Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy przypomina o terminowym wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłaty można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy.

 

W Mordach zrealizują własne pomysły

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach zakończył I część zadania „Mamy prawo do kultury”. Znalazł się on wśród 50 instytucji z całej Polski, które zakwalifikowały się do programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016. Jednym z działań było ogłoszenie konkursu na pozyskanie funduszy na realizację własnych pomysłów przez mieszkańców Miasta i Gminy Mordy. Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację inicjatyw lokalnych wyniesie aż 23100 zł.

Konkurs dla mieszkańców i nie tylko          
Konkurs był adresowany do działających na terenie Miasta i Gminy Mordy: osób indywidualnych (animatorów, artystów, hobbystów, pasjonatów itp.), grup nieformalnych oraz organizacji pozarządowych. Zgodnie z założeniami programu NCK preferowane były inicjatywy, które zakładają nowatorstwo i innowacyjność działań animacyjnych pod kątem pomysłu i sposobu realizacji, a zarazem wynikają z oczekiwań i potrzeb mieszkańców. - Ważna też będzie ich użyteczność dla społeczności lokalnej: wpływanie na odkrywanie talentów, pobudzanie mieszkańców do aktywności, wspieranie działań obywatelskich, angażowanie środowiska dotąd mało aktywnego, a mającego duży potencjał kulturotwórczy, niwelujący bariery, postawy wycofania i wykluczenie społeczne – informuje Łukasz A. Wawryniuk, dyrektor M-GOK-u, autor oraz koordynator projektu „Mamy prawo do kultury”. Do konkursu zgłoszono 11 inicjatyw. Najlepsze pomysły wybrała specjalne powołana komisja, złożona z przedstawicieli lokalnej społeczności przy wsparciu eksperta zewnętrznego.

Fundusze podzielone     
Komisja spośród wszystkich zgłoszonych inicjatyw wybrała, zgodnie z założeniami konkursu, 6 najlepszych. Wśród nich znaleźli się następujący wnioskodawcy: Ochotnicza Straż Pożarna Mordy (zadanie „A u nas wszystko gra!”, kwota dofinansowania: 5600 zł), Magdalena Papakul (zadanie: „Tkane barwami Podlasia”, kwota dofinansowania: 4700 zł), Stowarzyszenie KGW Wyczółki (zadanie: „Ekologia na ruszcie”, kwota dofinansowania: 3800 zł), grupa nieformalna – lider Luiza Domańska (zadanie: „Grzybobranie z kulturą”), Stowarzyszenie NASZYM DZIECIOM (zadanie: „Płynie Liwiec, płynie…”) oraz grupa nieformalna – lider Krystyna H. Noszczak (zadanie: „Zachować tradycję – Dożynki 2016”) – ostatni trzej po 3000 zł. Wszystkie zostały wybrane zgodnie z zasadami przejrzystości i równego traktowania.

Drugi etap niebawem

Dwuetapowy projekt zakładał po pierwsze przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami gminy Mordy oraz badań ankietowych, którym efektem jest diagnoza potrzeb i zasobów społecznych mieszkańców gminy Mordy. Po drugie – przeprowadzenie konkursu na realizację od 3 do 7 inicjatyw mieszkańców gminy. Drugą częścią zadania będzie realizacja zwycięskich inicjatyw w okresie między 8 sierpnia a 8 listopada 2016 r.

Działania podejmowane przy realizacji zadania „Mamy prawo do kultury” mają służyć przede wszystkim inicjowaniu nowych praktyk w zarządzaniu instytucją kultury, odkrywaniu i pobudzaniu aktywności społecznej, realizacji niestandardowych, autorskich, obywatelskich pomysłów, wspomaganiu rozwoju kapitału społecznego i kulturowego, a także poznawaniu nowych możliwości współpracy z mieszkańcami Miasta i Gminy Mordy. Jednym z oczekiwanych efektów programu DK+ jest wzmocnienie roli M-GOK-u jako miejsca otwartego, wspólnego dla wszystkich mieszkańców. - Poprzez ten program wdrożymy partycypacyjny model zarządzania instytucją kultury – dodaje Ł. Wawryniuk.

Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne został przygotowany w ramach współpracy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury z ekspertami i przedstawicielami Obywateli Kultury (§14 Paktu dla Kultury). Projekt „Mamy prawo do kultury” został dofinansowany w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne.

 

 

 

 

 
logo strony obywatelRSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02
fax 25-641-51-15