Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg


 


Plan Gospodarki NiskoemisyjnejUwaga!! Zmiana numeru rachunku bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi! Od dnia 1 stycznia 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na nowy rachunek bankowy Miasta i Gminy Mordy o numerze 21 8038 0007 0042 2756 2000 0440 Bank Spółdzielczy w Łosicach, o/Mordy.

NOWY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA 2019 ROK!

Istotne zmiany odbioru odpadów segregowanych i komunalnych w Rejonie 3 i Rejonie 4 - odbiór tych odpadów będzie odbywał sie w różnych dniach!

Harmonogram do pobrania tutaj.OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego Miasta i Gminy Mordy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym, adresowanego do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.)

Rodzaj wspieranych zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych
na jego realizację w roku 2019:

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
(Dotacja na pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych i ich rodzin).

Planowana kwota ogółem uwzględniona w budżecie Miasta i Gminy Mordy i zaplanowana na realizację powyższego zadania w 2019 roku wynosi 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert wraz z załącznikami. Zarządzenie_116_20181219.pdf

Formularz zgłoszenia wersja edytowalna: Załącznik_do_ogłoszenia.docx


BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU W MORDACH

Betlejemskie  Światło Pokoju jest symbolem ciepła, pokoju i nadziei – tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole.

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.

Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W 29-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Wczoraj harcerki i harcerze z Drużyny Harcerskiej „Ciekawi świata”, w sztafecie przekazali Światło burmistrzowi w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy.

Harcerze złożyli życzenia całej społeczności samorządu z okazji Świąt Bożego Narodzenia radości i pokoju oraz wszelkiej pomyślności na cały Nowy Rok również w imieniu Dyrekcji, Samorządu Uczniowskiego, grona pedagogicznego oraz uczniów Zespołu Oświatowego w Mordach.5000 zł dla Kół Gospodyń Wiejskich

Wszystkie informacje: http://www.kobietygospodarnewyjatkowe.pl/


INFORMACJA

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy informuje,
że dnia 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek)
Urząd Miasta i Gminy w Mordach będzie czynny w godzinach
8:00-13:00.

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy
/-/ Jan Ługowski


Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Informacja
Oświadczenie


Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1856 z dnia 27 listopada 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich

Decyzja


ULOTKA choroby układu krążenia
ULOTKA nowotwory piersi i szyjki macicy
ULOTKA choroby płuc, bilanse dla dorosłych
ULOTKA choroby jelita grubego, program genetyczny


Postępowanie w przypadku wystąpienia wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym


Plan polowań zbiorowych Koła Łowickiego "OSTOJA" w Siedlcach w sezonie łowieckim 2018/2019

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „LAS” w sezonie 2018/2019

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "BRZOZÓWKA" nr 44  w sezonie 2018/2019, obw. 392

Pierwsza sesja Rady Miejskiej w Mordach VIII kadencji (2018-2023), zwołana postanowieniem Komisarza Wyborczego w Siedlcach Pana Karola Pachnika, odbyła się w dniu 20 listopada 2018 r. Sesje otworzył i prowadził, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady, najstarszy wiekiem Radny Rady Pan Mirosław Leszek Romanowski.

Podczas sesji nowo wybrani Radni Rady Miejskiej w Mordach oraz Burmistrz Miasta i Gminy Mordy otrzymali z rąk Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej w Mordach Pani Jadwigi Zdun, zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie.

Obecna kadencja Rady Miejskiej i Burmistrza będzie trwała 5 lat. Dla Burmistrza Jana Ługowskiego jest to druga kadencja.

Radni dokonali również wyboru Przewodniczącej Rady, którą została Pani Katarzyna Kotowska oraz Wiceprzewodniczącego - Pana Gustawa Dmowskiego.

Zdjęcia z obrad I sesji dostępne są tutaj.Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Mordy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Informacja


Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 19 listopada 2018 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, uczestniczącego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Komunikat


 Nagranie z I sesji Rady Miejskiej w Mordach VIII kadencji
z dnia 20.11.2018 r.

 

Załączniki:
Informacje o projekcie

Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania i Deklaracja udziału
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy ostatecznego
Wybór modułów szkoleniowych i pożądanych terminów szkoleńInformacja OSP Mordy


Ogłoszenie o I Sesji Rady Miejskiej w Mordach zwołanej przez Komisarza Wyborczego w Siedlcach I.

Ogłoszenie


Zagłosuj na orszak w Mordach!!


W dniu 11 listopada w Mordach odbyły się Gminne obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym w Mordach. Przewodniczył jej ks. Jakub Przygrodzki. We wspólnej modlitwie udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, delegacje stowarzyszeń i instytucji oraz mieszkańcy Miasta i Gminy Mordy. Nabożeństwo uświetniła Orkiestra Dęta OSP w Mordach. Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy obchodów udali się pod Pomnik Poległych 1918-1920, gdzie odśpiewano Hymn Polski oraz oddano hołd poległym składając kwiaty i zapalając znicze. Kwiaty złożyli: Burmistrz Miasta i Gminy Mordy Jan Paweł Ługowski wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej w Mordach Ewą Elżbietą Jarocką, Rada Parafialna w Mordach, uczniowie z Zespołu Oświatowego w Mordach oraz harcerze z drużyny „Ciekawi Świata”. Następnie w uroczystym przemarszu wszyscy udali się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach, gdzie odbyła się akademia przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej w Mordach pod kierunkiem nauczycieli: Krystyny Kaniewskiej-Pietrasik, Małgorzaty Pasterskiej i Krzysztofa Daniluka. Na początek krótkie przemówienie wygłosił Burmistrz Miasta i Gminy Mordy Jan Ługowski. Następnie zgromadzeni obejrzeli okolicznościowy film przedstawiający uczestnictwo mieszkańców Miasta i Gminy Mordy w walkach o niepodległość przygotowany przez wicedyrektora Zespołu Oświatowego w Mordach Jerzego Borowskiego. Na zakończenie wystąpił Mieczysław Szewczuk z krótką inscenizacją patriotyczną.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z uroczystości, dostępnej tutaj.


Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 5 listopada 2018 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

KomunikatW dniu 8 listopada br. w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy odbyło się uroczyste przekazanie jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Mordy niezbędnego wyposażenia i sprzętu ratowniczego zakupionego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Wsparcie otrzymały następujące jednostki: OSP Mordy, OSP Czepielin, OSP Czołomyje, OSP Radzików Wielki, OSP Wielgorz, OSP Wojnów, OSP Stok Ruski oraz OSP Stara Wieś.

Na realizację zadania „Zakup sprzętu ratowniczego dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta i Gminy Mordy: otrzymaliśmy dotację ze środków Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 63 974,79 zł. Wkład własny Miasta i Gminy Mordy wyniósł 765,21 zł.

W ramach zadania zakupiono m.in.: torby ratownicze PSP R1, defibrylator AED, agregaty prądotwórcze, latarki, przenośne zestawy oświetleniowe, detektory tlenku węgla, pilarki do drewna i inne.

Zakupiony specjalistyczny sprzęt, niezbędny do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, umożliwi sprawne działanie w akcjach ratowniczych, jak również wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa wśród mieszkańców naszej Gminy.

Zapraszamy do obejrzenia galerii, dostępnej tutaj.


Miejsko-Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mordach zaprasza na spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską, które odbędzie się 7 listopada 2018 r. o godz. 14:30 w sali widowiskowo-teatralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach.

Spotkanie przeznaczone jest dla rodziców,  nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców miasta i gminy. Obejmować ono będzie zagadnienia dotyczące m.in.: przeciwdziałania nowym formom przemocy w rodzinie i w grupach rówieśniczych, negatywnych skutków zaniedbań wychowawczych, współpracy rodziców ze szkołą.INFORMACJA

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy informuje,
że dnia 2 listopada 2018 r. (piątek)
Urząd Miasta i Gminy w Mordach będzie czynny w godzinach
8:00-16:00.
Kasa Urzędu czynna będzie od godz. 8:00 do 15:00.

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy
/-/ Jan Ługowski


Projekt Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019.
Formularz konsultacji


W niedzielę 7 października 2018 r. podczas miejsko-gminnych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości uroczyście otwarto zrewitalizowane centrum miasta Mordy.

