Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg


 


Plan Gospodarki NiskoemisyjnejUwaga!! Zmiana numeru rachunku bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi! Od dnia 1 stycznia 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na nowy rachunek bankowy Miasta i Gminy Mordy o numerze 21 8038 0007 0042 2756 2000 0440 Bank Spółdzielczy w Łosicach, o/Mordy.

 

Gimnazjum podsumowało rządowy program Bezpieczna+

         Od września do końca grudnia 2016 roku uczniowie Gimnazjum w Mordach uczestniczyli w realizacji  rządowego programu Bezpieczna+Pokolenia spotkały się przy wigilijnym stole

        Tradycją w Mordach jest coroczne spotkanie opłatkowe dla Seniorów. W tym roku jego organizatorem była dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Mordach oraz młodzież. Spotkanie odbyło się w ramach realizowanego przez szkołę rządowego programu Bezpieczna+. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
na terenie Miasta i Gminy Mordy w 2017r.

Harmonogram.pdf


APEL
do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz
Głównego Lekarza Weterynarii

dotyczący grypy ptaków (HPAI)

2016-12-302016-12-27


Szczegółowe informacje na temat zasad udziału w konkursie znajdują się w Regulaminie konkursu


Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej ogłasza konkurs
Ambasador Zmian Ziemi Siedleckiej”

 

             Konkurs adresowany jest do mieszkańców obszaru LGD Ziemi Siedleckiej (gminy: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn) oraz podmiotów, funkcjonujących na w/w terenie.

2016-12-05


 

Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie uruchomienia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy dla rolników, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi w 2015 i 2016r.

Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie komunikatu dotyczącego pomocy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku tegorocznej suszy, huraganu, deszczu nawalnego bądź ujemnych skutków przezimowania. Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych zaprasza na bezpłatny kurs:
 "Wykorzystanie Excela w organizacjach pozarządowych-kurs średnio-zaawansowany"


2016-12-02


Pismo Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej dotyczące programu "Maluch plus" 2017.

2016-11-28


Dzień seniora 2016

Dnia 21 listopada 2016 r. w sali teatralnej Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach spotkali się Małżonkowie obchodzący Jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego oraz Seniorzy z terenu Miasta i Gminy Mordy, a połączył ich Gminny Dzień Seniora.

Jubilaci zostali uhonorowani Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta RP. Otrzymali je z rąk przedstawiciela Rządu – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Marka Zagórskiego. Pamiątkowe dyplomy i naręcza kwiatów wręczyła kierownik USC – Magdalena Zdanowska oraz Burmistrz Jan Ługowski. Do życzeń poza bliskimi dołączyli także Radni Rady Miejskiej, Dyrektor M-GOK oraz lokalna społeczność.

Szanowni Jubilaci to:

Państwo Krystyna i Kazimierz Orzyłowscy z Radzikowa-Kornicy,

Państwo Anna i Sławomir Zającowie z Krzymosz,

Państwo Anastazja i Jan Lipińscy z Radzikowa Wielkiego,

Państwo Halina i Henryk Przegalińscy z Czepielina–Kolonii,

Państwo Halina i Zdzisław Domańscy z Mordów,

Państwo Apolonia i Lucjan Głuchowscy ze Starej Wsi,

oraz Państwo  Wanda i Wacław Łopacińscy z Wyczółk.

 

W drugiej części spotkania Seniorzy usłyszeli serdeczności wyrażone przez Burmistrza Jana Ługowskiego oraz w imieniu Radnych Rady Miejskiej przez Przewodniczącą Ewę Jarocką. Świętowanie upływało pod hasłem „Seniorzy Seniorom” i stało się okazją do zaprezentowania Panu Ministrowi efektów aktywności naszych Seniorów.

Niespodzianką były prezenty ofiarowane przez Ministra Marka Zagórskiego – płyty CD „Zapomniane piosenki” wraz z albumem tekstowym, które pozwolą wspominać tegoroczne świętowanie.

2016-11-25  List prezesa KRUS dotyczący ubezpieczenia NNW dzieci.Fundacja Chlorofil z/s w Warszawie (01-470) przy ul. Dywizjonu 303 nr 139/174 informuje, że organizuje  ogólnopolski konkurs ekologiczny pn. „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady” pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,  który odbędzie się od 15.01.2017r. do 30.03.2017r.
Konkurs skierowany  jest do uczniów klas 3-6 szkół podstawowych, kół ekologicznych i grup świetlicowych. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15.01.2017 roku. Prace konkursowe można składać do 30.03.2017 roku.

 

2016-11-23


2016-11-21


    W LGD – Lokalnej Grupie Działania  Ziemi Siedleckiej  określone zostały terminy naboru wniosków. Pierwszy od 24 listopada  do 8 grudnia br. na  tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz na podnoszenie kompetencji osób, rozwijanie działalności poprzez istniejące podmioty gospodarcze.  
     Szkolenie w tym zakresie, jak przygotować wniosek już 21 listopada br. w Siedlcach ul. Chopina 10 w Zakładzie Aktywności Zawodowej sala nr 215.  Zgłoszenia  pod numerem telefonu (25) 633-01-39  w LGD.
Limit pomocy  na jednego beneficjenta wynosi 300 000zł.


2016-11-18


Obchody Święta  Niepodległości

   Obchody Dnia Niepodległości w gminie Mordy w dniu 11 listopada 2016r. zorganizowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Mordy, Zespół Oświatowy w Mordach, Miejsko–Gminny Ośrodek Kultury w Mordach, Orkiestrę Dętą OSP w Mordach oraz OSP w Mordach rozpoczęła Msza św. w intencji Ojczyzny.

    Po uroczystej mszy odbyła się akademia patriotyczna w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach, rozpoczęta  odegraniem hymnu narodowego przez Orkiestrę Dętą OSP Mordy. Część artystyczną uroczystości, przygotowali uczniowie z Zespołu Oświatowego w Mordach.

      Po tej uroczystości zgromadzeni goście wraz z Burmistrzem Janem Ługowskim i Przewodniczącą Rady Miejskiej Ewą Jarocką udali się na kopiec Józefa Piłsudskiego w miejscowości Majówka, gdzie złożone zostały wiązanki i zapalony znicz. Wieczorem, o godz. 18.00, mieszkańcy naszej gminy spotkali się na skwerze w centrum miasta, gdzie wspólnie przy blasku lampionów i cieple ogniska śpiewali pieśni patriotyczne.

   W uroczystościach wzięli udział m.in.: Burmistrz Miasta i Gminy Mordy, Sekretarz Miasta i Gminy Mordy, Przewodnicząca i Radni Rady Miejskiej w Mordach, Sołtysi, Dyrektorzy Szkół oraz mieszkańcy.


Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych zaprasza siedleckie organizacje na bezpłatne szkolenie:

 "SPRAWOZDANIE FINANSOWE W NGO"

które odbędzie się 26 listopada 2016r. (sobota) w godzinach: 10:00-15:00 w sali konferencyjnej Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Siedlcach, ul. Zaremby 3 (I piętro).

Poruszone zostaną min. tematy: co wchodzi w skład sprawozdania finansowego, jakie dane są potrzebne do sporządzenia dobrego sprawozdania finansowego, czy kadra zarządzaj��ca wie jak czytać i na jakie elementy sprawozdania finansowego powinna zwrócić uwagę zanim je zatwierdzi oraz wiele innych niezbędnych informacji do sporządzenia sprawozdań finansowych.

Prowadzący:
Krzysztof Śliwiński –
p
rowadzi konsultacje i szkolenia na temat księgowości w Informatorium oraz Inkubatorze dla organizacji pozarządowych Centrum Szpitalna w Warszawie. Od 1995 roku zajmuje się księgowością w organizacjach pozarządowych oraz poprzez biuro księgowości małych i średnich firm. Od 2002 roku współpracownik portalu ngo.pl, od 2005 roku pracownik księgowy w Stowarzyszeniu Klon/Jawor.

Przedstawiciele, członkowie, wolontariusze organizacji pozarządowych oraz wszystkie osoby chcące wziąć udział w szkoleniu prosimy o nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego drogą mailową siedlce.cop@gmail.com do dnia 24 listopada 2016r. do godz.19:00. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. 531-799-373 codziennie po godz. 16:00.
Biuro czynne we wtorki i czwartki w godzinach 16:00-18:00.

2016-11-16Informujemy, że w dniu 25 października br. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zainaugurował kampanię społeczną pn. "CZAD I OGIEŃ. OBUDŹ CZUJNOŚĆ", której jednym z elementów jest konkurs dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, na spot filmowy, dotyczący bezpie-czeństwa przeciwpożarowego i zagrożenia tlenkiem węgla.


Prace konkursowe (płyta ze spotem) można składać w terminie do dnia 23 listopada 2016 r.

