Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg


 


Plan Gospodarki NiskoemisyjnejUwaga!! Zmiana numeru rachunku bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi! Od dnia 1 stycznia 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na nowy rachunek bankowy Miasta i Gminy Mordy o numerze 21 8038 0007 0042 2756 2000 0440 Bank Spółdzielczy w Łosicach, o/Mordy.

Zaproszenie na szkolenia.

Związek Młodzieży Wiejskiej zaprasza na dwudniowe szkolenia z zakresu problematyki ekonomii społecznej w ramach projektu „Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim”.

„Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim” jest wielopoziomowym i innowacyjnym projektem, skierowanym do mieszkańców województwa mazowieckiego, będących członkami i/lub pracownikami organizacji pozarządowych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII: Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Głównym celem projektu „Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim” jest wzmocnienie podmiotów wspierających i realizujących usługi wobec podmiotów ekonomii społecznej oraz budowanie funkcjonalnego otoczenia sprzyjającego ich rozwojowi poprzez objęcie specjalistycznym wsparciem szkoleniowym 500 członków organizacji pozarządowych.

Organizowane szkolenia są BEZPŁATNE !!!
Zapraszamy członków i/ lub pracowników organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni, organizacji społecznych, Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich) do udziału w szkoleniach.

Szkolenia przeznaczone są dla członków i/lub pracowników:
- nowopowstałej organizacji pozarządowej, działającej do 1 miesiąca,
- organizacji pozarządowej działającej do 24 miesięcy,
- organizacji pozarządowej działającej powyżej 12 miesięcy, o przychodach za  poprzedni rok poniżej 100.000 zł,
- organizacji pozarządowej z terenów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich do 25 tys. mieszkańców,

W projekcie uczestniczyć mogą osoby dorosłe będące:
a) członkami i/lub pracownikami (umowa o pracę/umowa cywilnoprawna/wolontariat) organizacji pozarządowych posiadających siedzibę na terenie województwa mazowieckiego,
b) sobami pracującymi,
c) osobami bezrobotnymi,
d) osobami nieaktywnymi zawodowo,
e) osobami uczącymi się lub kształcącymi się.

Zakres szkoleń obejmuje:
- problematykę ekonomii społecznej,
- zarządzanie zasobami ludzkimi,
- doskonalenie umiejętności interpersonalnych,
- budowanie partnerstwa,
- zarządzanie finansami,
- pozyskiwanie funduszy na działalność organizacji,
- podstawy zarządzania projektami.

Organizator zapewnia: nocleg, wyżywienie, materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia.
Terminy szkoleń:
28 – 29 maja 2011r. (Serock k/Warszawy)
11 – 12 czerwca 2011r. (Warka k/Radomia)
23 – 24 lipca 2011r. (Mińsk Mazowiecki – Hotel Partner)
27 – 28 sierpnia 2011r. (Serock k/Warszawy)
24 – 25 września 2011r. (Soczewka k/Płocka)
15 – 16 października 2011r. (Serock k/Warszawy)
19 – 20 listopada 2011r. (Warka k/Radomia)
3 – 4 grudnia 2011r. (Mińsk Mazowiecki – Hotel Partner)

Szczegółowe informacje oraz dokumenty zgłoszeniowe do udziału w szkoleniu znajdują się na stronie internetowej projektu:
http://www.zmw.pl/article/view/152/Centra-Inicjatyw-Ekonomii-Spolecznej  
Informacji udziela również pracownik biura IES w Skórcu, które świadczy również m.in. następujące usługi:
doradztwo w zakresie ekonomii społecznej,
§    zak��adanie organizacji pozarządowych a w szczególności młodzieżowych,
§    tworzenie partnerstw na rzecz rozwoju społecznego,
§    doradztwo w zakresie pozyskiwania środków na dziaalność organizacji pozarządowych,
§    inicjowanie działań młodzieżowych,
§    bezpłatny dostęp do infrastruktury biurowej (komputer, faks, drukarka)


Inkubator Ekonomii Społecznej – Skórzec k/ Siedlec

Osoba kontaktowa: Leszek Dziewulski
Adres: ul. Garwolińska 2, Dąbrówka Ług,
08-114 Skórzec, Piętro I, pokój nr 21
Tel./fax: (25) 740 55 95
E-mail: leszek.dziewulski@zmw.pl

 

 logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02mailto:sekretariat@mordy.pl
fax 25-641-51-15