W projekcie przygotowanym przez architekta znalazło się nawiązanie do przeszłości w postaci zrekonstruowanego pomnika mieszkańców Mordów poległych w latach 1918-1920 – umiejscowionego w części patriotycznej placu. Pozostały, znacznie obszerniejszy teren służyć ma rekreacji i wspólnemu świętowaniu lokalnych imprez kulturalnych.

Nowy rynek każdego dnia licznie odwiedzają zarówno mieszkańcy, jak i goście.

Tak też było w dniu oficjalnego otwarcia i poświecenia placu. Swoją obecność wraz ze słowami uznania zaznaczyło wielu gości reprezentujących środowiska rządowe, samorządowe, kulturalne i oświatowe. Różnorodny program kulturalny stanowił odpowiedź na oczekiwania dzieci, młodzieży i dorosłych. Mieszkańcy dzielili się swoimi talentami i podziwiali występy gości.

Centrum miasta Mordy zmieniło swój wizerunek, by przez lata służyć przede wszystkim mieszkańcom. Życzymy, by odmienione centrum budowało patriotyzm lokalny i pozwalało cieszyć się chwilami wytchnienia.

Zapraszamy do obejrzenia galerii z obchodów, dostępnej tutaj.


Szanowni Państwo! Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Miasta i Gminy Mordy i ma na celu właściwe zdiagnozowanie problemów społecznych występujących na jej obszarze.

Zebrane opinie, oceny i sugestie będą stanowiły wskazówki do opracowania skutecznego planu pomocowego osobom potrzebującym. 

Badania przeprowadzone za pomocą kwestionariusza ankiety są anonimowe.

Link do ankiety: https://www.interankiety.pl/i/rEg4YrlDJubileusz „Złotych Godów”

W dniu 5 października 2018 r. siedem par małżeńskich z terenu Miasta i Gminy Mordy obchodziło Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Z tej okazji odbyło się uroczyste spotkanie w Sali Teatralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach, podczas którego najlepsze życzenia szacownym Jubilatom złożyli Burmistrz Miasta i Gminy Mordy Jan Ługowski oraz Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Mordach Magdalena Zdanowska. Były gratulacje, kwiaty, pamiątkowy dyplom, życzenia oraz prezenty. Uroczystość uświetnił występ dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Waleriana Łukasińskiego w Mordach.
Wyrazem największego szacunku i uznania ogromnej wartości tego wspaniałego Jubileuszu jest przyznanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej parom małżeńskim Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Medal ten jest medalem szczególnym, gdyż otrzymują go ludzie, którzy przeżyli wspólnie 50 lat – co jest powodem do dumy i radości. Medal jest symbolicznym wyrazem uznania, wdzięczności za ofiarny codzienny trud, za siłę w pokonywaniu przeciwności losu, za wspieranie się i za realizację małżeńskiej przysięgi.

W gronie Jubilatów znaleźli się:
Helena i Kazimierz Niedźwiedź
Krystyna i Kazimierz Żurawscy
Eugenia i Jan Ciborowscy
Gabryela i Edwin Moskwiak
Mieczysława i Jan Radzikowscy
Anna i Tadeusz Chmielewscy
Teresa i Zbigniew Bielak

Tego dnia do grona szacownych Jubilatów dołączyli Państwo Jadwiga i Franciszek Ługowscy, którzy obchodzili 70. rocznicę pożycia małżeńskiego, zwaną Kamiennymi Godami. Państwo Ługowscy zwi��zek małżeński zwarli w 1948 roku.
Wszystkim parom serdecznie gratulujemy tak wspaniałego jubileuszu. Jesteśmy pełni uznania i podziwu za ogrom pracy włożony w budowanie rodziny przez ostatnich 50 i 70 lat Waszego wspólnego życia.
Życzymy Państwu jeszcze wielu lat w zdrowiu, spokoju i ludzkiej życzliwości, a także tego byście doczekali kolejnych pięknych jubileuszy.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Jubileuszu "Złotych Godów"
Galeria dostępna tutaj!


Poświęcenie figury Św. Michała Archanioła

W sobotę 29 września 2018 r. poświęcono i oddano do publicznego kultu pomnik z figurą Św. Michała Archanioła. Figura stanęła w ważnym punkcie naszego miasta, tuż przed bramą-dzwonnicą prowadzącą na teren kościoła.

Aktu poświęcenia dokonał proboszcz parafii ks. Karol Klewek, a odsłonięcia pomnika Burmistrz Miasta i Gminy Mordy Jan Ługowski. Wydarzenie to wpisało się w przypadający w tym dniu odpust ku czci patrona parafii - św. Michała Archanioła oraz jubileusz 610. rocznicy powstania parafii w Mordach. W tych doniosłych uroczystościach udział wzięli m.in. księża pochodzący z parafii Mordy: ks. Marek Bielak, ks. Jerzy Olędzki i ks. Krzysztof Domański, wieloletni proboszcz parafii ks. Ryszard Kardas, Radni Rady Miejskiej w Mordach, Radni Powiatowi, Radni Parafialni oraz mieszkańcy z terenu Miasta i Gminy Mordy.
Rolniku uprawiaj konopie przemysłowe na terenie swojej gminy.

Ulotka


W dniu 01.10.2018 r. o godz. 18.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach odbędzie się spotkanie w ramach Programu Rządowego CZYSTE POWIETRZE.

Podstawowym celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego oraz zdecydowane zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z funkcjonujących i nowo budowanych jednorodzinnych budynk��w mieszkalnych. Inicjatywna skierowana jest w szczególności do osób fizycznych: właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych bądź realizujących plan budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego - wsparcie finansowe gruntownej termomodernizacji budynku oraz wymiany lub zakupu i montażu niskoemisyjnych źródeł ciepła. 

Więcej o programie:
https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/
oraz
https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/103-mld-zl-na-poprawe-jakosci-powietrza-w-polsce/ 

Ulotka programu:
Ulotka


Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawki pomocy dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy.

Obwieszczenie


10-lecie Zespołu Wokalnego „Złote Kłosy”.

15 września w Wyczółkach Jubileusz 10-lecia świętował Zespół „Złote Kłosy”, który śpiewem uatrakcyjnia uroczystości lokalne oraz promuje Miasto i Gminę Mordy poza jej granicami. Zespół powstał z inicjatywy Pani Krystyny Zacharczuk, przyjmując początkowo nazwę Zespołu Wokalnego z Wyczółek

Uroczystość rozpoczął koncert "Złotych Kłosów” przy akompaniamencie opiekuna muzycznego Roberta Gryczki. Z życzeniami przybyli: Burmistrza Miasta i Gminy Mordy Jan Ługowski, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mordach Ewa Jarocka z Radnymi: Anną Stańską, Mirosławem Romanowskim, Januszem Zarzyckim, Dariuszem Kołtuniakiem i Katarzyną Kotowską, pełniącą także funkcję Sołtysa wsi Wyczółki, Radni Powiatowi Jolanta Franczuk i Marek Gorzała, Proboszcz Parafii Mordy ks. Karol Klewek oraz ks. Mariusz Rompa, niegdyś Wikariusz Parafii Mordy oraz Łukasz Wawryniuk – Dyrektor M-GOK.

Były kwiaty, dyplomy, gratulacje, ale przede wszystkim jedność ze śpiewem, ponieważ wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli zespołów ludowych działających na terenie Miasta i Gminy Mordy: Podlasianek, Krzeszowianek i mieszkańców Wyczółek.

„Złotym Kłosom” życzymy pomyślności oraz dalszych sukcesów na niwie artystycznej.
Dożynki Parafialne w Mordach.

W niedzielę, 9 września, w Mordach odbyły się Dożynki Parafialne. Uroczystości rozpoczęły się Eucharystią w kościele pw. Św. Michała Archanioła, sprawowaną przez ks. proboszcza Karola Klewka. Na Mszy Świętej licznie zgromadzili się mieszkańcy, a wśród nich władze samorządowe, sołtysi, radni i barwne delegacje z dożynkowym chlebem, wieńcami i koszami dożynkowymi z Głuchowa, Starej Wsi, Stoku Ruskiego, Sosenek-Jajek, Suchodołu Wielkiego, Wólki Soseńskiej, Wojnowa i Wyczółek. Swój wieniec dożynkowy przygotowały również Panie z Zespołu Ludowego Podlasianki, a dożynkowe kosze w dziękczynnym darze przed ołtarzem złożyły dzieci z Dziecięcej Grupy Teatralnej SKRZATY oraz Młodzieżowej Grupy Teatralnej IMPETUS.

