Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg


 

Plan Gospodarki NiskoemisyjnejUwaga!! Zmiana numeru rachunku bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi! Od dnia 1 stycznia 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na nowy rachunek bankowy Miasta i Gminy Mordy o numerze 21 8038 0007 0042 2756 2000 0440 Bank Spółdzielczy w Łosicach, o/Mordy.

 

Gimnazjum podsumowało rządowy program Bezpieczna+

 

       Od września do końca grudnia 2016 roku uczniowie Gimnazjum w Mordach uczestniczyli w realizacji  rządowego programu Bezpieczna+. Rządowy program Bezpieczna+ wspomaga organy prowadzące szkoły w zapewnieniu warunków nauki, wychowania i opieki w latach 2015-2018. Celem jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią.

         Realizacja programu pozwoliła na organizację ciekawych zajęć i spotkań,  których celem było kształtowanie postaw i nawyków bezpiecznych zachowań, aktywna postawa, wolontariat, zagospodarowanie czasu wolnego, otwartość, pozytywny klimat szkoły i podtrzymywanie relacji międzypokoleniowych – zwróciła uwagę w trakcie podsumowania dyrektor gimnazjum Katarzyna Tarasiuk.

        Uczniowie aktywnie, twórczo i bezpiecznie angażowali się w różne przedsięwzięcia, m.in. zajęcia z kroju i szycia, wolontariat, warsztaty z psychologiem na temat bezpiecznego spędzania czasu wolnego, warsztaty z tkactwa, ciekawe spotkania: z przedstawicielkami ludowego zespołu Podlasianki, ponadto uczniowie uczestniczyli w prelekcjach edukacyjnych w ramach kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd - Szlaban na ryzyko!" prowadzonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., spotkaniach z przedstawicielami siedleckiej komendy policji. Asp. szt. Janusz Cabaj przypomniał gimnazjalistom przepisy ruchu drogowego, strażacy przeprowadzili ćwiczenia z ewakuacji. Młodzież zaangażowała się w przygotowanie wigilii dla Seniorów- były piękne występy i prezentacja strojów uszytych w ramach zajęć z krawiectwa oraz  teatr cieni o narodzeniu Jezusa, wolontariusze przygotowali salę oraz poczęstunek.

          Od września do grudnia w szkole organizowane były liczne konkursy w których chętnie uczestniczyli gimnazjaliści- „Piktogram- wolontariusz”, „wzór na chustę”, „cyberprzemoc”, „żyj aktywnie”, wiedzy pożarniczej, „Szlaban na ryzyko- bezpieczny przejazd” , „Na ludowo. Czas bez komputera” oraz konkursy klasowe.

         21 grudnia młodzież  biorąca udział w programie Bezpieczna+ otrzymała dyplomy oraz nagrody wręczone przez dyrektora szkoły p. Katarzynę Tarasiuk, p. Agnieszkę Jankowską- przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Siedlcach oraz p. Ewę Kruszyńską. Zaprezentowany został również zakupiony w ramach programu sprzęt interaktywny na którym wyświetlono zdjęcia z naszego udziału w bardzo licznych zajęciach i przedsięwzięciach.

           Na koniec dyrektor szkoły p. Katarzyna Tarasiuk podziękowała młodzieży oraz nauczycielom- paniom Ewie Kruszyńskiej i Jolancie Stańczuk za pomoc, wsparcie w realizacji projektu oraz  za wspaniałą i efektywną pracę zespołową. Podjęte działania bez wątpienia przyczyniły się do integracji społeczności lokalnej i przede wszystkim pokazaniu młodzieży, że czas wolny można spędzać aktywnie i bardzo twórczo. Słowa podziękowania zostały skierowane również do Kuratorium Oświaty w Warszawie - Delegatura w Siedlcach, Burmistrza Miasta i Gminy  Mordy - p. Jana Ługowskiego, p. Łukasza Wawryniuka - dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach oraz p. Krystyny Zarzeckiej - dyrektora Szkoły Ponadgimnazjalnej w Mordach za okazaną nam życzliwość, pomoc i wsparcie naszych działań w ramach realizowanego programu rządowego Bezpieczna+. Realizacja wyżej wymienionych działań nie byłaby możliwa bez wsparcia wyżej wymienionych osób i instytucji,  20% kosztów to wkład zapewniony przez Organ prowadzący Szkołę.

 

 logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02mailto:sekretariat@mordy.pl
fax 25-641-51-15