Szczegółowe informacje na temat zasad udzia��u w konkursie znajduj������ się w Regulaminie konkursu

Materiały edukacyjne w ramach kampanii:

http://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/15277,Co-czwarty-Polak-blednie-mysli-ze-czad-mozna-rozpoznac-po-zapachu-lub-dymie-Rusz.html

 


Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków - 24.11.2016 r. - 08.12.2016 r. do godz. 1600

 

2016-11-08
2016-11-07


OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

   Burmistrz Miasta i Gminy Mordy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Mordy w zakresie edukacji ekologicznej i działań proekologicznych.

  Termin składania ofert: 25 listopada 2016r. do godz. 15:30

Załączniki:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - załącznik do Zarządzenia Nr 97/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 03.11.2016 r.

Zarządzenie Nr 97/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Mordy w 2016 r.

2016-11-04


 

Przypominamy, że w dniu jutrzejszym (04.11.2016r.) upływa termin konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Mordy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

Wszelkie uwagi, opinie i propozycje można jeszcze zgłaszać na załączonym formularzu konsultacji, dostępnym również na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Mordach: http://umigmordy.bip.org.pl/?tree=623, w jeden z wymienionych niżej sposobów:

1) osobiście w godzinach: 8.00 - 16.00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Mordy
    ul. Kilińskiego 9,

2) drogą elektroniczną na adres email: sekretariat@mordy.pl lub ug_mordy@pro.onet.pl

3) za pośrednictwem poczty, na adres: Urząd Miasta i Gminy Mordy ul. Kilińskiego 9,  08-140 Mordy

z dopiskiem „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi”.

Uwagi i opinie wniesione po dniu 04 listopada 2016r. nie będą rozpatrywane.

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Sekretarz Miasta i Gminy Mordy

Załączniki:
Roczny program współpracy.pdf
Formularz konsultacji.doc

2016-11-03


Film z festynu "Dary Pól i Lasów"

     Zapraszamy do obejrzenia filmu z festynu „Dary Pól i Lasów” realizowanego w ramach inicjatyw grup nieformalnych liderek: Pani Luizy Domańskiej i Pani Krystyny Noszczak. Autorem filmu jest Pan Tadeusz Goś.

Film dostępny do pobrania:
Dary Pól i Lasów.mp4  (rozdzielczość  426x240)  ~ 90 MB
Dary Pól i Lasów HD.mp4  (rozdzielczość  1280x720)  ~ 250 MB 

 


Koncert Orkiestry Dętej OSP w Mordach

       Dnia 22 października 2016 r. w naszym  mieście w Sali Teatralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury odbył się koncert Orkiestry Dętej OSP w Mordach. Znane melodie zostały zagrane pod batutą kapelmistrza Jacka Stokowskiego. Na koncert przybyli m.in Wicestarosta Michał Okniński, Burmistrz Miasta i Gminy Mordy Jan Ługowski, Radni powiatowi oraz Radni Rady Miejskiej w Mordach. Koncert zrealizowany został w ramach inicjatywy lokalnej „A u nas wszystko gra!” i zgromadził rzeszę miłośników muzyki.

 


Kampania Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina

Druga Kampania Społeczna Rzecznika Praw Pacjenta pt. "Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina" ruszyła we wrześniu 2015 r. Kampania składa się z 3 odcinków spotów telewizyjnych, radiowych, reklamy prasowej oraz internetowej.

Więcej informacji:
http://www.bpp.gov.pl/dla-pacjenta/edukacja-poznaj-swoje-prawa/kampanie-spoleczne/kampania-rzecznik-praw-pacjenta-przypomina/

oraz w zakładce "Rzecznik Praw Pacjenta".


 

Dla bezpieczeństwa najmłodszych

W dniu 19 października 2016 r. naszą szkołę odwiedzili policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach: st. asp. sztab. Janusz Cabaj i mł. asp. Edyta Barycka. Podczas spotkania dzieci poznały podstawowe zasady przechodzenia przez jezdnię i bezpiecznej drogi do szkoły. Następnie w towarzystwie policjantów uczniowie klas trzecich wyruszyli do przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu  ulic 11 Listopada i Placu Zwycięstwa , gdzie pod kierunkiem policjantów dzieci przeprowadziły akację „Kierowco – nie polujemy na zebrach!”. Podczas akcji zaobserwowano wielką uprzejmość kierowców, którzy z uśmiechem na twarzach zwalniali przy przejściu dla pieszych i pozdrawiali uczniów ze swoich samochodów.

Na zakończenie trzecioklasiści przećwiczyli kolejny raz właściwe zachowania przy przechodzeniu  przez jezdnię.

Policjantom za tę akcję serdecznie dziękujemy.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach programu rządowego „Bezpieczna+” Podczas tej lekcji bezpieczeństwa wykorzystano sprzęt i pomoce zakupione w ramach programu.

 

Teatrzyk „Niedźwiedź strażnik lasu” .

21 października 2016 r. przed uczniami klas I-III  oraz grupy przedszkolnych pięciolatków i zerówek Zespołu Oświatowego w Mordach wystąpił Teatr DUET z Krakowa.

Zaprezentował on bajkę pt.: „Niedźwiedź strażnik lasu”, w której tytu��owy, sympatyczny niedźwiadek uczy dzieci podstawowych zachowań w lesie (nie śmiecić, zachować ciszę, uważać z ogniem itp.), a także właściwych zachowań w miejscach publicznych. Dzieci poznały mieszkańców lasu: przebiegłego i niesympatycznego lisa, miłego jeża i bobra, dziewczynkę o imieniu "Marysia Śliweczka", oraz przestrzegającego zasad odpowiedniego zachowania się w lesie – niedźwiedzia. Bajka w przyjemny sposób poszerzyła wiedzę maluchów o świecie oraz zainicjowała w nich zachowania proekologiczne.

Spektakl teatralny zorganizowano w ramach rządowego projektu „Bezpieczna+”

 

Nie tylko cyberprzemoc

Już po  raz drugi w tym miesiącu uczniowie Zespołu Oświatowego w Mordach spotkali się przedstawicielem  mazowieckiej Komendy Policji. Tym razem, 24 października 2016 uczniowie klas IV-VI  spotkali się z asp. szt. Sławomirem Stefaniakiem z Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji. Tematem spotkania było bezpieczeństwo na terenie szkoły i poza nią.

Pan Stefaniak omówił ponadto zagadnienia związane z cyberprzemocy. To zjawisko coraz częściej dotyka prawie wszystkich młodych użytkowników Internetu. Przybliżył również zagadnienia związane z postępowaniem w sprawach nieletnich oraz jak przeciwdziałać narkomanii. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z rodzajami środków opiekuńczo - wychowawczych stosowanych przez Sądy Rodzinne wobec nieletnich. Pan policjant zasygnalizował  również rodzaje czynów karalnych i konsekwencje jakie mogą spotkać dzieci i młodzież dopuszczających się tych czynów.

Była to ciekawa lekcja wychowawcza.

Spotkanie zorganizowano w ramach programu rządowego „Bezpieczna+”.

2016-10-28


 

     W uzupełnieniu do informacji zamieszczonej w dniu 06.10.2016r.  dotyczącej  pomocy dla poszkodowanych producentów rolnych, u których wystąpiły w roku 2016 szkody spowodowane przez grad, huragan, deszcz nawalny lub susz�� w załączeniu zamieszczamy pismo Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Pismo.pdf

2016-10-26


ZAPROSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy
zaprasza do udziału w konkursie plastycznym
kierowanym do uczniów szkół z terenu Miasta i Gminy Mordy

"UZALEŻNIENIE - DROGA DONIKĄD"

Regulamin konkursu plastycznego

2016-10-25


 

Informacja

   Informujemy, że w związku z zakończeniem remontu mostu na rzece Liwiec, w dniu 19.10.2016r. otwarto dla ruchu drogę gminną 360505W St. Kol. Mordy – Radzików Stopki.


2016-10-202016-10-18Konsultacje projektu
Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Mordy
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) oraz uchwały Nr XLI/198/10 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Mordy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Program określa cele, zasady i formy współpracy Miasta i Gminy Mordy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz przedstawia priorytetowe zadania publiczne, które będą przedmiotem współpracy.

Termin konsultacji: od 22.10.2016 do 04.11.2016r.

Wszelkie uwagi, opinie i propozycje prosimy zgłaszać pisemnie na załączonym formularzu konsultacji dostępnym również na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Mordach: http://umigmordy.bip.org.pl/?tree=623 w jeden z wymienionych niżej sposobów:

1) osobiście w godzinach: 8.00 - 16.00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Mordy
    ul. Kilińskiego 9,

2) drogą elektroniczną na adres email: sekretariat@mordy.pl lub ug_mordy@pro.onet.pl

3) za pośrednictwem poczty, na adres: Urząd Miasta i Gminy Mordy ul. Kilińskiego 9,  08-140 Mordy

z dopiskiem „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi”.

Zasięg terytorialny konsultacji: Miasto i Gmina Mordy.

Uwagi i opinie wniesione po dniu 04 listopada 2016r. nie będą rozpatrywane.