Na ręce licznie zgromadzonych parafian Starostowie dożynek Pani Urszula Kołtuniak z Wólki Soseńskiej oraz Pan Andrzej Czarnocki ze Starej Wsi  przekazali słowa wdzięczności i uznania za trud pracy na roli.

W czasie uroczystości Burmistrz Miasta i Gminy Mordy Pan Jan Ługowski pogratulował rolnikom tegorocznych plonów. Szczególne wyrazy wdzięczności skierował do organizatorów Dożynek Parafialnych: Starostów, Księdza Proboszcza, Sołtysów, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach, Radnych Parafialnych, Kół Gospodyń Wiejskich, Zespołów Ludowych i parafian, którzy z ogromnym zaangażowaniem przygotowali uroczystość.

Po zakończonym nabożeństwie przedstawiciele samorządu oraz Starostowie Dożynek częstowali przed kościołem chlebem upieczonym z tegorocznych zbóż. Na wszystkich czekał również słodki poczęstunek i herbata. W tym samym czasie odbył się konkurs na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy”, gdzie I miejsce zdobyły ex aequo Sołectwa Stara Wieś oraz Wólka Soseńska. Wszystkie wieńce oraz kosze dożynkowe zostały nagrodzone. Nagrody zostały ufundowane ze środków Fundacji PGE. 

Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.

W jubileuszowym roku odzyskania przez Polskę niepodległości padła rekordowa liczba miejsc, w których odbyło się Narodowe Czytanie – było ich ponad 2 tys. 950. Jednym z nich był dziedziniec Zespołu Oświatowego im. Waleriana Łukasińskiego w Mordach, gdzie 8 września w godzinach popołudniowych rozpoczęliśmy wspólne czytanie Przedwiośnia Stefana Żeromskiego.

Sobotnie Narodowe Czytanie rozpoczęło się po uroczystości religijno-patriotycznej na cmentarzu parafialnym w Mordach, podczas której poświęcony został pomnik upamiętniający mieszkańców miasta i gminy Mordy poległych w bitwach z bolszewikami w latach 1918 – 1920. Stamtąd przybyły poczty sztandarowe Ochotniczej Straży Pożarnej w Mordach oraz Zespołu Oświatowego im. Waleriana Łukasińskiego w Mordach wraz z przedstawicielami władz samorządowych, instytucji oświatowych i drużyną harcerską „Ciekawi świata” z ZO w Mordach.

Lekturę powieści rozpoczął burmistrz Miasta i Gminy Mordy Jan Paweł Ługowski wraz z małżonką Grażyną Ługowską. Wśród innych czytających znaleźli się: Ewa Jarocka – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mordach, Mirosław Łukowski – sekretarz Miasta i Gminy Mordy, Grażyna Drabarek – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Porządku Publicznego, Lidia Lipińska – Skarbnik Miasta i Gminy Mordy, Kamil Krauschar z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Siedlcach. Zespół Oświatowy im. Waleriana Łukasińskiego w Mordach reprezentowali: dyrektor Teresa Kozos, nauczyciele – Małgorzata Pasterska, Krystyna Kaniewska-Pietrasik, Agata Chomiuk, Elżbieta Żodzik i Katarzyna Marczak oraz uczennice: Sandra Kokieć i Julia Jastrzębska. Szkołę Podstawową im. Ks. Kanonika Kazimierza Dymitrowicza reprezentowała uczennica Oliwia Wysokińska. Fragmenty Przedwiośnia czytali ponadto słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mordach: Krystyna Pajka, Bogusława Prusaczyk, Zofia Tymosiak oraz Teresa i Włodzimierz Markowiczowie, Emilia Kokieć z Zespołu Ludowego „Podlasianki”, pisarka Halina Grochowska, bibliotekarz Filii w Radzikowie Wielkim Jadwiga Kulikowska, Luiza Domańska z Kwiaciarni KWIATOWE IMPRESJE, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach Łukasz Wawryniuk i sołtys Wojnowa oraz członek Orkiestry Dętej OSP w Mordach Mariusz Stangreciuk.

Rozpoczynając Narodowe Czytanie Przedwiośnia w Ogrodzie Saskim prezydent Polski Andrzej Duda podkreślił ponadczasowość problemów, jakie poruszył Żeromski w swojej powieści – „dążenie do Polski i polskości”. Zdaniem prezydenta, z „Przedwiośnia” wypływa wciąż to wielkie zdanie, że Polska potrzebuje wielkiej idei, a wśród pytań, jakie stawiają sobie bohaterowie tegorocznej lektury, najważniejsze brzmi: „Jaka Polska?”.

 


Uroczystość poświęcenia pomnika na cmentarzu parafialnym w Mordach.

Dnia 8 września na cmentarzu parafialnym w Mordach odbyło się uroczyste poświęcenie pomnika upamiętniającego żołnierzy – mieszkańców Mordów i okolic, poległych w wojnie z bolszewikami w latach 1918 – 1920.

Pomnik poświęcony bohaterom, którzy swoje życie oddali w walce o niepodległość naszej Ojczyzny powstał z inicjatywy proboszcza Parafii Św. Michała Archanioła w Mordach ks. Karola Klewka oraz parafian. Ofiarodawcami kamienia na pomnik jest rodzina Kondraciuków.

Na tablicy umieszczonej na pomniku znalazły się nazwiska ofiar wojny polsko-bolszewickiej oraz fotografia żołnierza Jana Górskiego.

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: ks. Prof. dr hab. Roman Krawczyk, ks. Andrzej Trebnio oraz ks. Jakub Przygrodzki, przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie dr Mariusz Sawa, Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Konserwator Zabytków w Siedlcach Mirosław Starczewski, Burmistrz Miasta i Gminy Mordy Jan Ługowski, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mordach Ewa Jarocka wraz z Radnymi, Komendant Komisariatu Policji w Mordach kom. Karol Stefaniuk, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Mordach Jarosław Gmitrzuk, Senator II kadencji Senatu RP Henryk Czarnocki, żołnierze Wojska Polskiego, dyrektorzy placówek kulturalnych i oświatowych, uczniowie, Rada Parafialna, poczty sztandarowe, rodziny poległych żołnierzy oraz parafianie. Nie zabrakło drużyny harcerskiej z Mordów z druhną Małgorzatą Pawłowską.

Po odegraniu Hymnu Polski reprezentacje Urzędu Miasta i Gminy Mordy, Rady Parafialnej, Powiatu Siedleckiego, instytucji kulturalnych, zespołów i stowarzyszeń działających na terenie Miasta i Gminy Mordy oraz harcerze złożyły u stóp pomnika wieńce i zapaliły znicze.

Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta OSP Mordy pod batutą kapelmistrza Jacka Stokowskiego.

Uroczystość wpisała się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, 610 rocznicy parafii Mordy i 200-lecia diecezji siedleckiej.

„Bo z krwi naszej życie wzięła, ta - co jeszcze nie zginęła!”

 


 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach w sprawie uzupełnienia składów terytorialnych komisji wyborczych.

Komunikat


 


Zmiany w szacowaniu szkód łowieckich.

Od dnia 23 sierpnia 2018 roku wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach wyrządzonych przez:

dziki, łosie, jelenie, daniele, sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel, posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

Szacowania szkód łowieckich oraz ustalenia wysokości odszkodowania dokonuje Zespół składający się z:

- przedstawiciela dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego;

- przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego;

- właściciela, posiadacza gruntów rolnych na terenie których wystąpiła szkoda.

O terminie dokonania oględzin, dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania wniosku.

Niezwłocznie po zakończeniu oględzin dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego sporządza protokół.

Wszelkie informacje dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy w pokoju nr 10.


 

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Lis" nr 52 w Zielonce w sezonie 2018/2019.

Plan polowań


 

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie przeprowadzenia ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Komunikat 


 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy informuje, iż od dnia 16.08.2018 r. do 15.09.2018 r.
w sekretariacie Urzędu można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego
na rok 2018/2019.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego.


Jak co roku, 15 sierpnia w Ostojach, w lesie, potocznie zwanym „Choiną Ostojską” odbyły się obchody z okazji Święta Wojska Polskiego.

