Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg


 


Plan Gospodarki NiskoemisyjnejUwaga!! Zmiana numeru rachunku bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi! Od dnia 1 stycznia 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na nowy rachunek bankowy Miasta i Gminy Mordy o numerze 21 8038 0007 0042 2756 2000 0440 Bank Spółdzielczy w Łosicach, o/Mordy.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011.

Spis będzie przeprowadzony na terytorium Polski w dnia od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. Informacje będą zbierane według stanu na dzień 31 marca 2011 r. godz. 24.00. Termin, zakres tematyczny, organizację i sposób przeprowadzenia reguluje ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 z dnia 4 marca 2010 r. (Dz. U. z dnia 26 marca 2010 r. Nr 47, poz. 277).

Zostaną spisane osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby niemające miejsca zamieszkania, mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami. Zgodnie z ustawą w spisie należy udzielać ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Cele Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011:

- zebranie informacji o stanie liczebnym ludności Polski oraz sytuacji demograficznej – poszczególnych jednostek podziału terytorialnego kraju,

- poznanie zmian zachodzących w procesach demograficznych i społecznych,

- zebranie informacji o liczbie i strukturze gospodarstw domowych i rodzin oraz ich warunkach mieszkaniowych,

- uzyskanie informacji społeczno-ekonomicznych, w tym o poziomie wykształcenia, aktywności ekonomicznej, dojazdach do pracy oraz źródłach utrzymania ludności,

- zbadanie zjawiska migracji ludności,

- zebranie informacji niezbędnych do porównań międzynarodowych oraz wynikających ze zobowiązań Polski wobec UE oraz ONZ.

W spisie powszechnym będą zebrane dane w ramach następujących tematów badawczych:

stan i charakterystyka demograficzna ludności, edukacja, aktywność ekonomiczna osób, dojazdy do pracy, źródła utrzymania osób, niepełnosprawność, obywatelstwo, migracje wewnętrzne, migracje zewnętrzne, narodowość i język, wyznanie, gospodarstwa domowe i rodziny, stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych.

Po raz pierwszy spis ludności i mieszkań zostanie przeprowadzony w formie elektronicznej, bez użycia formularzy papierowych. Spis będzie realizowany metodą mieszaną, tj. z wykorzystaniem systemów informacyjnych oraz danych zebranych w badaniu pełnym i reprezentacyjnym w następującej kolejności:

- pobranie danych z systemów informacyjnych,

- samospis internetowy, polegający na zaakceptowaniu lub korekcie danych pozyskanych z systemów informacyjnych; od dnia 1 kwietnia na stronie www.stat.gov.pl zostanie udostępniony elektroniczny formularz spisowy, dzięki któremu będzie można dokonać samospisu internetowego, na stronie tej, zamieszczona zostanie również szczegółowa instrukcja logowania do formularza oraz jego wypełnienia,

- wywiad telefoniczny przeprowadzany przez ankietera statystycznego, trwa w dniach od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.,

- wywiad przeprowadzany przez rachmistrza spisowego z wykorzystaniem przenośnego urządzenia elektronicznego, trwa w dniach od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.

Rachmistrz spisowy będzie nosić w widocznym miejscu identyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz pieczątką imienną i podpisem dyrektora urzędu. Tożsamość rachmistrza można potwierdzić dzwoniąc na infolinię NSP 2011: 800 800 800 z telefonów stacjonarnych (połączenie bezpłatne), 22 44 44  777 z telefonów komórkowych (cena połączenia zgodnie z cennikiem operatora).

Rachmistrz jest przeszkolony i zaprzysiężony. Informacje zbierane w trakcie wywiadu będą wprowadzane bezpośrednio do urządzenia przenośnego, w które będą wyposażeni rachmistrzowie i niezwłocznie przekazywane do bazy danych w GUS.

Wszystkie informacje zebrane podczas spisu są prawnie chronione w ramach tajemnicy statystycznej na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późniejszymi zmianami). Dane zebrane w spisie zostaną odpersonalizowane. Mogą być one wykorzystywane jedynie do opracowań, zestawień, analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatu do badań prowadzonych przez słuby statystyki publicznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisie do innych celów niż wyżej wymienione jest zabronione.

 

 logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02mailto:sekretariat@mordy.pl
fax 25-641-51-15