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Sekretarz Miasta i Gminy Mordy

Załączniki:
Roczny program współpracy.pdf
Formularz konsultacji.doc

2016-10-14


 

Informacja
Polski Związek Łowiecki - Koło Łowieckie Brzozówka

Plan polowań zbiorowych w sezonie jesienno-zimowym na rok 2016/2017 OBW. 392
plan.pdf

2016-10-07


Konferencja z udziałem organizacji pozarządowych oraz  reprezentantów Rządu RP 
w dniach 20-21 października 2016
r.

Szanowni Państwo,
w dniach 20-21 października 2016 r. organizujemy konferencję z udziałem osób ze środowiska organizacji pozarządowych oraz  reprezentantów Rządu RP . Zależy nam na tym, aby w wydarzeniu udział wzięły organizacje pozarządowe z różnych części Polski. Zarówno z miast, miasteczek jak i wsi. Będziemy bardzo wdzięczni za przekazanie tej informacji do osób, które współpracują z organizacjami z ramienia Państwa urzędu i dalej, działającym na Państwa terenie stowarzyszeniom, fundacjom i innym organizacjom społecznym. Na zgłoszenia do udziału w konferencji czekamy do
 9 października. Bardzo zależy nam na obecności organizacji z Pa��stwa terenu!

·         Program konferencji znajduje się pod tym linkiem

·         Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w tym miejscu.

·         Treść zaproszenia na wydarzenie znajduje się w tym miejscu.

Z poważaniem,
Katarzyna Kiełbiowska


Logo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju WsiInformujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl) została opublikowana informacja w sprawie pomocy dla poszkodowanych producentów rolnych, u których wystąpiły w roku 2016 szkody spowodowane przez grad, huragan, deszcz nawalny lub suszę. W załączeniu ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2016-10-06


PROGRAM  PRZESIEWOWYCH BADAŃ ZDROWOTNYCH DLA
MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH

 Program finansowany przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, współorganizowany przez KRUS i realizowany przez Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie.

 Program skierowany jest do objętych rolniczym systemem ubezpieczeń społecznych rolników, ich domowników, którzy ukończyli 18 lat oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą. Badania są bezpłatne i ukierunkowane na wykrywanie chorób w zakresie:

·     układu krążenia - tarczycy - schorze�� w obrębie jamy brzusznej,

·     zaburzeń metabolicznych - cukrzycy - otyłości - niedoboru witaminy D –boreliozy.

 Pacjent będzie miał wykonane następujące badania:

·     wywiad zdrowotny, pomiar ciśnienia tętniczego, tętna, masy ciała, wzrostu itp.

·     badania laboratoryjne z pobranej krwi: glukoza , lipidogram, wit D, borelioza, TSH,

·     badanie usg jamy brzusznej i usg tarczycy,

·     test wydolnościowy.

 Pacjent po badaniu otrzyma wyniki badań i wskazania, a w razie konieczności ma możliwość leczenia w warunkach klinicznych, m.in. w IMW.

 Kompleksowe badania przesiewowe na terenie powiatu siedleckiego odbywać się będą w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach ul. Poniatowskiego 26, który współpracuje w tym zakresie z Instytutem Medycyny Wsi w Lublinie.

 

Miejsce badań: POZ OMEGA wejście od ulicy Bema. Badania USG jamy brzusznej i tarczycy wykonywane będą w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Pracowni USG.

Badania odbywać się będą od 10 października do 18 listopada 2016 r. według załączonego niżej harmonogramu.

 

Pełna informacja wraz z harmonogramem.pdf

 


 

FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU SIEDLECKIEGO

Serdecznie zapraszamy organizacje działające na terenie gminy Mordy na II spotkanie w ramach FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU SIEDLECKIEGO, które odbędzie się w dniu 7 października 2016 roku , w Hotelu Janusz, (ul. Pusta 15) w Siedlcach.

Na spotkaniu zostaną poruszone bardzo ważne dla organizacji kwestie , min. pozyskiwania środków w ramach RPO Województwa Mazowieckiego, FIO Mazowsze Lokalnie czy LGD Ziemi Siedleckiej. Prelegentami będą min. Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego - Pani Janina Ewa Orzełowska, Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego do spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – Marcin Wodziński, specjaliści z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, przedstawiciele Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Federacji Organizacji Pozarządowych Wschodnie Mazowsze.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

z poważaniem

Anna Kaźmierczak-Sołoducha

Wydział Spraw Społecznych i Promocji

Starostwa Powiatowego w Siedlcach

Program II spotkania w ramach FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU SIEDLECKIEGO.pdf

2016-09-30


Zamknięcie drogi gminnej
nr 360505W St. Kol. Mordy - Radzików Stopki

   Informujemy, że z powodu uszkodzenia przez bobry podbudowy przyczółków mostu na rzece Liwiec, w dniu 29.09.2016r. zamknięto dla ruchu drogę gminną 360505W St. Kol. Mordy – Radzików Stopki na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 698 do miejscowości Wielgorz.

   Objazd z i do miejscowości Wielgorz drogą powiatową przez miejscowości Krzymosze i Leśniczówka do drogi wojewódzkiej nr 698 w miejscowości Wyczółki.

większa mapa.jpg

2016-09-30


Jak prawidłowo segregować odpady na terenie Miasta i Gminy Mordy.pdf

2016-09-28


2016-09-26


2016-09-26


 

BADANIE WZROKU

I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO

(PROFILAKTYKA JASKRY)

W dniu 04.10.2016r. w Ośrodku Zdrowia pl. Zwycięstwa 18 w Mordach w godzinach od 08:00 do 10:00 odbędą się komputerowe badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla Mieszkańców gminy.
Zapisy telefonicznie (25) 641-54-94

Koszt badania ostrości wzroku – 5zł
Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego – 10zł (Badanie Dodatkowe)

Zapisy prowadzone będą do dnia 04.10.2016r.
Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.

Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych.
(powyżej 16-go roku życia)

 Serdecznie zapraszamy
OKO-LUX

2016-09-23


 

   Już w najbliższą sobotę, 24 września, o godz. 17.30 w budynku byłej szkoły w Krzymoszach poczujemy... powiew Afryki.
   Bohaterem spotkania zorganizowanego przez stowarzyszenie „Polaris” będzie o. Wojciech Kobyliński CMF. Urodził się w 1980 r. w Siedlcach. Jest absolwentem I L.O. im. Bolesława Prusa i wychowankiem ruchu Światło-Życie.
    Po maturze rozpoczął studia na SGGW w Warszawie, ale już po roku postanowił wstąpić do Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów. Pierwsze śluby zakonne złożył w roku 2002, a święcenia kapłańskie przyjął w 2008. Zaraz po nich został skierowany na roczną naukę języka francuskiego do Paryża. Gdy ją zakończył, spędził 5 lat, pełniąc posługę na parafii w Soubré na Wybrzeżu Kości Słoniowej (Afryka Środkowo-Zachodnia).
    Po powrocie do Polski 2 lata pracował na parafii w Łodzi, gdzie uczył w Szkole Podstawowej i zajmował się duszpasterstwem dzieci. Obecnie pełni funkcję duszpasterza akademickiego we Wrocławiu. Miłośnik literatury grozy, pieszych wędrówek i kajaków.
    W Krzymoszach o. Wojciech opowie, jak wygląda współczesna Afryka i praca misjonarza. Będą historie z pierwszej ręki, pokaz fotografii oraz autentyczne eksponaty. Organizatorzy zapraszają całe rodziny. Wstęp wolny!Grupy nieformalne zadań
Zachować tradycję – Dożynki 2016
oraz
Grzybobranie z kulturą
biorące udział w konkursie na inicjatywy lokalne Miasta i Gminy Mordy w ramach projektu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach pn. “Mamy prawo do kultury” w ramach Narodowego Centrum Kultury DOM KULTURY+ INICJATYWY LOKALNE 2016

składają serdecznie podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację festynu DARY PÓL I LASÓW
.

Podziękowania

 

2016-09-22


Dary Pól i Lasów” – pod takim hasłem upłynęła w Mordach niedziela 11 września 2016r. Już o poranku dźwięk saksofonu przyzywał grzybiarzy do lasu. Zaś w południe mieszkańcy Sołectw wnieśli do Świątyni pw. Św. Michała Archanioła w Mordach misternie wykonane wieńce dożynkowe oraz kosze plonów.  Po uroczystej liturgii dostojny orszak udał się na plac przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Prowadzili go Ułani ze Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. I Pułku Strzelców Konnych Sekcji z Siedlec. Następnie w dorożkach powożonych przez Pana Józefa Czapczaka i Panią Barbarę Bialas-Kosecką jechali: Burmistrz Jan Ługowski z małżonką, Starostowie Dożynek – Urszula Kołtuniak i Marcel Skolimowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa – Poseł Marek Zagórski, Przewodnicząca Rady Miejskiej – Ewa Jarocka oraz Radni Powiatu Siedleckiego – Jolanta Franczuk i Marek Gorzała. O rytmiczny krok zadbała Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Mordach, za którą podążały strojnie ubrane dzieci, panny w wianuszkach, reprezentacje sołectw z symbolami wdzięczności za plony oraz licznie uczestniczący mieszkańcy i goście – w tym wielu w stylowych strojach.

