Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg


 


Plan Gospodarki NiskoemisyjnejUwaga!! Zmiana numeru rachunku bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi! Od dnia 1 stycznia 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na nowy rachunek bankowy Miasta i Gminy Mordy o numerze 21 8038 0007 0042 2756 2000 0440 Bank Spółdzielczy w Łosicach, o/Mordy.

Informacja w sprawie podatku rolnego

Nazwa sprawy:

Informacja w sprawie podatku rolnego 

Wymagane dokumenty:

- wypełniona informacja w sprawie podatku rolnego IR-1 

Sposób załatwienia sprawy:

Osoba zobowiązana do złożenia informacji składa wypełniony druk lub przesyła pocztą. 

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji w sprawie podatku rolnego następuje w terminie 1 miesiąca od daty założenia wymaganych dokumentów, a w sprawach wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania do 2 miesięcy. 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wymiar Podatków i Opłat
I p., pok. nr 19
tel. 25-641-54-02 w. 35

Opłata skarbowa:

Brak 

Opłata administracyjna:

Brak 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 617) 
Uchwała Nr XVI/90/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2015 roku. 

Dodatkowe informacje:

Informacje należy złożyć w terminie 14 ni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku. 
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Pliki do pobrania:

Informacja

 

 logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02mailto:sekretariat@mordy.pl
fax 25-641-51-15