Na uroczystość przybyło wielu gości, m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Mordy Jan Ługowski, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mordach Ewa Jarocka, Sekretarz Miasta i Gminy Mordy Mirosław Łukowski, Radny Rady Miejskiej w Mordach Andrzej Ostojski, Radny Powiatu Siedleckiego Marek Gorzała, Sołtys Wsi Pióry Pytki i Ostoje Jacek Soszyński, Dyrektor Zespołu Oświatowego w Mordach Teresa Kozos oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radzikowie Wielkim Jolanta Wierzejska. Nie zabrakło drużyny harcerskiej z Mordów z druhną Małgorzatą Pawłowską. Licznie przybyli również mieszkańcy okolicznych miejscowości oraz sąsiednich gmin.

Uroczystość rozpoczęła się apelem w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Radzikowie Wielkim. Dzieci i młodzież pod kierunkiem nauczycieli przygotowały bogatą część artystyczną o tematyce patriotycznej.

Następnie odbyła się msza święta koncelebrowana przez miejscowego proboszcza ks. Wiesława Pińczuka oraz ks. Andrzeja Trebnio w intencji żyjących i zmarłych kombatantów.

Całej oprawie towarzyszyły poczty sztandarowe OSP z Radzikowa Wielkiego, Wielgorza i Klim, Szkoły Podstawowej im. Ks. Kazimierza Dymitrowicza w Radzikowie Wielkim oraz Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Mordach.

Na koniec Burmistrz Miasta i Gminy Mordy Jan Ługowski wraz z zaproszonymi gośćmi złożył kwiaty na grobie żołnierza Wojciecha Karczmarczyka.


INFORMACJA

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy informuje,
że w dniu 17 sierpnia 2018 r. (piątek)
Urząd Miasta i Gminy w Mordach
czynny będzie
w godz. 800-1500
Przepraszamy za utrudnienia.

Burmistrz
/-/ Jan Ługowski 

Zapraszamy na Dożynki Powiatu Siedleckiego 2018.

26 sierpnia w Wodyniach odbędzie się tegoroczne powiatowe święto plonów. Tradycyjnie na wszystkich przybyłych gości czeka wiele atrakcji i niespodzianek.

Uroczystości rozpoczną się mszą świętą o godz. 12.00 odprawioną w Kościele Parafialnym w Wodyniach przez J.E. ks. Biskupa Piotra Sawczuka w intencji rolników i mieszkańców wsi. Część oficjalna wraz z ceremoniałem dożynkowym odbędzie się na terenie parku przy ulicy Newelskiego. W programie występy zespołów ludowych, w tym również grupa folklorystyczna z Ukrainy, konkursy dla dzieci i młodzieży, stoiska promocyjne i informacyjne firm i instytucji, konkurs bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz degustacja produktów tradycyjnych i regionalnych.

W trakcie imprezy rozstrzygnięty zostanie również konkurs na Powiatowy Wieniec Dożynkowy. Zwycięski wieniec będzie reprezentował Powiat Siedlecki na Dożynkach Województwa Mazowieckiego.

Jednocześnie Stowarzyszenie MTZ Corba organizuje VI Siedlecki rajd Oldtimerów z metą w Wodyniach. W wyścigu po drogach powiatu wystartuje ponad 50 załóg w zabytkowych pojazdach, które podziwiać będzie można na mecie


INFORMACJA

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy informuje,
że w związku z wysokimi temperaturami powietrza
w dniach 9 i 10 sierpnia 2018 r. ( czwartek i piątek)
Urząd Miasta i Gminy w Mordach
czynny będzie
w godz. 800-1500
Przepraszamy za utrudnienia.

Burmistrz
/-/ Jan Ługowski


INFORMACJA

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy informuje,
że w zwi��zku z wysokimi temperaturami powietrza
w dniu 3 sierpnia 2018 r.  (piątek)
Urząd Miasta i Gminy w Mordach
czynny będzie
w godz. 800-1500
Przepraszamy za utrudnienia.

Burmistrz
/-/ Jan ŁugowskiW niedzielę 29 lipca 2018 r. na placu przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach odbył się XIX Festyn „Słoneczne Lato”. Oficjalnego otwarcia festynu, który rozpoczął gminne obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Mordy Jan Ługowski z Przewodniczącą Rady Miejskiej w Mordach Ewą Jarocką.
Na Festyn przybyło wielu zaproszonych gości, wśród których byli, m.in. Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski oraz potomek ostatnich właścicieli Pałacu w Mordach - Michał Przewłocki.

Imprezie oprócz słońca i lekkiego deszczu towarzyszyło wiele atrakcji zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Można było m.in. obejrzeć występy uczniów szkół z terenu Miasta i Gminy Mordy oraz zespołów ludowych (Podlasianki, Złote Kłosy, Krzymoszowianki), duetu wokalnego „Dwa Ziarna” czy Wiesława Iwanowskiego grającego na akordeonie. W części koncertowej wystąpili: Zespół SILK The Best of Queen, Karolina Kruk, MAXX DANCE. Gwiazdą wieczoru tegorocznego Festynu była Agata Sobocińska.

Podczas niedzielnej imprezy odbył się uroczysty koncert Orkiestry Dętej OSP Mordy. Burmistrz Jan Ługowski wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej Ewą Jarocką na ręce Kapelmistrza Jacka Stokowskiego wręczyli „List gratulacyjny” z okazji 105 rocznicy istnienia Orkiestry Dętej OSP Mordy.

Wśród atrakcji towarzyszących znalazły się warsztaty kreatywne dla dzieci przygotowane przez Zespół Oświatowy w Mordach, warsztaty kuglarskie, loteria fantowa. Na stoiskach artystycznych swoje dzieła prezentowali: Irena Łukasiuk, Krystyna Noszczak, Krystyna Jaroszuk, Barbara Janusiewicz, Zofia Tymoszuk, Cecylia Kuć, Paweł Izdebski oraz Halina Grochowska. W trakcie Festynu odbyło się wiele konkursów m.in. o Mieście i Gminie Mordy oraz z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
W namiocie głównego sponsora strategicznego - Polskiej Spółki Gazownictwa można było uzyskać szczegółowe informacje dotyczące gazu i gazownictwa.

Tegorocznej imprezie towarzyszył mecz piłki nożnej o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Mordy, który został rozegrany przez MUKS Polonez Mordy z ŁDK Łosice. Puchar zdobyła drużyna ŁDK Łosice.

W trakcie imprezy odbył się również pokaz dziecięcej sekcji aikido pod kierunkiem sensejów Marcina Aleksiejewicza i Jarosława Zabielskiego.

Wszystkie te atrakcje nie byłyby możliwe, gdyby nie wsparcie finansowe i rzeczowe sponsorów.
W tym roku głównym sponsorem była Polska Spółka Gazownictwa. Wśród pozostałych sponsorów znaleźli się: BMK Broker Ubezpieczeniowy w Siedlcach, Bank Spółdzielczy w Łosicach, firma FOLDRUK MEDIA Marian Borkowski – Siedlce, Przedsiębiorstwo Energetyczne PEC w Siedlcach Sp. z o.o., MBM Marek Bieliński Autoryzowany dealer KARCHER Stok Lacki, P.T.H. IMPORT-EKSPORT Przemysław Stefaniuk – Łosice, Swiss Pol Import-Export Dariusz Skorupka – Maszyny Rolnicze Wyczółki, firma ZELTECH Stanisław Przesmycki, ARTPOL AGRO Artur Obrępalski Mordy, KORADEX PLUS Agnieszka Kosieradzka-Szewczak, producent Lodów Rzemieślniczych GRUSZYKOWE LODY, hurtownia FOLWARK Agnieszka Sternak w Stoku Lackim, sklep Spożywczy Katarzyna Hodun w Ptaszkach, firma PUK SERWIS Sp. z o. o. w Siedlcach, BOMIX – Maciej Bolesta – Mordy, MONTRANS PHUP Monika Madej-Kalinowska – Mordy, Piekarnia - Cukiernia JAN – Aleksandra Zając w Mordach, Piekarnia TRADYCYJNA – Sławomir Goś w Mordach, Zakład Mięsny WIERZEJKI, Zakład Mięsny MOŚCIBORDY, AUTO MOTO MET Jarosław Bulik – Mordy, Lewiatan Zdzisław Szczygielski – Mordy oraz sklep DELIKATESY Grażyna Konasiuk – Mordy.