Wielkie dzieło Dożynek Gminno-Parafialnych połączonych z Grzybobraniem odbyło się z inicjatywy Liderek dwóch grup nieformalnych: Pani Krystyny Noszczak i Pani Luizy Domańskiej, pod których okiem powstały autorskie projekty. Otrzymały one dofinansowanie z programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2016, dzięki środkom pozyskanym przez Dyrektora M-GOK w Mordach – Łukasza Wawryniuka.

Obchodom tego niezwykłego dnia towarzyszyło wiele atrakcji. Po oficjalnym otwarciu i życzeniach nastąpił obrzęd dzielenia się chlebem, widowisko obrzędowe „Żniwa u Józefów” w wykonaniu zespołu „Podlasianki” z Mordów, występy zespołu „Złote Kłosy” z Wyczółek, „Krzymoszowianki” z Krzymosz, widowisko „Chleb” zaprezentowane przez dzieci z Zespołu Szkół w Radzikowie Wielkim, scenka tematyczna w wykonaniu uczniów klasy II b Szkoły Podstawowej w Mordach oraz referat o chlebie profesor Beaty Walęciuk-Dejneki i recytacja twórczości o tematyce żniwnej i leśnej lokalnej poetki - Pani Ireny Ostaszyk.

Niespodzianką była projekcja filmu o grzybobraniu, z członkami grup nieformalnych i mieszkańcami w rolach głównych - nagranego przez p. Weronikę Surudo, podczas której fragmenty o grzybobraniu z "Pana Tadeusza" czytał p. Sekretarz - Mirosław Łukowski

Festyn obfitował w konkursy i nagrody. Szczególnie wyczekiwanym był konkurs na najpiękniejszy wieniec, w którym zwyciężyło dzieło Sołectwa Wyczółki. II miejsce przyznano Sołectwu Stara Wieś, zaś III Stowarzyszeniu „Uczyniec��� z Parafii Czołomyje.

Na hymn Grzybobrania wybrano tekst autorstwa Pani Teresy Jawiczuk z Mordów, a śpiewano go przy akompaniamencie Orkiestry Dętej.

Po przyśpiewkach kapeli „Wieśki, Cześki” zabawę kontynuowano do późnych godzin wieczornych przy dźwiękach karaoke.

Warto dodać, że organizatorzy zadbali, by nikt z festynu nie wrócił głodny. Mieszkańcy byli częstowani gorącym bigosem, chlebem ze smalcem i ogórkami, pierogami z grzybami, ciastem, napojami i podpiwkiem.

Informacja

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "LIS"  nr 52 w Zielonce
w sezonie 2016/2017

plan.pdf

2016-09-13


2016-09-09Załącznik:
Wniosek o oszacowanie szkód

 

 

2016-09-01


2016-08-29


INFORMACJA
 o objęciu Gminy Mordy obszarem ochronnym zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Nr 5 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 sierpnia 2016r.  (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7649) zmieniającego Rozporządzenie Nr 4 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia środków związanych z wystąpieniem zagrożenia afrykańskim pomorem świń na obszarze niektórych powiatów województwa mazowieckiego uznanych za obszar ochronny (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7467) obszar Gminy Mordy został objęty obszarem ochronnym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.


I N  F O R M A C J A

Informujemy, że w dniu 29.08.2016r.
Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza będzie nieczynna.Konkurs Marszałka Województwa Mazowieckiego
Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Informujemy, że Marszałek Województwa Mazowieckiego już po raz szósty ogłosił konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Celami Konkursu są przede wszystkim: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy oraz zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej.

2016-08-25


     W tym roku już po raz piąty, a w Mordach po raz trzeci, odbędzie się akcja NARODOWEGO CZYTANIA.

     3 września na skwerze w centrum miasta wybrane fragmenty "Quo vadis" przeczytają przedstawiciele wszystkich pokoleń – od dzieci po seniorów. Tego dnia do Mordów obowiązkowo zawitają postacie z epoki: Henryk Sienkiewicz wraz z bohaterami swojej książki: Markiem Winicjuszem, piękną Ligią oraz cesarzem Neronem.

     Głównym organizatorem Narodowego Czytania Quo vadis w Mordach jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ireny Ostaszyk we współpracy z Burmistrzem Miasta i Gminy Mordy, Instytutem Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Mordach, Siedleckim Towarzystwem Naukowym, Biblioteką Publiczną w Stoku Lackim oraz Instytutem Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. F. Karpińskiego – Stowarzyszenie.

 


15 sierpnia, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Święto Wojska Polskiego, przedstawiciele władz samorządowych z Burmistrzem Janem Ługowskim i Przewodniczącą Rady Miejskiej Ewą Jarocką oraz z radnymi i sołtysami, kombatanci, poczty sztandarowe OSP z Radzikowa Wielkiego, Wielgorza i Mordów, uczniowie Zespołu Szkół w Radzikowie Wielkim oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości zgromadzili się na mszy świętej w lesie nazywanym Choiną Ostojską, gdzie znajduje się pomnik bohaterskiego żo��nierza z wojny 1920 roku. Mimo upływu lat o wydarzeniach z okresu wojny bolszewickiej nie możemy zapomnieć.

     Przy pomniku poległego żołnierza Wojciecha Karczmarczyka Burmistrz, po swoim wystąpieniu, z Przewodniczącą złożył kwiaty i zapalono znicze, a uczniowie Zespołu Szkół w Radzikowie Wielkim zaprezentowali program patriotyczno-religiny nawiązujący do wydarzeń sprzed lat. W tym roku cz��ść artystyczna została przygotowana pod kierunkiem Pań: M. Kosiorek oraz B. Wielgórskiej. Uroczystość swoją obecnością uświetnili harcerze z Zespołu Szkół w Zbuczynie pod opieką dh. J. Soszyńskiego.

     W nowym programie w leśnej scenerii wystąpiła z koncertem orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Mordach. Mszę św. poprowadził ks. Wiesław Pińczuk, brat Stanisław Tarkowski, a kazanie wygłosił ks. pułkownik Marek Pietrusiak, który pozostawił obecnych z ważnym do przemyślenia pytaniem „Kim jestem?”.

2016-08-22


 

 

Zaproszenie

 

 

Serdecznie zapraszamy

na uroczystość patriotyczno – religijną,

która odbędzie się 15 sierpnia 2016r.
o godz. 15.00

w Choinie Ostojskiej,

przy pomniku  Wojciecha Karczmarczyka,

żołnierza poległego w czasie wojny polsko-bolszewickiej.

W programie:

1. Część artystyczna przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół w Radzikowie Wielkim
2. Msza Św.


 

 

 

           MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE                  

 

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA     
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

                                                                 

Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW - PIB w Warszawie

OSTRZEŻENIE Nr 48

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silne burze z gradem/2

Obszar: województwo mazowieckie

Ważność: od godz. 11:00 dnia 28.07.2016 do godz. 23:00 dnia 28.07.2016

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnych burz z opadami deszczu od 25 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm, oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Brak.

Dyżurny synoptyk: Agnieszka Prasek

Godzina i data wydania: godz. 07:04 dnia 28.07.2016                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

2016-07-19


 

2016-07-14
Konkurs fotograficzny „Mazowsze bliskie sercu”Samorząd Województwa Mazowieckiego już po raz jedenasty realizuje konkurs fotograficzny „Mazowsze bliskie sercu”. Jest on skierowany do wszystkich fotografów amatorów, znających miejsca i wydarzenia na Mazowszu, które warto pokazać innym. Tegoroczny temat konkursu „Mazowsze przeżyj i poczuj”. Fotografie zgłaszane do konkursu powinny w sposób oczywisty nawiązywać do tematu konkursu. Prace można nadsyłać do 20 lipca br.


W Mordach zrealizują własne pomysły

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach zakończył I część zadania „Mamy prawo do kultury”. Znalazł się on wśród 50 instytucji z całej Polski, które zakwalifikowały się do programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016. Jednym z działań było ogłoszenie konkursu na pozyskanie funduszy na realizację własnych pomysłów przez mieszkańców Miasta i Gminy Mordy. Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację inicjatyw lokalnych wyniesie aż 23100 zł. 

Podsumowali rok
W ostatnią środę czerwca odbyło się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach podsumowanie roku kulturalno-oświatowego 2015-2016.
 
 2016-07-07


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że 1 lipca jest ostatnim dniem, kiedy można złożyć wniosek o świadczenie "rodzina 500 plus", by otrzymać je z wyrównaniem za trzy miesiące, czyli od 1 kwietnia tego roku.

 

Jeśli wniosek zostanie złożony po tej dacie składający go otrzyma świadczenie od tego miesiąca, w którym złożył wniosek. Jeśli zrobi to do 10-go dnia danego miesiąca - pieniądze otrzyma w tym samym miesiącu. Jeśli później - zostaną one wypłacone do końca następnego miesiąca, z wyrównaniem za miesiąc w którym złożono wniosek.

