Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg


 


Plan Gospodarki NiskoemisyjnejUwaga!! Zmiana numeru rachunku bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi! Od dnia 1 stycznia 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na nowy rachunek bankowy Miasta i Gminy Mordy o numerze 21 8038 0007 0042 2756 2000 0440 Bank Spółdzielczy w Łosicach, o/Mordy.

Akt zgonu

Nazwa sprawy:

Akt zgonu

Wymagane dokumenty:

- karta zgonu
- dowód osobisty osoby zmarłej
- dowód osobisty współmałżonka osoby zmarłej
- dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon

Sposób załatwienia sprawy:

Zgon osoby zgłasza się w Urzędzie Stanu Cywilnego najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Termin biegnie od początku dnia następnego po dacie zgonu. W przypadku, gdy zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, termin zgłoszenia zgonu ulega skróceniu - zgłoszenie zgonu należy dokonać w ciągu 24 godzin od stwierdzenia zgonu.

Zainteresowany składa w/w dokumenty i otrzymuje bezpłatnie 1 odpis aktu zgonu. 

Termin załatwienia sprawy:

niezwłocznie

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego
I p, pok. nr 13
tel. 25-641-54-21
tel. 25-641-54-02 w. 38

Opłata skarbowa:

Zwolnione z opłaty skarbowej

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1741 z późń. zm.)

Dodatkowe informacje:

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego nie może z przyczyn technicznych sporządzić aktu zgonu, wystarczy jak potwierdzi na karcie zgonu sam fakt zgłoszenia zgonu. Umożliwi to pochówek osoby zmarłej. Po sporządzeniu aktu zgonu w takiej sytuacji kierownik urzędu stanu cywilnego wyda z urzędu dwa odpisy skrócone aktu zgonu . Jeden z nich należy przedłożyć administracji cmentarza.

Pliki do pobrania:

Brak

 

 logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02mailto:sekretariat@mordy.pl
fax 25-641-51-15