Organizatorami tegorocznego Festynu byli Burmistrz Miasta i Gminy Mordy, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ireny Ostaszyk w Mordach w partnerstwie z Zespołem Oświatowym im. Waleriana Łukasińskiego w Mordach, Zakładem Gospodarki Komunalnej w Mordach, oraz Miejsko-Gminnym Zarządem OSP w Mordach.

Patronat medialny nad Festynem sprawowali: TVP3 Warszawa, Katolickie Radio Podlasie, Regionalny Portal Informacyjny podlasie24.pl, „Tygodnik Siedlecki”, „Życie Siedleckie”, „Echo Katolickie”, „Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz” oraz „Gazeta Łosicka”.

   Dziękujemy Współorganizatorom za pomoc i współpracę podczas Festynu.

  Szczególne podziękowania kierujemy również do Wystawców, Artystów i Mieszkańców
 Miasta i Gminy Mordy za obecność na Festynie! Do zobaczenia za rok!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z XIX Festynu „Słoneczne Lato” w Mordach.

 

2018-07-31


2018-07-18


 

Kliknij na plakat aby powiększyć !!

 


OTWARCIE ULICY GLINIANEJ W MORDACH.

W dniu 13 lipca 2018r. odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanej ul. Glinianej w Mordach.  W wydarzeniach obok licznie zebranych mieszkańców ulicy Glinianej uczestniczyli Starosta Siedlecki Dariusz Stopa, Radni Powiatowi Jolanta Franczuk i Marek Gorzała, Burmistrz Miasta i Gminy Mordy
 Jan Ługowski, Sekretarz Mirosław Łukowski, Radni Rady Miejskiej w Mordach na czele z Przewodniczącą Rady Ewą Jarocką, członek Zarządu Powiatu Mieczysław Ślaz, wykonawca inwestycji Jan Skolimowski oraz zaproszeni goście.
      Poświęcenia ulicy dokonał ksiądz Karol Klewek, proboszcz parafii w Mordach, po którym nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi przez władze samorządowe, w towarzystwie najmłodszych mieszkańców ulicy Glinianej.
 Niespodzianką dla uczestników wydarzenia był tort „imitujący” ulicę z napisem „Gliniana Dziękuje”, który został przygotowany przez panią Ew�� Gozdek – mieszkankę ulicy Glinianej.


regulamin konkursowy

klauzula informacyjna

formularz zgłoszeniowy


2018-07-16

2018-07-10


2018-07-09„Zabytki z Kulturą”!

Wakacyjny konkurs Narodowego Instytutu Dziedzictwa
i TVP Kultura

Przez całe wakacje od 2 lipca do 31 sierpnia 2018 r. na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa zabytek.pl i na kanale TVP Kultura będzie trwał konkurs „Zabytki z Kulturą”.

Jego celem jest upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym i wzmacnianie świadomości społecznej dotyczącej wartości zabytków w Polsce poprzez poznawanie i uzupełnianie zasobów portalu zabytek.pl oraz możliwość tworzenia własnych treści – w postaci wycieczek po Polsce, szlakiem rodzimych zabytków.

Żeby wziąć udział w konkursie, należy zarejestrować się w serwisie i za jego pomocą stworzyć propozycję wycieczki szlakiem zabytków, znajdujących się na portalu. Wycieczki można tworzyć
 z wykorzystaniem różnych środków lokomocji (piesza, rower, samochód), różnego czasu trwania wycieczki (maksymalnie jeden dzień) oraz uzupełnić o krótki opis zachęcający do zwiedzania obiektów na trasie wycieczki. Dodatkowo punktowane przez jury będzie uzupełnienie danych – fotograficznych lub opisowych – o zabytku, gromadzonych na portalu. Oprócz zgłoszenia wycieczki do konkursu można zapisać ją w formie pliku PDF lub w terenie z wykorzystaniem urządzenia mobilnego z GPS nawigować się między kolejnymi punktami szlaku.

Zgłaszane wycieczki będą oceniane pod kątem zarówno atrakcyjności, konceptu, jak i wkładu własnego np. przygotowanie fotografii czy ciekawych opisów zabytków wpisanych do rejestru zabytków. Dla laureatów konkursu „Zabytki z Kulturą” przewidziano atrakcyjne nagrody kamery GoPro oraz kamery Cube. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi we wrześniu 2018 r.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie nid.pl oraz zabytek.pl

2018-07-09


2018-07-05


Komunikat

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
  
dotyczący projektu

„Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019rok”

Publikacje2018/2018.07.02/INFORMACJE DOT.PROJEKTU.pdf

Publikacje2018/2018.07.02/FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.pdf

 

2018-07-02


OBWIESZCZENIE STAROSTY SIEDLECKIEGO

 

o wszcz��ciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji na rozbiórkę sieci napowietrznej średniego napięcia na działkach zlokalizowanych w obrębie Wyczółki, gm. Mordy

Obwieszczenie z dn.25.06.2018 r.

2018-06-28


Informacja : wniosek dot. oszacowania szkód na www.umigmordy.bip.org.pl w zakładce obwieszczenia i ogłoszenia.

2018-06-26


 

2018-06-25


Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji.pdf

Ulotka informacyjna - rejestracja w 5 krokach.jpg

2018-06-21


2018-06-19


Ogłoszenie o naborze pracownika

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej
ogłasza z dniem 18 czerwca 2018 r. nabór na stanowisko:

SPECJALISTA DS. MONITORINGU I EWALUACJI 

ogłoszenie o naborze

Publikacje2018/2018.06.18/OGŁOSZENIE -Tablica ogłoszeń.pdf

2018-06-182018-06-15


OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych Miasta i Gminy Mordy z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ratownictwa i ochrony ludności, przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym, adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

Wysokość środków publicznych na realizację powyższych zadań określona została na podstawie projektu budżetu Miasta i Gminy Mordy na rok 2018 i wynosi 28 000,00 zł, w tym:

 • na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 2 500,00 zł;
 • na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - 5 000,00 zł;
 • na realizację zadań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności - 2 500,00 zł;
 • na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym - 18 000,00 zł.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, ogłoszenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej znajdują się na stronie internetowej pod adresem: Ogłoszenie_kunkursu_2018

2018-06-14


��� Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.

informują, że pociąg „ Słoneczny
będzie kursował codziennie w okresie 23 czerwca – 1 września  2018 r.
w relacji Warszawa Zachodnia – Ustka – Warszawa Zachodnia

Publikacje2018/2018.06.13/informacja SŁONECZNY POCIĄG.pdf

Publikacje2018/2018.06.13/ceny biletów i rozkład jazdy.pdf

2018-06-13


konkurs -regulamin.pdf

konkurs- formularz dla pełnoletnich.pdf

konkurs-formularz dla niepełnoletnich cz.1.pdf

konkurs- formularz dla niepełnoletnich cz.2.pdf


List Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Adama Wojciecha Sekścińskiego

skierowany do rolników i dzieci

 

 

List Prezesa KRUS do rolników i dzieci.pdf


 

Zaproszenie

Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich
oraz Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach

zaprasza 23-24 czerwca 2018 r.

na XVIII Promocyjny Spływ Kajakowy rzeką Bug

/-/ Leszek Kosz

Biuro Promocji Powiatu Siemiatyckiego

 

XVIII Spływu Kajakowego.pdf

2018-06-12


 

Informacja dotycząca Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

Informacja o RODO.pdf

 

2018-05-25


 

W niedzielę, 27 maja br. Burmistrz Jan Ługowski spotkał się z mieszkańcami Miasta i Gminy Mordy, aby przedstawić informacje dotyczące działań bież��cych oraz realizowanych i zakończonych inwestycji. Wypowiedziom Włodarza towarzyszyła prezentacja multimedialna „Inwestycje w Gminie Mordy w latach  2015- 2018” ilustrująca najważniejsze działania, a wśród nich infrastrukturę drogową, sie������ wodnokanalizacyjną, remonty szkół, budynku MGOK i rewitalizację przestrzeni publicznej w centrum miasta Mordy. Ponadto Mieszkańcy zostali poinformowani o działaniach związanych z gazyfikacją, oraz kolejnych planowanych inwestycjach poprawiających bezpieczeństwo i komfort życia.

Na zaproszenie Burmistrza przybył także Pan Michał Przewłocki – formalnie reprezentujący rodzinę Przewłockich oraz Prezes Ośrodka KARTA Pan Zbigniew Gluza.