Jak przypomina resort wniosek można złożyć na trzy sposoby. Przez internet - bankowość elektroniczną, PUE ZUS (czyli przez platformę usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia oraz ePUAP. Za pośrednictwem Poczty Polskiej będzie liczyć się data stempla pocztowego. Można też złożyć wniosek osobiście w gminie.

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,8061,wniosek-do-1-lipca-swiadczenie-od-kwietnia.html

2016-06-30


Ogłoszenie o naborze pracowników
 do Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej

http://lgdsiedlce.pl/index.php/aktualnosci/45-ogloszenie-o-naborze-pracownikow

2016-06-29


 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy informuje, że w okresie letnim
w miesiącach lipiec, sierpień i wrzesień 2016r. od mieszkańców
z terenu Gminy Mordy (z sołectw) popiół nie będzie odbierany
 Terminy i częstotliwość odbioru popiołu z terenu Miasta Mordy nie ulegają zmianie.

.


Ludzie i miejsca prawdziwe Bogusława Skarusa

Dlaczego Kirgizi mają złote zęby, mimo że to ubogi naród?
Z jakiego powodu częstują oni przybyłych kumysem – zawsze, wszędzie i za darmo? Po co porywa się w tamtych stronach panny? Na te i inne pytania odpowiedział Bogusław Skarus, podczas otwarcia swojej wystawy fotograficznej zatytułowanej „Jedwabny Szlak. Kirgistan-Tadżykistan-Afganistan-Uzbekistan” w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach.

W otwarciu uczestniczyła młodzież gimnazjalna. Obecny był także burmistrz Mordów Jan Ługowski. Znany fotograf i podróżnik opowiedział o tradycjach i zwyczajach, obrzędach, ludziach i miejscach, które poznał. Na koniec chętnie odpowiadał na pytania publiczności. Podczas spotkania autor wystawy promował najnowszą książkę o swoich podróżach autorstwa Beaty Talachy pt. „Bogusław Skarus. Ludzie… i miejsca prawdziwe”.

Bogusław Skarus  to animator kultury, wieloletni pracownik Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach, pasjonat fotografii i dalekich podróży. W 2003 r. otrzymał stypendium Prezydenta Miasta Siedlce w dziedzinie fotografii. W 2009 roku został uhonorowany "Wawrzynem Siedleckim" za całokształt pracy.  Rok 2015 przyniósł wyróżnienie Siedleckiego Towarzystwa Naukowego, Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Siedlcach i Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego "Brama", czyli Złoty Jacek za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury.

Swoją pasję rozwija od ponad 30 lat. Początkowo fotografował głównie Mazowsze i Podlasie, by potem wyruszać w coraz to bardziej odległe zakątki świata. Odwiedził i uwiecznił na zdjęciach takie kraje jak: Armenia, Austria, Birma, Boliwia, Brazylia, Bułgaria, Czechy, Ekwador, Finlandia, Francja, Gruzja, Holandia, Indie, Kambodża, Kolumbia, Laos, Mongolia, Nepal, Niemcy, Norwegia, Peru, Rosja, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Ukraina, Wenezuela, Węgry czy Włochy.

Wystawa jest czynna do 1 sierpnia. Jej organizatorem jest M-GOK w Mordach we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Siedlcach.


Biblioteki i rowery

Gminna Biblioteka Publiczna w Olszance w kooperacji z Biblioteką Publiczną w Stoku Lackim i Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną im. Ireny Ostaszyk w Mordach zaprosili sympatyków biblioteki do uczestnictwa w akcji Odjazdowy Bibliotekarz.

W ciepłe popołudnie, 19 czerwca, 2 grupy wyruszyły z Olszanki i Stoku Lackiego w kierunku Radzikowa Wielkiego, gdzie M-GBP w Mordach posiada jedną ze swoich filii. Na wszystkich uczestników akcji czekał rozpalony grill i napoje. Podczas wspólnego grillowania nie zabrakło dyskusji i rozmów na liczne tematy. – Mieliśmy mo��liwość bliższego poznania pracowników i czytelników 3 różnych bibliotek z 2 sąsiadujących ze sobą powiatów. Dzięki temu zacieśniła się nasza współpraca i powstały kolejne pomysły do wspólnej realizacji, włączając w to czytelników i sympatyków naszych bibliotek – poinformowała Małgorzata Chraniuk, kierownik GBP w Olszance. W akcji wzięło udział ponad 30 osób. Znaleźli się wśród nich głownie dorośli, ale nie zabrakło też dzieci i młodzieży.

Odjazdowy Bibliotekarz to akcja, w której bibliotekarze, czytelnicy i miłośnicy książek oraz rowerów, przejeżdżając przez okoliczne miejscowości, mogą przyjemnie i aktywnie spędzić wiosenne popołudnie w gronie osób o podobnych pasjach. Historia Odjazdowego Bibliotekarza sięga 2010 roku, kiedy odbył się pierwszy tego typu rajd w Łodzi. Z roku na rok idea promowania czytelnictwa i bibliotek na rowerach się rozwijała i docierała do najdalszych zakątków Polski, a także świata. Odjazdowego Bibliotekarza organizują dziś biblioteki z miast, miasteczek, małych gmin w każdym województwie. Odbyły się też edycje Bicycool Library w innych krajach np. Rumunii, Wielkiej Brytanii, USA czy Nepalu.

2016-06-28


Mammobus w Twojej miejscowości!

Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich –  dwóch projekcji każdej piersi. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju – wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.

„Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi – mówi dr Małgorzata Cymerman z LUX MED Diagnostyka - Zachęcamy panie do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród Polek.”

LUX MED Diagnostyka zaprasza panie na bezpłatne badania mammograficzne
w mammobusie, które odbędą się:
- Skórzec – 1 lipca przy Przychodni Opieki Zdrowotnej, ul Garwolińska 2
- Mokobody – 1 lipca przy Ośrodku Zdrowia, ul. Cmentarna 2
- Mordy – 2 lipca przy Urzędzie Miasta i Gminy, ul. Kilińskiego 9
- Wiśniew – 2 lipca przy Urzędzie Gminy, ul. Siedlecka 13
- Przesmyki – 2 lipca przy Gminnym Ośrodku Kultury, ul. 1-Maja 1

Bezpłatna mammografia dla pań w wieku:
* 50 – 69 lat

Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest bezpłatne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.
* 40 – 49 oraz 70 – 75 lat
Badania wykonywane są w ramach Projektu  „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi” współfinansowanego z funduszy EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.  Wymagane jest skierowanie lekarskie od lekarza dowolnej specjalizacji. Więcej Informacji o badaniach oraz wzór skierowania na stronie: www.fundusze.mammo.pl

Na badania w ramach obu programów prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel.
58 66 62 444
lub na http://www.mammo.pl/formularz.
Call Center czynne jest od poniedziałku do soboty. W związku z przygotowaniami do powołania
Rady Seniorów Miasta i Gminy Mordy
zachęcam mieszkańców
do wyrażenia swoich uwag i opinii  w krótkiej ankiecie. 

https://docs.google.com/forms/d/1nd80Q8KAI2HeJ2-rO5Lf79wByt20rG8a2PFgAPnH9J0/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

Jednocześnie informuję, że ankieta jest dostępna w wersji papierowej
w Urzędzie Miasta i Gminy, Miejsko-Gminnej Bibliotece i ośrodkach zdrowia.
 

                                                        Ewa Elżbieta Jarocka
                                           Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mordach
 A P E L
Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Jacka Dubińskiego
 o bezpieczne wakacje dla dzieci rolników
"
Otoczcie dzieci parasolem bezpieczeństwa,
podarujcie im szczęśliwe dzieciństwo
" 

K O M U N I K A T

Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW-PIB w Warszawie
i Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie ostrzegają przed silnymi burzami z gradem
i intensywnymi opadami deszczu.

Na obszarze województwa mazowieckiego prognozuje się wystąpienie intensywnych opadów deszczu, a od godzin porannych także burz. Prognozowana suma opadów do 40 mm, porywy wiatru do 100 km/h. Lokalnie grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk - 80%.

Ważność komunikatu - od godz. 03:00 dnia 20.06.2016r. do godz. 20:00 dnia 20.06.2016r.

2016-06-20


Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy na 2017 rok

   Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag
i propozycji do projektu to 1 lipca br.

   Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2016. Jest on dostępny na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego
http://www.dialog.mazovia.pl/program_wspolpracy/program_wspolpracy_na_2016.html.

    Uwagi do projektu programu na kolejny rok mogą dotyczyć np.:
1)     celów współpracy - § 2 programu,
2)     zakresu przedmiotowego współpracy - § 4 programu,
3)     form współpracy pozafinansowej - § 6 – 14 programu,
4)     priorytetowych zadań publicznych na 2017 rok - § 15 -32 programu,
5)     środków finansowych planowanych na realizację programu – § 38 programu,
6)     innych zapisów programu ważnych z punktu widzenia organizacji pozarządowej składającej uwagi i propozycje.

