrza, Ptaszki, Radzików-Kornica, Radzików- Oczki, Radzików- Stopki, Radzików Wielki, Rogóziec, Sosenki Jajki, Stara Wieś, Stok Ruski, Suchodółek, Suchodół Wielki, Wielgorz, Wojnów, Wólka- Biernaty, Wólka Soseńska i Wyczółki.
     Gmina Mordy jest jedną z 50 gmin miejsko-wiejskich w województwie mazowieckim.
Wśród 13 gmin powiatu siedleckiego zajmuje 5 lokatę pod względem liczby ludności (5,9 tys.) i 2 pod względem powierzchni (170 km²). Niecałe 30% ludności gminy mieszka w mieście Mordy tj. ok 1.8 tys. W 2017 r. na terenie Miasta i Gminy Mordy liczba ludności zmniejszyła się poprzez ubytek  naturalny- zgon (minus 86 osób) i i ubytku migracyjnego (minus24 osób), zaś liczba urodzeń to 53 osoby.

 Użytki rolne zajmują 76.6% powierzchni gminy, grunty leśne stanowią 18,9% powierzchni a grunty zabudowane i zurbanizowane 3.0 %. Tereny zieleni ogólnodostępnej i osiedlowej zajmują 3.1 ha.

  Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany - relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągów wynosi 8,5%. W 2017 roku z wodociągu korzystało 96% ogółu ludności, z kanalizacji  30%. Z oczyszczalni ścieków korzysta 98.8% mieszkańców miasta Mordy. Gmina nie posiadała sieci gazowej

   Na terenie gminy ma siedzibę 259 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON. Firmy najczęściej prowadzą działalność zwi��zana z handlem, usługami remontowo - budowlanymi, transportem drogowym, działalnością ubezpieczeniową, produkcją konstrukcji metalowych oraz usługami kamieniarsko - brukarskimi.

 Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 6.4% i jest niższy niż przeciętnie w województwie (6.7%) i wyższy niż w powiecie (5.7%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 49.6%. Oszacowano, ze do pracy w gminie Mordy dojeżdżały 44 osoby z innych gmin a wyjeżdżało 426 osób.

 Kompleksy leśne, dolina Liwca, zabytkowe budowle: barakowy kościół i zespół pałacowo parkowy z klasycystycznym pałacem z pierwszej połowy XVIII wieku w Mordach sprzyjają rozwojowi turystyki i wypoczynku.

 

 logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02mailto:sekretariat@mordy.pl
fax 25-641-51-15