Pan Michał poinformował o kończących się postępowaniach prawnych zmierzających do przywrócenia Pałacu w Mordach rodzinie, co może potrwać kilka lub kilkanaście miesięcy. Zapewniał, iż pałac zostanie udostępniony społeczności lokalnej, kiedy urzeczywistnią się plany utworzenia w nim m.in. muzeum ziemiaństwa czy miejsca spotkań kultur polskich  i wschodnich. Natomiast pan Zbigniew Gluza zaprosił mieszkańców Miasta i Gminy Mordy do udziału w projekcie Ośrodka KARTA dotyczącym odtworzenia historii pałacu zapisanej świadectwami ludzi.

Wnuk Państwa Przewłockich mówił o „domu w Mordach”, co budowało klimat spotkania. Nie zabrakło również ciekawych wspomnień związanych z pałacem i rodziną Przewłockich.

Zarówno Burmistrz, jak i uczestniczący w spotkaniu Radni Rady Miejskiej w Mordach oraz mieszkańcy - zadeklarowali współpracę, natomiast Pan Michał Przewłocki wyraził nadzieję na częstsze wizyty i spotkania w Mordach.

Poniżej linki do filmów:

część 1: Burmistrz Jan Ługowski o inwestycjach gminnych

https://youtu.be/HLoiVSZd83k

Część 2: Burmistrz Jan Ługowski o inwestycjach gminnych

https://youtu.be/VufKk4O0Tdk

Część 3. O przyszłości pałacu w Mordach

Link: https://youtu.be/fsKWoso3Z9M

[photogallery/photo00009374/real.htm]

 


2018-05-30


 

21 maja w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach odbyła się jedenasta edycja Festiwalu Piosenki Europejskiej.

 

 

2018-05-28


 

   Burmistrz Miasta i Gminy Mordy uprzejmie informuje, że w związku z otrzymanym pismem znak DOPP/643/2018 przesłanym przez Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe Mosty sp. z o.o., dotyczącym przebudowy mostu na rzece Liwiec w miejscowości Wyczółki od dnia 28.05.2018 r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu.
    W związku z tym objazd dla samochodów o dmc powyżej 3,5 t wyznaczony został przez Międzyrzec Podlaski, zgodnie z mapką zamieszczoną poniżej.
    Objazd dla ruchu lokalnego w kierunku Siedlec może odbywać się przez miejscowości Wielgorz – Leśniczówka – Pruszyn,  przez miejscowości  Czołomyje-Czepielin-Golice lub te�� przez miejscowości Wyczółki – Wólka Leśna – Pruszyn. Przeniesiony zostanie też przystanek autobusowy MPK zlokalizowany w miejscowości Wyczółki. Na czas remontu mostu zostanie on przeniesiony w okolice skrzyżowania drogi powiatowej biegnącej w kierunku Krzymosz (przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką).

 

Schemat objazdów dla pojazdów o dmc > 3,5 t

 

2018-05-24


INFORMACJA DLA ROLNIKÓW
o obowiązku zgłaszania pomocnika , z którym została zawarta umowa
 o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń KRUS

  Publikacje2018/2018.05.21A/ULOTKA_POMOCNIK _KRUS_2018.pdf

 

 


 

2018-05-21


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie rocznego programu współpracy
Miasta i Gminy Mordy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.


Informacja.pdf


Uwaga Przedsiębiorco!!!

Jeśli Twoja firma była założona przed 1 stycznia 2012 roku i została przeniesiona do CEIDG z gminnej ewidencji - upewnij się, że na wpisie znajduje się numer PESEL. Jeśli go na nim nie ma i nie uzupełnisz go do 19 maja 2018 roku - wpis będzie podlegał wykreśleniu z urzędu.

Jak sprawdzić, czy PESEL jest na wpisie?

1.     Znajd�� swój wpis w bazie przedsiębiorców i zobacz w historii wpisu, czy składałeś jakieś wnioski po 1 stycznia 2012 roku. Jeśli tak - ju�� uzupełniłe�� PESEL i nie musisz nic robić.

2.     Jeżeli nie składałeś wniosków po 1 stycznia 2012 roku, znajdź swój wpis w bazie przedsiębiorców i zobacz, czy pod statusem działalności jest informacja "wpis nie przeszedł weryfikacji, przyczyna: braku numeru PESEL". Jeśli jest - udaj się do dowolnego urzędu gminy, żeby uzupełnić dane.

3.     Nie możesz znaleźć wpisu lub nie składałeś żadnych wniosków przez CEIDG? Udaj się do dowolnego urzędu gminy, gdzie urzędnik odnajdzie Twój wpis i sprawdzi, czy jest na nim PESEL. Jeśli go nie ma - od razu przyjmie od Ciebie wniosek o zmianę, na którym uzupełnisz brakujące dane.

Co jeśli nie zdążysz uzupełnić numeru PESEL do 19 maja 2018 r. i wpis zostanie wykreślony z urzędu? Będziesz mógł wystąpić do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii o przywrócenie wpisu i umieszczenie na nim brakujących danych. Pismo będzie trzeba przesłać do Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii na adres sekretariatDMP@mpit.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa."2018-05-14 


szczeg��łowe informacje dot. objazdowej zbiórki


2018-05-08

Objazdowa , interaktywna wystawa. Eksperymentuj!!!

„Mobilna” wystawa zawitała do Zespołu Oświatowego ( Budynek B) w Mordach.
W dniach 7-8 maja br.  można dotknąć, poznać funkcję ponad 20 stacji badawczych – eksponatów i uzyskać odpowiedź dlaczego tak to działa.

Objazdowa wystawa powstała z okazji Roku Nauki Polskiej z inicjatywy Centrum Nauki Kopernik i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu pod nazwą „ Nauka dla Ciebie”. Wystawa skierowana jest do różnych grup wiekowych: dzieci, młodzieży i osób starszych. Interaktywna wystawa to mnóstwo eksperymentów, ciekawostek ze świata nauki , dzięki którym można poznać, np. ludzkie ciało, jak zrobić film czy sprawdzić swoją pamięć. Eksperci chętnie objaśniają zwiedzającym działania eksponatów , m .in. takich jak: „ Łamigłówki”, „Wirujące krzesło” „Najszybsza zjeżdżalnia”, „Uwięziona piłka”, „Silny jak serce”,” Kula plazmowa”, „Zanikające barwy”, „Półkule magdeburskie” „Szybkość reakcji” czy „Oszukaj swój słuch”.

 


Dostępne są na  http://umigmordy.bip.org.pl w zakładce Przetargi

2018-05-07


2018-05-02

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy informuje,

że Urząd Miasta i Gminy Mordy

w dniach 2 maja ( środa) i 4 maja ( piątek)

pracuje bez zmian.

 • Burmistrz

 • /-/ Jan Ługowski


   

  Burmistrz Miasta i Gminy Mordy informuje o rozpoczęciu z dniem 4 maja 2018 r. konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Mordy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

  Podstawa prawna konsultacji: art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) oraz Uchwała Nr XLI/198/10 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
  .

  1. Przedmiot konsultacji.

   Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Mordy z organizacjami pożytku publicznego na rok 2018.

  2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

   Od 04.05.2018 r. do 17.05.2018 r. Uwagi i opinie wniesione po 17.05.2018 r. nie będą rozpatrywane.

  3. Uprawnieni do wzięcia udziału w konsultacjach.

   W konsultacjach mogą brać udział, w zakresie swojej działalności statutowej, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Miasta i Gminy Mordy.

  4. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.

   Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Miasta i Gminy Mordy.

  5. Formy konsultacji.

  Wszelkie uwagi, opinie i propozycje prosimy zgłaszać pisemnie na załączonym formularzu konsultacji, dostępnym również na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Mordach: www.mordy.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w jeden z wymienionych niżej sposobów:

  1. osobiście: pon. – czw. w godz. 8.00 – 16.00, pt. w godz. 8.00-18.00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Mordy, ul. Kilińskiego 9,
  2. drogą elektroniczną na adres email: sekretariat@mordy.pl lub ug_mordy@pro.onet.pl
  3. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/82a7tv1mmq
  4. za pośrednictwem poczty, na adres: Urząd Miasta i Gminy Mordy ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy, z dopiskiem „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi”.

