Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg


 


Plan Gospodarki NiskoemisyjnejUwaga!! Zmiana numeru rachunku bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi! Od dnia 1 stycznia 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na nowy rachunek bankowy Miasta i Gminy Mordy o numerze 21 8038 0007 0042 2756 2000 0440 Bank Spółdzielczy w Łosicach, o/Mordy.

50-lecie pożycia małżeńskiego

Nazwa sprawy:

Akt urodzenia

Wymagane dokumenty:

Wniosek wraz z klauzulą informacyjną. Dowody osobiste do wglądu.

Sposób załatwienia sprawy:

Zgłoszenia jubileuszu mogą dokonać Jubilaci lub członkowie ich rodzin (dzieci, wnuki, rodzeństwo) za zgodą Jubilatów. Zgłoszenia można dokonać osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mordach, lub listownie na adres USC w Mordach. O nadaniu medali Jubilaci zostaną powiadomieni listownie bezpośrednio przez kancelarię Prezydenta RP. Po otrzymaniu odznacze������������ i legitymacji  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego powiadomi Jubilatów o terminie uroczystości i wręczenia medali.

Termin załatwienia sprawy:

do 180 dni od dnia przyznania medali przez Prezydenta RP

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego
I p, pok. nr 13
tel. 25-641-54-21
tel. 25-641-54-02 w. 38

Opłata skarbowa:

Brak opłaty skarbowej

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25), Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2004 r. (Dz. U. nr 277 poz. 2743) w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów

Dodatkowe informacje:

Medal za długoletnie pożycie małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Medale nadaje Prezydent RP. Wnioski o nadanie medalu przedstawiają Prezydentowi RP wojewodowie. Wojewoda występuję z własnej inicjatywy lub z inicjatywy jednostek organizacyjnych im podległych, organów samorządowych, organizacji społecznych i zawodowych.

Pliki do pobrania:

Formularz
Klauzula informacyjna

 

 logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02mailto:sekretariat@mordy.pl
fax 25-641-51-15