Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg


 


Plan Gospodarki NiskoemisyjnejUwaga!! Zmiana numeru rachunku bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi! Od dnia 1 stycznia 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na nowy rachunek bankowy Miasta i Gminy Mordy o numerze 21 8038 0007 0042 2756 2000 0440 Bank Spółdzielczy w Łosicach, o/Mordy.

Deklaracja na podatek leśny

Nazwa sprawy:

Deklaracja na podatek leśny 

Wymagane dokumenty:

- wypełniona deklaracja na podatek leśny DL-1

Sposób załatwienia sprawy:

Osoba zobowiązana do złożenia deklaracji składa wypełniony druk lub przesyła go pocztą. 

Termin załatwienia sprawy:

Brak 

Miejsce załatwienia sprawy:

Księgowość Podatkowa
I p., pok. nr 18
tel. 25-641-54-02 w. 34

Opłata skarbowa:

Brak

Opłata administracyjna:

Brak

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. O podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r, Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.)
Uchwała Rady Miasta i Gminy w Mordach Nr IV/19/2002r z dnia 31 grudnia 2002 roku 

Dodatkowe informacje:

Deklarację należy złożyć w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego oraz w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku. 
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będącej właścicielami lasów, posiadaczami samotnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami i współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.

Pliki do pobrania:

Deklaracja na podatek leśny.pdf

  Deklaracja na podatek leśny.doc 

 

 logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02mailto:sekretariat@mordy.pl
fax 25-641-51-15