  6. Dokumenty.

  Projekt programu współpracy i formularz konsultacji dostępne są na stronie internetowej Miasta i Gminy Mordy www.mordy.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy.

  7. Wyniki konsultacji.

  Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej,
  w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Mordy

  Załączniki:

  1. Projekt uchwały zmieniające uchwalę w sprawie rocznego programu współpracy Miasta
   i Gminy Mordy z organizacjami pożytku publicznego na rok 2018.
  2. Formularz konsultacji.

     projekt uchwały zmieniającej.docx

     formularz konsultacji 2018.doc

  2018-04-25


   

  2018-04-19


  KARTA ZGŁOSZENIA_XI_Festiwal_Piosenki_Europejskiej.pdf

  Regulamin XI Festiwalu Piosenki_Europejskiej.pdf

   karta uczestnika 18.pdf

  regulamin 2018.pdf

  2018-04-18


  dyktando - regulamin.pdf

  dyktando- zgłoszenie udziału.pdf

  INFORMACJA PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS  W SIEDLCACH 
   o turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci rolników w 2018 roku

   KRUS- turnus dla dzieci rolników.pdf

  KRUS- informacja o stanie zdrowia dziecka.pdf

  KRUS -skierownie.pdf

   

  2018-04-16


  Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Mordy

  w sprawie składania wniosków

  o oszacowanie szkód łowieckich

  Informacja.pdf

  Wzór wniosku.pdf

  2018-04-13


  Ogłoszenie

  o wolnym lokalu użytkowym do wynajęcia

   w budynku wielorodzinnym w centrum miasta Mordy.

  Ogłoszenie.pdf

  2018-04-12          Zak��ad Gospodarki Komunalnej w Mordach informuje, że w dniu 10.04.2018 r. z przyczyn bliżej nieokreślonych nastąpiła awaria sieci wodociągowej w miejscowości Czepielin-Kolonia. W celu zlikwidowania awarii konieczne było wyłączenie dostawy wody na głównym ujęciu mieszczącym się na Stacji Uzdatniania Wody w Czepielinie.
  Awaria jest w trakcie usuwania. Przepraszamy za zaistniałą sytuację.

  Dyrektor
  Mirosław Ambroziak


  2018-04-10


   

  OGŁOSZENIE
  o naborze

  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej ogłosił z dniem 6 kwietnia 2018 r. nabór na stanowisko:

  specjalista ds. doradztwa i koordynacji projektów

    Ogłoszenie o naborze.pdf


  2018-04-06


  INFORMACJA

  Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach z dnia 27 marca 2018r.
  w sprawie liczby urzędników wyborczych oraz terminu przyjmowania
   zgłoszeń kandydatów na urzędnika wyborczego .
  Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 16 kwietnia 2018r.
  Więcej informacji na    
  http://www.umigmordy.bip.org.pl w zakładce Wybory Samorządowe 2018r.

  2018-04-03


  2018-03-28


  Droga Krzyżowa w Mordach

  W niedziele 25 marca  o godz. 15.00 po raz pierwszy odbyła się Droga Krzyżowa ulicami miasta
   ze scenami z misterium Męki Pańskiej. W inscenizacji wzięli udział pracownicy oraz osoby z sekcji
  i zespołów działających w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach, mieszkańcy miasta
  i gminy Mordy oraz druhowie z OSP w Stoku Ruskim.

  W poszczególne role wcielili się Tomasz Kozłowski ( Jezus), Krystyna Noszczak (Maryja ),  Łukasz Wawryniuk ( Jan), Monika Stokowska ( Weronika), Mariusz Stangreciuk ( Pi��at, Setnik),  Łukasz Trębicki ( Szymon z Cyreny), Łukasz Pękała (Żyd) oraz panie  z Zespołu Ludowego "Podlasianki"
   ( Niewiasty płacz����ce).

  Inscenizacjom towarzyszyły słowa ks. Tomasza Wakuły oraz ks. Karola Klewki – proboszcza parafii pw. Św. Michała Archanioła w Mordach. Wydarzenie zorganizowali: parafia pw. Św. Michała Archanioła w Mordach, grupa nieformalna „Mamy prawo do kultury” oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach.  

    Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowali: „Echo Katolickie”  oraz „Życie Siedleckie”.

   

      Fotograficzna relacja z Drogi Krzyżowej

  2018-03-27


  Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach

  informuję, że przyjmowanie zgłoszeń kandydata na funkcję urzędnika wyborczego
  będzie do dnia 6 kwietnia 2018r.

  Więcej informacji na stronie   www.umigmordy.bip.org.pl 

  2018-03-26


  OGŁOSZENIE

  Poczta Polska poszukuje chętnych, którzy w ramach własnej działalności gospodarczej poprowadzą Agencję Pocztową w miejscowości Wyczółki. Poczta zapewni: szkolenie, stałe wynagrodzenie,
  a przy wyższych obrotach – atrakcyjną prowizję!

  Wymagana jest zarejestrowana działalność gospodarcza, dysponowanie prawem do lokalu.
  Istniej możliwość uruchomienia agencji w miejscu obecnie prowadzonej działalności

  handlowo- usługowej.

  Więcej informacji: tel. 22-557-96-63

  e-mail: aneta.kowalczyk1@poczta-polska.pl

  2018-03-19


  Wnioski przyjmowane są wyłącznie w postaci elektronicznej  na www.spes.org.pl/stypendia  

  2018-03-12


  2018-03-08


  2018-03-05


  2018-02-28


   

  INFORMACJA

  Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

  KOMBATANCI2018.docx

  2018-02-28


  INFORMACJA

  W związku z zamiarem zmiany

  MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MORDY

  informujemy o możliwości składania w terminie do dnia 15.04.2018r
  wniosków dotyczących zmiany przeznaczenia działek objętych planem.

   

  Burmistrz
  /-/ Jan Ługowski

  2018-02-26


  2018-02-19


  Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa  Oddziału Terenowego 
  w Warszawie dla przedsiębiorców o funduszach promocji
  produktów rolno- spożywczych.

    SOT KOWR Wa Wpłaty na Fundusze PROMOCYJNE

  2018-02-12


  Informujemy,

  że na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie pod adresem www.wios.warszawa.pl zostało zamieszczone opracowanie dotyczące jakości wód, jako uzupełnienie raportu
   „ Stanu środowiska w województwie mazowieckiem w 2016r”

  2018-02-05


  Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

  Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy?  Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz! 

  Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.

  Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie. 
  Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborców w gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos.

  Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach.

  Co masz zrobić?

  Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkasz.

  Sprawdź już dziś w swoim urzędzie gminy czy jesteś w rejestrze wyborców!

  Więcej informacji na stronie http://www.pkw.gov.pl oraz na kanałach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w serwisach społecznościowych.

  Link stron internetowych filmu, dotyczącego rejestru wyborców.

  -wersja bez tłumacza języka migowego: https://www.youtube.com/watch?v=jGOrbygR208

  - wersja z tłumaczem:   https://www.youtube.com/watch?v=eQVZaB5qeOs

  2018-01-30


  Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

  Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej �� przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.

  Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). JPK_VAT przesy��a się wyłącznie elektronicznie.

  JPK_VAT to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej. Dane pobierane są bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. JPK posiada określony układ i format (schemat xml), który ułatwia jego przetwarzanie.

  Do prawidłowego złożenia i wysłania Jednolitego Pliku Kontrolnego potrzebny jest certyfikat kwalifikowany lub Profil Zaufany (eGO). JPK trzeba też uwierzytelnić.

  Mikroprzedsiębiorcy, którzy nie chc�� mieć problemów z przesłaniem JPK_VAT, już dziś powinni bezpłatnie założyć Profil Zaufany. To proste!

  Zał��ż Profil Zaufany ju�� dziś!

  Je��eli przedsiębiorcy już teraz założą Profil Zaufany będą dobrze przygotowani do wysyłki pierwszego JPK_VAT. Profil Zaufany da im gwarancję łatwego, szybkiego i bezpiecznego wysłania pliku JPK_VAT.

  Jak to zrobić?

  Profil Zaufany można założyć na dwa sposoby:

  1. Przez Internet za pośrednictwem bankowości elektronicznej

  2. Przez internet potwierdzając go w Punkcie Potwierdzającym

  Do czego jeszcze przydaje się Profil Zaufany?

