Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg


 


Plan Gospodarki NiskoemisyjnejUwaga!! Zmiana numeru rachunku bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi! Od dnia 1 stycznia 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na nowy rachunek bankowy Miasta i Gminy Mordy o numerze 21 8038 0007 0042 2756 2000 0440 Bank Spółdzielczy w Łosicach, o/Mordy.

 

INFORMACJA

W dniu 22.02.2018r. została opublikowana Decyzja Komisji zmieniająca załącznik
do decyzji 2014/709, która zmienia obszary dotyczące ASF m.in. na terenie powiatu siedleckiego, dot.  gminy: Przesmyki, Mordy, Wiśniew, Zbuczyn, Domanice i Suchożebry są na obszarze z ograniczeniami (czerwony), gminy Korczew i Paprotnia na obszarze zagrożenia (niebieska), a gminy: Wodynie, Siedlce, Skórzec, Kotuń, Mokobody w obszarze ochronny (żółty).
                                                                                                                            

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/qid=1519291536071&uri=CELEX:32018D0263

2018-02-26

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/169 z dnia 1 lutego 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich

Link do decyzji

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0169&from=PL

Zgodnie z w ww. decyzją:
•włączenie do obszaru ochronnego gmin: Wodynie w powiecie siedleckim.
•do obszaru objętego ograniczeniami (część II) włączona zostanie część położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 698 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Mordy i następnie wzdłuż linii wyznaczonej przez drogę łącząca miejscowości Mordy, Sosenki-Jajki i Ptaszki do granicy gminy w powiecie siedleckim (pozostała, południowa część tej gminy pozostaje w obszarze ochronnym)

Mapa obrazująca nowe obszary jest dostępna linkiem
 
https://www.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Rozporządzenie Nr 6 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 lutego 2018r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu siedleckiego i sokołowskiego

Rozporządzenie nr 6 Wojewody z dn.16.02.2018r.docx

2018-02-19

 

Rozporządzenie nr 5 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 lutego 2018r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów legionowskiego, łosickiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, siedleckiego, sochaczewskiego, sokołowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego oraz miasta stołecznego Warszawy

 Rozporządzenie  nr 5 WM  .pdf

2018-02-12

Rozporządzenie Nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia  12 stycznia 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu siedleckiego i sokołowskiego

UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!!

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!!
JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?

ULOTKA

2017-12-18


 

  Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach na temat programu zwalczania IBR/IPV i BVD MD.

Informacja

Dz. U. z 2017 r. poz. 1722 - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 r.


2017-12-07


Urząd Statystyczny w Warszawie uprzejmie informuje, że w dniach od 1 do 21 grudnia 2017 r. na terenie całego kraju wśród rolników prowadzących hodowlę zwierząt gospodarskich zostaną przeprowadzone dwa badania:
- Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej,
- Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego.
Badania realizowane będą w wylosowanych gospodarstwach rolnych.

W terminie od 1 do 5 grudnia br. na stronie internetowej http://www.stat.gov.pl będzie możliwość samodzielnego wypełnienia ankiet. GUS przygotował aplikację, poprzez którą będzie można wypełnić formularz (dane potrzebne do logowania wylosowane gospodarstwa otrzymały pocztą wraz z listem Prezesa GUS). Jeżeli wylosowany respondent nie skorzysta z możliwości wypełnienia formularza przez Internet, to od 6 do 21 grudnia 2017 r. z gospodarstwem skontaktuje się (osobiście lub telefonicznie) ankieter Urzędu Statystycznego.

Zakres zbieranych danych w obu badaniach został zamieszczony na stronie internetowej: http://form.stat.gov.pl/formularze/2017/passive/R-ZW-B.pdf
http://form.stat.gov.pl/formularze/2017/passive/R-ZW-S.pdf

Uzyskane wyniki posłużą do analiz zmian zachodzących w produkcji zwierzęcej oraz ogólnej sytuacji w rolnictwie. Zebrane dane mogą być pomocne dla samych rolników, szczególnie w podejmowaniu decyzji o kierunkach rozwoju własnych gospodarstw.

Informacja o badaniach


Rozporządzenie Nr 18 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 listopada 2017 r. uchylające rozporządzenia w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów łosickiego, siedleckiego i sokołowskiego

 

Rozporządzenie Nr 14 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu siedleckiego i sokołowskiegoPomoc dla poszkodowanych w wyniku wiosennych przymrozków

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek pomocy dla gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej, w których w bieżącym roku powstały szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy w wyniku przymrozków wiosennych oraz terminu składania wniosków o tę pomoc

http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne-pomoc


 

Rozporządzenie Nr 5 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu siedleckiego.

Rozporządzenie


 

Rozporządzenie Nr 10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów łosickiego i siedleckiego.

Rozporządzenie


Informacja dla posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie w związku z wprowadzeniem "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń (ASF)"

Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych.