   Do końca czerwca br. Zarząd Województwa Mazowieckiego określi wstępne założenia do współpracy finansowej w 2017 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zarząd Województwa w swojej decyzji weźmie pod uwagę wysokość środków przeznaczonych na zlecenie zadań w roku bieżącym i doświadczenia z realizacji tegorocznych otwartych konkursów ofert, potrzeby zgłoszone przez departamenty, kancelarie oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne, opinię Skarbnika Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Warto podkreślić, że jak co roku poza środkami z dochodów własnych województwa już tradycyjnie w 2017 roku zadania zlecane będą do realizacji organizacjom pozarządowym ze środków pochodzących z:
1)     opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%,
2)     dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
3)     Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

   Prosimy o zgłaszanie propozycji do Programu na 2017 rok na specjalnie przygotowanym formularzu konsultacyjnym. Elektroniczna wersja formularza dostępna są na stronie: www.dialog.mazovia.pl  w zakładce „Program współpracy” ---> Konsultacje programu na rok 2017.

   Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres: dialog@mazovia.pl, a  w wersji papierowej - pocztą na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-472 Warszawa.

   Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Programu, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje, zgodnie z harmonogramem prac nad Programem współpracy, przewidziane zostały na wrzesień br.

Pełnomocnik Marszałka
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
(-) Tamara Borkowska

Załącznik: Formularz konsultacji projektu programu współpracy na 2017 rok.doc

2016-06-17


Informujemy,
że
XVII festyn "Słoneczne lato w Mordach" 
w tym roku odbędzie się w dniu 31.07.2016r. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od  pierwszego kwietnia  przyjął  466 wniosków w ramach rządowego programu  „RODZINA 500+” na podstawie  ustawy  z  11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Do tej pory wydano 459 decyzji. Jak informuje kierownik MGOPS Andrzej Pietrulewicz wszyscy wnioskodawcy, którzy do końca maja złożyli kompletne dokumenty otrzymali świadczenie. W gminie, w ramach programu,  wypłacono 728 tys. zł.  Obecnie wszystkie wnioski realizowane są na bieżąco.

Rodzina 500+  to systemowe wsparcie rodzin. Świadczenie wychowawcze mogą otrzymywać rodzice lub opiekunowie na każde drugie i kolejne dziecko do 18 roku życia.  Można otrzymać również świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko jeżeli dochód w rodzinie na osobę jest poniżej 800 zł netto.

Wnioski można składać formie tradycyjnej bezpośrednio w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub elektronicznie.


Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich
oraz Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
zapraszają na 

XVI Promocyjny Spływ Kajakowy rzeką Bug Mielnik – Drohiczyn - Brok

Już po raz szesnasty miłośnicy aktywnego wypoczynku oraz dziewiczej przyrody  będą mieli doskonałą okazję do poznawania urokliwych terenów Podlasia Nadbużańskiego. Oprócz zmagań z rzeką organizatorzy umożliwią zwiedzanie interesujących miejsc w towarzystwie przewodnika, który w ciekawy sposób przybliży ich bogatą historię. Przy wieczornym ognisku, po zmaganiach z dziką rzeką zostaną zaproponowane smaki lokalnej kuchni oraz występ ludowej kapeli, która porwie Państwa do żywiołowej zabawy. Wszystko to z dala od wielkomiejskiego zgiełku w bliskim kontakcie z naturą.

 Spływ podzielony jest na 2 etapy :
-        etap I - od Mielnika do Drohiczyna, w dniach 25 - 26 czerwca 2016r. (2 dni)
-        etap II - z Drohiczyna do Broku w dniach 27 - 30 czerwca 2016r. (4 dni).

Szczegółowe informacje oraz karta zgłoszeniowa na stronie www.siemiatycze.pl oraz www.bug.pl.

 Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 2016-06-15


Mieszkańcy gminy Mordy mogą już składać wnioski o pozyskanie pieniędzy na realizację własnych pomysłów. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach będzie je przyjmował do 20 czerwca. Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację inicjatyw lokalnych wynosi aż 23100 zł.

Nabór odbywa się w ramach projektu „Mamy prawo do kultury”. Konkurs jest adresowany do działających na terenie Miasta i Gminy Mordy osób indywidualnych (animatorów, artystów, hobbystów, pasjonatów itp.), grup nieformalnych (składających się z minimum 3 osób powyżej 14 roku życia) oraz organizacji pozarządowych. W konkursie będą preferowane inicjatywy, które zak��adają nowatorstwo i innowacyjność działań animacyjnych pod kątem pomysłu i sposobu realizacji, a zarazem wynikają z oczekiwań i potrzeb mieszkańców. - Ważna też będzie ich użyteczność dla społeczności lokalnej: wpływanie na odkrywanie talentów, pobudzanie mieszkańców do aktywności, wspieranie działań obywatelskich, angażowanie środowiska dotąd mało aktywnego, a mającego duży potencjał kulturotwórczy, niwelujący bariery, postawy wycofania i wykluczenie społeczne – informuje Łukasz A. Wawryniuk, dyrektor M-GOK-u, autor oraz koordynator projektu „Mamy prawo do kultury”.

Minimalna kwota dofinansowania wynosi 3000 zł, zaś maksymalna – 8000 zł . Nie jest wymagany wkład własny, bowiem dofinansowanie może wynosić 100% budżetu zadania. Specjalnie powołana komisja oceni i wybierze od 3 do 7 inicjatyw, które zostaną zrealizowane w okresie między 8 sierpnia a 8 listopada 2016 r. Wybór wraz z uzasadnieniem zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie www.mgokmordy.naszgok.pl 25 czerwca 2016 r. M-GOK oferuje niezbędne wsparcie merytoryczne przy wypełnianiu wniosków konkursowych i realizacji poszczególnych inicjatyw, a także zapewnia obsługę księgową zwycięskich inicjatyw. Termin sk��adania wniosków mija 20 czerwca 2016 r. o godz. 16:00. Regulamin konkursu wraz z formularzem wniosku dostępny jest poniżej.

Celem projektu Mamy prawo do kultury jest zwiększenie zaangażowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach w życie społeczności lokalnej poprzez: pobudzenie aktywności kulturalno-obywatelskiej mieszkańców Miasta i Gminy Mordy, nawiązanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami gminy, odkrywanie i pobudzanie aktywności społecznej, wspomaganie rozwoju kapitału społecznego i kulturowego, Realizację niestandardowych, autorskich, obywatelskich pomysłów na inicjatywy kulturotwórcze przy wykorzystaniu zasobów edukacyjno-animacyjnych i rzeczowych M-GOK-u, zaangażowaniu wolontariuszy oraz wsparciu Narodowego Centrum Kultury oraz odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, realizowanych przez mieszkańców Miasta i Gminy Mordy.

Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne został przygotowany w ramach współpracy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury z ekspertami i przedstawicielami Obywateli Kultury (§14 Paktu dla Kultury). Projekt „Mamy prawo do kultury” został dofinansowany w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne.

Załączniki:

Regulamin konkursu "Mamy prawo do kultury"
Regulamin.pdf

Wzór wniosku w wersji edytowalnej NA INICJATYWY LOKALNE MIASTA i GMINY MORDY W RAMACH PROJEKTU "Mamy prawo do kultury"
Wzór_wniosku - wersja_edytowalna.doc

Wzór sprawozdania końcowego NA INICJATYWY LOKALNE MIASTA i GMINY MORDY W RAMACH PROJEKTU "Mamy prawo do kultury"
Sprawozdanie_końcowe - wersja_edytowalna.doc

2016-06-13W ślad za informacją otrzymaną od Koła Łowieckiego "LAS" w Siedlcach informujemy, że nowy adres korespondencyjny Koła to:

Koło Łowieckie "LAS" w Siedlcach
Golice Kolonia 36
08-110 Siedlce

2016-06-09


Inspektorzy sprawdzali dzisiaj urządzenia na placu zabaw ���NIVEA”. Ten roczny przegląd został  zrealizowany zgodnie z wcześniejszym planem.

2016-06-08


       Dnia 1 czerwca w naszej gminie odbyło się spotkanie z Panem Burmistrzem i Panem Sekretarzem z okazji Dnia Dziecka. Gmina gościła uczniów z gimnazjum i szkoły podstawowej. Pan Burmistrz złożył dzieciom życzenia z okazji ich święta i zaprosił na mały poczęstunek. W międzyczasie odbyła się „debata”, w której uczniowie podawali swoje wymagania i propozycje odnośnie tego co chcą zmienić w naszej gminie. Po debacie każdy chętny uczestnik spotkania mógł zrobić sobie zdjęcie na fotelu Pana Burmistrza.

NK 2016-06-07


Zaśpiewali po europejsku

Młodzież z Siedlec, Mińska Mazowieckiego, Łukowa, Górzna, Repek, Ostrówka i Wodyń została zwycięzcami IX Festiwalu Piosenki Europejskiej. Odbył się on 20 maja w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach.