  Dzięki Profilowi Zaufanemu można m.in.:

  • Składać i sprawdzać dokumenty rozliczeniowe w ZUS i US

  • Złożyć���wniosek o rejestrację działalności gospodarczej

  • Zgłosić utratę dokumentu to��samości

  • Wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego

  • Załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: becikowe, świadczenia rodzicielskie, Karta Dużej Rodziny, Świadczenie o Funduszu Alimentacyjnym

  • Uzyskać odpis aktu stanu cywilnego

  • Dziesiątki innych spraw.

  Więcej informacji na stronie www.pz.gov.pl

  2018-01-30


  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Mordach
  prosi o zgłaszanie się par małżeńskich z terenu Miasta i Gminy obchodzących w 2018 r. 50-lecie pożycia małżeńskiego,
  celem złożenia wniosku  o nadanie Medalu „ Za Długoletnie Pożycie Małże��skie”przyznawanego przez Prezydenta RP.

  Wnioski należy składać do 30.03.2018 w pokoju nr 13 .

  2018-01-29


  2018-01-25  OTWARTY KONKURS MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO  " WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

     Pismo Gminy 17.01.2018 r.pdf

   


  2018-01-24


   

  2018-01-19


   KONKURS

  „NAJPOPULARNIEJSZY DZIELNICOWY ROK 2017”

  W konkursie o miano najlepszego dzielnicowego rywalizują funkcjonariusze z miasta oraz gmin  powiatu siedleckiego. Celem plebiscytu jest przybliżenie sylwetek dzielnicowych oraz podniesienie społecznego zaufania do tych funkcjonariuszy. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w lutym. Najlepsi dzielnicowi zostaną wyróżnieni przez Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach.

  Konkurs potrwa do końca styczeń. Głosować można poprzez wypełnienie ankiet, które są dostępne w Komisariacie oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy. Warunkiem koniecznym uznania ważności oddanego głosu jest wypełnienie  wszystkich elementów ankiety. Głosy oddawać można również  drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie ankiety dostępnej na stronie Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach

   http://kmpsiedlce.mazowiecka.policja.gov.pl/dzielnicowi/dz_ank.php

  Dzielnicowy asp.szt. Krzysztof Konasiuk reprezentuje Teren Miasta i Gminy Mordy.  

  Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie, w którym będziemy mogli wyróżnić najlepszych dzielnicowych. 

   

  2018-01-18


  Nowy radiowóz – lepsze bezpieczeństwo


  W dniu 3 stycznia br. władze samorządowe dokonały przekazu na rzecz Komisariatu Policji w Mordach nowego samochodu marki Opel Mokka. Uroczystego poświęcenia samochodu dokonał Proboszcz parafii w Mordach, ks. Karol Klewek

  .Przy przekazaniu radiowozu uczestniczyli między innymi Komendant Powiatowy Policji w Siedlcach, podinspektor Andrzej Dziewulski oraz wójtowie z powiatu siedleckiego.   Klucze do służbowego Opla z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Mordy Jana Ługowskiego odebrał Komendant Komisariatu Policji w Mordach, Karol Stefaniuk.

  Pojazd kosztował ponad 80 tysięcy złotych. Około połowy tej kwoty przekazały samorządy, które są obsługiwane przez Komisariat w Mordach, to jest Miasto i Gmina Mordy, Gmina Paprotnia, Gmina Przesmyki i Gmina Korczew.

  Nowy samochód policyjny ma napęd na cztery koła przez co doskonale nadaje się  do służby terenowej. Jest odpowiednio oznakowany i wyposażony. To już drugie auto, którego kupno zostało wsparte przez samorządy.  Miasta i Gminy Mordy przekazało w celu dotację  w wysoko��������ci 10160, 00 zł

  Przeszedł po raz drugi

  6 stycznia po raz drugi ulicami Mordów przeszedł Orszak Trzech Króli. W tym roku hasłem przewodnim wydarzenia były słowa „Bóg jest dla wszystkich – wszyscy do stajenki”. Barwny korowód przyciągnął wiele osób.

  Uroczystość rozpoczęła się mszą św. pod przewodnictwem proboszcza ks. Karola Klewka. Liturgię uświetniła Orkiestra Dęta OSP Mordy. Po mszy św. na placu przed kościołem został uformowany orszak, gdzie rozegra��a się scena Objawienia. W międzyczasie wolontariusze rozdawali korony, śpiewniki oraz okolicznościowe naklejki. Pierwsi w orszaku ruszyli brzemienna Maryja z Józefem. Za nimi podążali barwnie ubrani trzej mędrcy prowadzeni przez gwiazdę betlejemską. Nie zabrakło świty królewskiej, aniołów, diabłów i dzieci. Następnie orszak przeszedł ulicami miasta, gdzie zostały odegrane kolejne sceny: scena w Raju (przy ul. Olchowej), scena u Heroda (przy ul. Słowackiego) i scena w gospodzie (przy ul. 3 Maja). W centrum miasta odbyła się walka Dobra ze Złem. Role diabłów zagrali Grzegorz i Magdalena Wasilukowie, zaś rolę Michała Archanioła – Luiza Domańska, koordynatorka orszaku. Ta scena zrobiła ogromne wrażenie na widzach. Walka na kije z ogniem była bardzo widowiskowa. Po zwycięstwie Dobra nad Złem wszyscy przeszli przez bramę anielską, przy której stali aniołowie. W ich role wcieliły się dzieci ze szkoły podstawowej w Mordach. Ostatnią sceną był pokłon Trzech Króli,  podczas którego zostały złożone w darze kadzidło, mirrę i z��oto.

  W role orszakowych postaci wcielili się nie tylko mieszkańcy gminy, ale także osoby spoza powiatu siedleckiego, a nawet z Warszawy. Wśród nich byli m. in.: Magdalena Drabarek (Maryja), Tomasz Kozłowski (Józef), Stanisław Bielak (Kacper), Stefan Pękała (Melchior), ��ukasz Trębicki (Baltazar), Aleksandra Kołtuniak (Wąż), Izabela Chacińska (Ewa), Tobiasz Jasiński (Adam), sołtys Wojnowa Mariusz Stangreciuk (Herod), Lidia Lipińska, Agnieszka Lipińska, Iwan Muszyński, Łukasz Wawryniuk (dworzanie). W scenie w gospodzie zagrali: radna Rady Miejskiej w Mordach Katarzyna Kotowska (Gospodyni), Tadeusz Bolesta (Gospodarz), Beata Strąk (Cyganka) oraz Krystyna Noszczak i Emilia Kokieć (Biesiadnicy). W role legionist��w wcielili się natomiast strażacy z OSP w Stoku Ruskim. W przerwie między scenami kolędował zespół Korniczanie ze Starej Kornicy oraz Urszula Kołtuniak     

   W organizację tegorocznego orszaku zaangażowali się przedstawiciele wszystkich pokoleń: od dzieci po seniorów. Przygotowaniem barwnych kostiumów zajęła się pani Marzena Zarzycka. Przy wsparciu mieszkańców naszej gminy oraz władz i instytucji pokazujemy, że razem można wiele – informuje Luiza Domańska.

  W drugiej części uroczystości burmistrz Mordów Jan Ługowski wraz z proboszczem Ks. Karolem Klewkiem złożyli mieszkańcom życzenia noworoczne, po czym odbyło się łamanie op��atkiem oraz koncert kolęd w wykonaniu zespołu Złote Kłosy. Organizatorzy zadbali także o gorącą herbatę i słodki poczęstunek.

  Organizatorami II Orszaku Trzech Króli w Mordach byli: Parafia pw. Św. Michała Archanioła w Mordach, Burmistrz Miasta i Gminy Mordy, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach, grupa nieformalna „Mamy prawo do kultury we współorganizacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Mordy, Zak��adem Gospodarki Komunalnej w Mordach, Orkiestrą Dętą OSP Mordy, Stowarzyszeniem Naszym Dzieciom, wolontariuszami z klubu wolontariusza „Homo Homini” oraz Zespołem Oświatowym w Mordach.

   

  2018-01-09


  2018-01-08


  2018-01-01

     logo strony obywatel

  RSO logo

  stat4u
   Statystyki

  Gmina na Facebooku
  logo facebooka

  Urząd Miasta i Gminy
  w Mordach
  ul. Kilińskiego 9
  08-140 Mordy
  tel. 25-641-54-02mailto:sekretariat@mordy.pl
  fax 25-641-51-15