Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg


 


Plan Gospodarki NiskoemisyjnejUwaga!! Zmiana numeru rachunku bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi! Od dnia 1 stycznia 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na nowy rachunek bankowy Miasta i Gminy Mordy o numerze 21 8038 0007 0042 2756 2000 0440 Bank Spółdzielczy w Łosicach, o/Mordy.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozwojem turystyki na Mazowszu: mieszkańców regionu, przedsiębiorców z branży turystycznej i branż okołoturystycznych, samorządowców, organizacje pozarządowe, naukowców itp. do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Turystyki w województwie mazowieckim na lata 2014-2020.

Projekt Strategii został opracowany na zlecenie Samorządu Województwa Mazowieckiego przez Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną w 2013 roku.

Po przejściu procesu konsultacji i legislacji stanowić on będzie najważniejszy dokument regionu w obszarze turystyki. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w okresie od 25 września do 10 października 2014 roku.

Dokument poddany konsultacjom dostępny jest na :
- stronie Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego www.dialog.mazovia.pl w zakładce Konsultacje: http://www.dialog.mazovia.pl/konsultacje.html

Dokument udostępniony jest w wersji papierowej w:

- siedzibie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, pokój 406,
- w sekretariatach delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

a) Delegatura w Ciechanowie, ul. Wodna 1,
b) Delegatura w Ostrołęce, ul. Piłsudskiego 38,
c) Delegatura w Płocku, ul. Kolegialna 19,
d) Delegatura w Radomiu, ul. Kościuszki 5a,
e) Delegatura w Siedlcach, ul. Wiszniewskiego 4.

Opinie do Projektu należy zgłaszać na udostępnionym formularzu konsultacyjnym, w jeden
z wymienionych niżej sposobów:
- osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w sekretariacie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, pokój 207 lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26;
- osobiście w godzinach: 8.00 – 15.00 w jednej z delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego;
- drogą elektroniczną na adres email: strategiaturystyki2020@mazovia.pl;
- za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03 - 719 Warszawa.

Szczegółowych informacji na temat konsultacji udzielają pracownicy Wydziału ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w zakresie Kultury, Turystyki i Ochrony Zabytków:
- Agata Kowalska, tel. (22) 59 79 509, e-mail: agata.kowalska@mazovia.pl,
- Katarzyna Mielczarska – Sitek, tel. (22) 59 79 518, e-mail: katarzyna.mielczarska@mazovia.pl

 

 logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02mailto:sekretariat@mordy.pl
fax 25-641-51-15