Rekord w nowej odsłonie        
Do festiwalu wpłynęły aż 42 zgłoszenia. Łącznie w przesłuchaniach finałowych wzięło udział blisko 80 osób. - Z naszego zaproszenia skorzystała młodzież aż z ośmiu powiatów z województw mazowieckiego i lubelskiego Po raz pierwszy też gościliśmy młodzież z pow. ryckiego i węgrowskiego
– informuje Łukasz A. Wawryniuk, dyrektor M-GOK-u. Łącznie na scenie Sali Teatralnej ośrodka kultury w Mordach wzięło udział 35 solistów, zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych. Każdy z uczestników oprócz po polsku, wykonał też utwór w języku obcym. W tym roku dominowały piosenki po angielsku. Nie zabrakło wykonań po włosku i po rosyjsku. Dominowały piosenki współczesne, ale nie zabrakło przebojów z lat 70., 80. i 90. Młodzież często sięgała po piosenki należące już do klasyki muzyki rozrywkowej, po utwory ambitne i często niełatwe. Pojawiły się także  przeboje z musicali.

Konkurs do ubiegłego roku odbywał się on pod nazwą Regionalnego Przeglądu Piosenki Europejskiej. - Ze względu na znacznie rosnące rokrocznie zainteresowanie naszym przedsięwzięciem, w tym roku zyskał on rangę festiwalu – wyjaśnia Ł. Wawryniuk. Po raz pierwszy także występy był rozpatrywane w 3 oddzielnych, niezależnych kategoriach. -

Wyśpiewali zwycięstwo 
W kategorii ‘zespoły wokalno-instrumentalne’ wygrali Weronika Czapska i Jakub Uziębło z Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Siedlcach (I miejsce) oraz zespół PAPANAMA z Gimnazjum Miejskiego Nr 2 w Mińsku Mazowieckim (II miejsce). W drugiej kategorii (zespoły wokalne) I miesjce zdobył zespół SWEET ANGELS z Miejskego Ośrodka Kultury w Siedlcach, zaś II przypadło duetowi Oldze Tomczuk i Julii Żachowskiej z Publicznego Gimnazjum w Repkach. W obu kategoriach jurorzy nie przyznali trzecich miejsc.

Najwięcej prezentacji (aż 26) było w kategorii ‘soliści’. I tu komisja miała dosyć trudne zadanie, by wybrać najlepsze wykonania. Decyzją jurorów I miejsce zajęła Natalia Wysocka ze Studia Wokalnego FEVER z Łukowa, zaś II – Małgorzaty Przybysz z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Górznie. W przypadku ostatniego miesjca przyznano trzy równorzędne nagrody. Zdobyli je: Aleksandra Michalska z Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach, Igor Pawlak z Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach oraz Patrycja Wielgat z Zespołu Szkół – Gimnazjum im. Orła Białego w Ostrówku. – Poziom występów był znacznie wyższy niż rok temu. Było dużo bardzo dobrych wykonań, szczególnie w ostatniej kategorii. Dlatego też oprócz głównych miejsc postanowiliśmy przyznać 4 wyróżnienia pierwszego stopnia i 3 wyróżnienia drugiego stopnia.– powiedział Tomasz Markiewicz, przewodniczący jury, w którym w tym roku znaleźli się także Iwona Kobylińska oraz Krzysztof Chromiński. Wyróżnienia pierwszego stopnia zdobyły: Weronika Stefaniuk (Olszanka), Maria Tarasiuk (Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach zs. w Chodowie), Beata Wielogórska i Dorota Ratuska (obie z Zespołu Oświatowego w Żelkowie Kolonii). Natomiast wyróżnienia drugiego stopnia przyznano Liwii Wojtaś (Łukowski Ośrodek Kultury), Izabeli Sołoniewicz (Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mokobodach) oraz Julii Trochimiuk (Zespół Szkół – Publiczne Gimnajzum w Górkach).

Ocenie podlegały walory wokalne i interpretacja utworu, kreatywność i twórczość własna uczestników. Jurorzy zwracali też uwagę na dobór repertuaru do wieku i możliwości wykonawcy, a także na kompozycję i ogólny wyraz artystyczny. Zwycięzcy oprócz specjalnych statuetek i dyplomów wygrali cenne nagrody rzeczowe, m. in. tablety, karty zakupowe o wartości kilkuset złotych, kamery sportowe, banki mocy i albumy poświęcone piosenkarzom. W tym roku pula nagród wyniosła ponad 4800 zł. Ich fundatorami byli: Wojewoda Mazowiecki, Zarząd Powiatu Siedleckiego, Burmistrz Miasta i Gminy Mordy, Marszałek Województwa Mazowieckiego, firmy: FOLDRUK Media, KORADEX-PLUS, ARTPOL AGRO Artur Obrępalski, BOMIX – Maciej Bolesta, AUTO-MOTO-MET Jarosław Bulik, Zakład Produkcyjno-Usługowy HENRYK MATEJCZUK, Sklep Spożywczo-Przemysłowy Grażyna Konasiuk, Piekarnia-Cukiernia „JAN” Aleksandra Zając w Mordach, a także organizator festiwalu – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach. Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy-podziękowania.

Jubileusz za rok   
Głównymi celami Festiwalu Piosenki Europejskiej w Mordach jest m. in. zwiększenie poczucia przynależności młodzieży do Unii Europejskiej, ich aktywizacja muzyczna oraz promocja ich talentów i twórczości. – Festiwal doskonale wpisuje się w idee Święta Unii Europejskiej. Za rok odbędzie się jego dziesiąta, jubileuszowa, edycja. Mamy nadzieję, ze wtedy potrwa dwa dni. Chcemy stworzyć drugą kategorię wiekową, czyli dać możliwość udziału młodzieży w wieku licealnym – powiedział na zakończenie dyrektor M-GOK-u. Obecni na imprezie byli także: Burmistrz Miasta i Gminy Mordy Jan Ługowski, Alina Dudek z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty – Delegatura w Siedlcach oraz radna Powiatu Siedleckiego Jolanta Franczuk.

Tegoroczny przegląd patronatem honorowym objęli: Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki, Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska, Starosta Siedlecki Dariusz Stopa oraz Burmistrz Miasta i Gminy Mordy Jan Paweł Ługowski. Medialnie patronowali: „Tygodnik Siedlecki”, Katolickie Radio Podlasie, Regionalny Portal Informacyjny podlasie24.pl, „Echo Katolickie”, „Życie Siedleckie”, „Wieści Sokołowskie”, „Kurier Podlaski-Głos Siemiatycz”, „Gazeta Łosicka”, „Twój Głos. Gazeta Powiatu Ryckiego”, tygodnik „Co Słychać?”,  „Głos Węgrowa i Okolic”, „Kulturalnik” oraz portale informacyjne Lukow24.pl, Lublin24.pl, Radzyn24.info, BialaPodlaska24.info, MiedzyrzecPodlaski24.pl, LRY24.pl, RadzynINFO.pl. Obecna była także TVP WARSZAWA.

2016-05-25


Festiwal po europejsku

42 zgłoszenia z 8 powiatów, blisko 100 uczestników, 19 patronów medialnych, 6 patronów honorowych, w tym Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Tak w skrócie wyglądają liczby IX Festiwalu Piosenki Europejskiej. Odbędzie się on już 20 maja w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach.

W przesłuchaniach finałowych weźmie udział łącznie 42 solistów, zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych, którzy wykonają 2 utwory: pierwszy w języku polskim, drugi – w języku obcym z obszaru Europy. – Z roku na rok jest coraz więcej zgłoszeń. W piątek zaśpiewa młodzież z powiatów: siedleckiego, łosickiego, węgrowskiego, sokołowskiego, mińskiego, garwolińskiego, łukowskiego i ryckiego. Będą to przede wszystkim piosenki po angielsku, ale nie zabraknie też wykonań po włosku – zdradza Łukasz A. Wawryniuk, dyrektor M-GOK-u. Uczestnicy przesłuchań finałowych wykonają m. in. piosenki Marka Grechuty, Czesława Niemena, Anny German, Ireny Santor, Anny Jantar czy Maryli Rodowicz. Nie zabraknie też współczesnych utworów Kamila Bednarka, Kayah czy Enej. Wśród muzyki zagranicznej będzie można usłyszeć przeboje m. in.  Margaret, Ed Sheeran, Queen czy Lady Gagi.

W komisji konkursowej zasiądą: Iwona Kobylińska, Krzysztof Chromiński oraz Tomasz Markiewicz. Jurorzy będą oceniać występy pod względem walorów wokalnych i interpretacji utworu, kreatywności i twórczości własnej uczestników. Ważny też będzie dobór repertuaru do wieku i możliwości wykonawcy, a także kompozycja i ogólny wyraz artystyczny.

Przesłuchania finałowe zaczną się o godzinie 9.00 w Sali Teatralnej M-GOK-u przy ulicy Parkowej 9. Tegoroczny przegląd patronatem honorowym objęli: Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki, Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska, Starosta Siedlecki Dariusz Stopa oraz Burmistrz Miasta i Gminy Mordy Jan Paweł Ługowski. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawuje aż 19 redakcji prasowych, radiowych i portali informacyjnych. 

