Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg


 


Plan Gospodarki NiskoemisyjnejUwaga!! Zmiana numeru rachunku bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi! Od dnia 1 stycznia 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na nowy rachunek bankowy Miasta i Gminy Mordy o numerze 21 8038 0007 0042 2756 2000 0440 Bank Spółdzielczy w Łosicach, o/Mordy.

Deklaracja na podatek od środków transportowych

Nazwa sprawy:

Deklaracja na podatek od środków transportowych 

Wymagane dokumenty:

- wypełniona deklaracja na podatek dochodowy o środków transportowych DT-1
- wypełniony załącznik DT-1A do deklaracji DT-1 o posiadanych środkach transportowych 

Sposób załatwienia sprawy:

Osoba zobowiązana do złożenia deklaracji składa wypełniony druk lub przesyła go pocztą. 

Termin załatwienia sprawy:

Brak 

Miejsce załatwienia sprawy:

Księgowość Podatkowa
I p., pok. nr 18
tel. 25-641-54-02 w. 34

Opłata skarbowa:

Brak 

Opłata administracyjna:

Brak 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. O podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r, nr 121, poz. 844 z późn. zm.)

Dodatkowe informacje:

Deklarację należy złożyć do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, jak i również w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby.
Formularz przeznaczony jest dla osób fizycznych, osób prawnych będących właścicielami (współwłaścicielami) środków transportowych oraz dla jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.

Pliki do pobrania:

DT-1 Deklaracja podatek od środków transportowych

 DT-1/A Załącznik do deklaracji DT-1 

 

 logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02mailto:sekretariat@mordy.pl
fax 25-641-51-15