Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg


 


Plan Gospodarki NiskoemisyjnejUwaga!! Zmiana numeru rachunku bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi! Od dnia 1 stycznia 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na nowy rachunek bankowy Miasta i Gminy Mordy o numerze 21 8038 0007 0042 2756 2000 0440 Bank Spółdzielczy w Łosicach, o/Mordy.
Miasto i Gmina Mordy informuje, że zakończono bezpłatne szkolenia komputerowe w ramach projektu
 
"Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”, POPC.03.01.00-00-0080/18. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działania 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”Masz 25 lat lub więcej? Mieszkasz na terenie gminy Mordy lub w jej pobliżu? Chcesz wzbogacić swoje doświadczenie w zakresie kompetencji cyfrowych?

 

Weź udział w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Miasto i Gminę Mordy w ramach projektu "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”, POPC.03.01.00-00-0080/18. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działania 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Moduły szkoleniowe /tematyka/ do wyboru:

  • „Rodzic w Internecie”

  • „Rolnik w sieci”

  • „Działam w sieciach społecznościowych”

  • „Tworzę własną stronę internetową (blog)”

  • „Kultura w sieci”

  • „Mój biznes w sieci”

  • „Moje finanse i transakcje w sieci”

Opis szkoleń (link)

Każdy uczestnik może wybrać tylko 1 moduł szkoleniowy.
Warunkiem zorganizowania szkolenia w danej tematyce jest zebranie
grupy 12-osobowej.
 

Uprawnionymi do udziału w szkoleniach są osoby powyżej 25 roku życia, mieszkające na obszarze województwa mazowieckiego, w szczególności mieszkańcy Miasta i Gminy Mordy, które nie posiadają lub chcą podnieść swoje kompetencje cyfrowe.

W projekcie przewidziano zorganizowanie 20 szkoleń w których łącznie weźmie udział 240 osób (każda grupa liczyć będzie 12 osób).
Każda osoba może uczestniczyć w jednym 2-dniowym szkoleniu (łącznie 16 godzin).

W trakcie szkoleń przewidziany jest catering – przerwy kawowe oraz obiad.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są pod linkami poniżej oraz w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy w Mordach, tj. przy ul. Kilińskiego 9 (
pok. nr 5, I piętro, tel. 25-641-54-02 w. 51).

Podpisane dokumenty:

·         Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

·         Deklaracja udziału w projekcie

·         Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy ostatecznego

·         Wybór modułu szkoleniowego

·      Oświadczenie osoby niepełnosprawnej (dotyczy wyłącznie osób posiadających oświadczenia o niepełnosprawności)

należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu lub w pok. nr 5 I piętro. Zakończenie szkoleń planowane jest na 28.02.2020 r.

Szczegółowe informacje i zapisy:
Marek Izdebski - pok. nr 5, I p., tel. 25-641-54-02 w. 51,
m.izdebski@mordy.pl

Osoby, kt������re złożyły już deklaracje udziału w projekcie i nie wybrały modułu szkoleniowego proszone są o kontakt telefoniczny z pracownikiem gminy.

Dokumenty do pobrania:

Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania oraz Deklaracja udziału w projekcie
w formacie doc
w formacie pdf

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy ostatecznego
w formacie doc
w formacie pdf

Wybór modułu szkoleniowego
w formacie doc
w formacie pdf

Oświadczenie osoby niepełnosprawnej
w formacie doc
w formacie pdf
 

 logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02mailto:sekretariat@mordy.pl
fax 25-641-51-15