 

     Do dnia 3 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o dofinansowanie w zakresie “Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dofinansowanie jest przyznawane w formie refundacji, maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Maksymalna dotacja na firmę może wynieść 300 tys. zł. Minimalna wysokość pomocy jaką można otrzymać nie może być mniejsza niż 10 tys. zł.

 

Dotacja może być przeznaczone m.in. na:

1) Budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzonej działalności;

2) Zakup (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, z także zakup aparatury pomiarowej i kontrolnej;

3) Nabycie urządzeń służących poprawie ochrony środowiska.

 

To już kolejna w tym roku dotacja i nabór wniosków na przetwórstwo produktów rolnych. Tym razem o dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy, małżonkowie rolników lub ich domownicy, którzy objęci są ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie.

 

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie http://Dofinansowaniedlafirm.pl w artykule Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój     Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2017 r., poz. 1333). Zmiana rozporządzenia zacznie obowiązywać 14 dni od dnia jej ogłoszenia, tj. 21 lipca br. Rozporządzenie


  Informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dn. 22.06.2017 r. pod poz. 5542 opublikowane zostało Rozporządzenie nr 6 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów łosickiego i siedleckiego.
Rozporządzenie

 

Rozporządzenie Nr 4/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu siedleckiego
Rozporządzenie.pdf

Ulotka informacyjna dla hodowców trzody chlewnej dotycząca ASF
Informacja.pdf

Dotyczy obszarów zagrożonych wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt - wysoce zjadliwej grypy ptaków w miejscowościach: Czepielin i Czepielin-Kolonia, tj. nakazów i zakazów na tych obszarach

Rozporządzenie nr 2/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach z dnia 3 marca 2017r. Wysoce zjadliwa grypa ptaków

HPAI

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków 

 

 

 

Afrykański Pomór Świń

ASF

 

Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Nr 5 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 sierpnia 2016r.  (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7649) zmieniającego Rozporządzenie Nr 4 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia środków związanych z wystąpieniem zagrożenia afrykańskim pomorem świń na obszarze niektórych powiatów województwa mazowieckiego uznanych za obszar ochronny   (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7467) obszar Gminy Mordy został objęty obszarem ochronnym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.  

Co to jest afrykański pomór świń?

Najczęściej zadawane pytania o ASF.

Film edukacyjny "Afrykański pomór świń - zasady ochrony świń przed chorobą"
w serwisie YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=F-MMSD7CCC4&feature=em-share_video_user

Bieżące informacje dotyczące afrykańskiego pomoru świń można uzyskać m.in. na stronach internetowych:
Głównego Inspektoratu Weterynarii
                   - zakładka Komunikaty prasowe i aktualności
                   -
zakładka ASF

Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
                  - Afrykański Pomór Świń

NUMER INFORMACYJNY Głównego Inspektoratu Weterynarii DLA WSZYSTKICH:
(22) 623 17 97


Aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami (link)

Formularz udostępniony przez GIW do zgłaszania przypadków nielegalnych i negatywnych
praktyk i czynności w zakresie przemieszczania świń,
mięsa wieprzowego i innych produktów pozyskanych od świń
Usługa jest w pełni anonimowa
Zgłoś przypadek

2016.09.13

    Główny Lekarz Weterynarii Włodzimierz Skorupski skierował pismo do wszystkich Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii w sprawie nielegalnego zakopywania przez hodowców padłej trzody chlewnej.
      W swoim piśmie przypomina, że padła trzoda chlewna powinna być przekazywana do unieszkodliwienia w zakładach utylizacyjnych. Takie postępowanie gwarantuje, że zostaną unieszkodliwione ewentualne czynniki zakaźne, przez co uniknie się przedostania patogenów do środowiska naturalnego.
     Główny Lekarz Weterynarii przypomniał, że hodowcy nie ponoszą kosztów związanych z przekazywaniem padłych zwierząt do utylizacji, ponieważ w Polsce istnieje system dopłat z budżetu pa��stwa dla zakładów utylizacyjnych odbierających od rolników padłe zwierzęta.
     Lekarz ostrzega wszystkich hodowców, że w przypadku stwierdzenia przez Powiatowego Lekarza Weterynarii nielegalnego zakopywania lub innego niezgodnego z prawem zagospodarowania padłych zwierząt będą bezwzględnie stosowane kary wynikające z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które określają karę za taki czyn w wysokości od 3.000 do 11.000 zł.

Pismo Głównego Lekarza Weterynarii. (pdf)Sytuacja epizootyczna odnośnie ASF w Polsce
oraz aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami
Stan na 30.09.2016
(link)

 Sytuacja epizootyczna odnośnie ASF w Polsce
oraz aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami
Stan na 2.09.2016
(link)

 

Regionalizacja - stan na dzień 23.08.2016r. (link)

 

 

 


 

Regionalizacja - stan na dzień 19.08.2016r.

 

 

 logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02mailto:sekretariat@mordy.pl
fax 25-641-51-15