Głównymi celami festiwalu są: aktywizacja muzyczna młodzieży, doskonalenie warsztatu wokalnego młodych ludzi, promocja twórczości uczniów szkół gimnazjalnych oraz zwiększenie poczucia przynależności młodzieży do Unii Europejskiej.

PK 2016-05-18


2016-05-16


Ulotka informacyjna Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej.pdf


Mam prawo do kultury – ANKIETA

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach realizuje obecnie projekt pn. "Mamy prawo do kultury". Poniższa ankieta jest anonimowa i zawiera 8 głównych pytań, a jej wypełnienie zajmie około 8-10 minut. Poprzez tę ankiet���� pragniemy dowiedzieć się co mieszkańcy Miasta i Gminy Mordy sądzą na temat kultury w naszej gminie, jakie mają potrzeby, pomysły, co ich inspiruje, a czego brakuje.
Prosimy mieszkańców o jej rzetelne wypełnienie. Uzyskane informacje posłużą nam do stworzenia diagnozy identyfikującej zasoby i pomysły mieszkańców Miasta i Gminy Mordy.

Ankieta jest dostępna tutaj:
https://docs.google.com/forms/d/14OhWNbm7VvKkWO4SDawiH6fUM15OPDod2xaRe0J6NBU/viewform 

 Gminne obchody trzeciomajowe w Mordach

W tym roku obchodziliśmy 225. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Była to druga w świecie, a pierwsza w Europie ustawa zasadnicza. Uroczystości z tej okazji odbyły się także w Mordach.

Gminne obchody rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny o godz. 11.30 w kościele parafialnym pw. Św. Michała Archanioła w Mordach. Następnie obyła się uroczysta akademia przygotowana przez uczniów Zespołu Oświatowego w Mordach pod kierunkiem Katarzyny Marczak, Jacka Zdanowskiego i Małgorzaty Pawłowskiej. Tradycją jest, że początek akademii uświetnia grą patriotycznych melodii miejscowa orkiestra dęta. Rolę i znaczenie pierwszej polskiej konstytucji zaznaczył w swoim przemówieniu Jan Ługowski – Burmistrz Miasta i Gminy Mordy. Na koniec okolicznościowy wiersz odczytała Janina Stańczuk, mieszkanka miasta. W akademii w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach uczestniczy��o blisko 100 osób. Wśród przybyłych osób byli przedstawiciele Rady Miejskiej w Mordach oraz mieszkańcy gminy.

Organizatorami tegorocznych obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja byli: Burmistrz Miasta i Gminy Mordy, Parafia pw. św. Michała Archanioła w Mordach, Zespół Oświatowy im. Waleriana Łukasińskiego w Mordach oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach.                                                                                                                                                   BM 

Święto recytacji w Mordach

W tym roku aż 17 dzieci wzięło udział w eliminacjach gminnych XXXIII Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego. Odbyły się one 5 maja w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach.

Każdy uczestnik przygotował wiersz oraz fragment prozy dowolnych autorów. Recytatorów oceniała komisja konkursowa w skład której weszły: prof. ndzw. dr hab. Joanna Ku�� (przewodnicząca), Krzysztof Chromiński oraz Łukasz A. Wawryniuk. Jurorzy w swojej ocenie zwracali uwagę na dobór repertuaru, interpretację utworów, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.

W kategorii klas I-III szkół podstawowych zwyciężyli:  I miejsce – Anna Łopaciuk (Zespół Oświatowy w Mordach), II – Dominika Chojecka i III – Maja Czaplicka (obie z Zespołu Szkół w Radzikowie Wielkim). W grupie wiekowej klas IV-VI najlepsi okazali się, jak rok temu, uczniowie z Zespołu Oświatowego w Mordach: Łukasz Chaciński i Julia Jastrzębska (ex aequo I miejsce), Izabela Sarnowiec (II miejsce) oraz Weronika Książczak (III miejsce). Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy, zaś wszyscy uczestnicy pamiątkowe podziękowania i nagrody pocieszenia. Fundatorem nagród był M-GOK w Mordach. Tegoroczni zwycięzcy wezmą udział w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 11 i 12 maja w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach.                                                                                                         KP

2016-05-13


Relacja z V Gminnego Rajdu Rowerowego

     W dniu 2 maja odbył się V Gminny Rajd Rowerowy „Z flagą w tle”. Jego głównym organizatorem był Burmistrz Miasta i Gminy Mordy przy współorganizacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach.

   Zbiórka uczestników odbyła się o godzinie 13:00 przy kościele parafialnym w Mordach. O godzinie 13:30 wszyscy uczestnicy ruszyli szlakiem przez Stok Ruski, do miejscowości Wyczółki. Komandorami V Gminnego Rajdu Rowerowego „Z flagą w tle” z ramienia UMiG Mordy byli: Sekretarz  Mirosław Łukowski oraz Angelika Zbieć. W zabezpieczeniu rajdu brały udział służby OSP oraz Policja. Miejscem kończącym rajd była świetlica wiejska w Wyczółkach. Dzień flagi rozpoczął się przemówieniem Burmistrza Pana Jana Ługowskiego oraz Pani Radnej i Sołtys wsi Wyczółki Katarzyny Kotowskiej.

    Pogoda była niemal na zamówienie, słoneczny dzień sprzyjał wspólnym zabawom i biesiadowaniu przy ognisku. Specjały kuchni podlaskiej przygotowane przez mieszkańców wsi, Koła Seniorów i KGW w Wyczółkach były wyśmienite. Każdy z uczestników rajdu brał udział w konkurencjach sportowo-rekreacyjnych, na których można było wygrać wiele atrakcyjnych nagród. Dzieci z pełną prezencją opowiadały o historii barw narodowych oraz brały udział w konkursie plastycznym. Wykonane prace zamieszczone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy.

   Dziękujemy serdecznie wszystkim za pomoc w zorganizowaniu V Gminnego Rajdu Rowerowego „Z flagą w tle”, a w szczególności: sołectwu Wyczółki, Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Mordach, Gimnazjum Nr 1 w Mordach, Stowarzyszeniu „Naszym Dzieciom”, Zespołowi Szkół im. Ks. Kanonika Kazimierza Dymitrowicza w Radzikowie Wielkim, OSP Mordy i Starej Wsi oraz Komisariatowi Policji w Mordach. Ponadto składamy podziękowania dla Piekarni Tradycyjnej GOŚ z Mordów za przygotowanie pysznego pieczywa i drożdżówek różnych smaków oraz dla Firmy BOMIX za zafundowany poczęstunek.

2016-05-05


GŁOSUJ NA PLAC ZABAW W LEŚNICZÓWCE

W dniach od 05.05.2016r. do 30.06.2016r.
można głosować na Podwórko NIVEA w lokalizacji

Leśniczówka 8.

Podwórko NIVEA to rodzinne miejsce zabaw, które zostanie zbudowane w lokalizacjach, które zbiorą najwięcej głosów. Aby zagłosować należy zarejestrować się na stronie internetowej: http://www.nivea.pl/podworko2016 i następnie oddać głos na wybraną lokalizację.

Na wybraną lokalizację można głosować raz dziennie. Zaproś znajomych do głosowania i zwiększ szansę na wybudowanie Podwórka NIVEA w Twojej okolicy.

Regulamin głosowania w konkursie "Podwórko NIVEA 2016"


 Konsultanci lokalnego punktu informacyjnego funduszy europejskich
w Siedlcach zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące funduszy unijnych 19 maja 2016r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach, ul. Kilińskiego 9,
w godzinach 9:00 – 14:00.

Osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania na realizację własnych pomysłów będą mogły uzyskać szersze informacje podczas indywidualnego spotkania ze specjalistą ds. funduszy europejskich.

Konsultacje skierowane są do społeczności lokalnej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), przedsiębiorców, osób fizycznych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką funduszy unijnych.

Każdy zainteresowany pozyskaniem dofinansowania na realizację własnych pomysłów będzie mógł dowiedzieć się więcej na temat funduszy unijnych na lata 2014-2020. W ramach konsultacji zostaną omówione m.in., warunki oraz możliwości pozyskania dotacji.

2016-05-05


 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w ramach współpracy z Pos
łem Markiem Zagórskim
organizuje dyżur z prawnikiem.

 Dnia 10 maja 2016r. w godz. 1100 – 1500 

(w pokoju nr 4 Urzędu Miasta i Gminy Mordy)

 Porad prawnych udzielać będzie BEZPŁATNIE
Prawnik Łukasz Dudkiewicz

Zgłoszenia pod nr telefonu 696 620 171

                                      Ewa Elżbieta Jarocka

 

2016-05-02

 


Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w V Gminnym Rajdzie Rowerowym „Z flagą w tle”, który odbędzie się w dniu 2 maja 2016 r. w święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Tegoroczny program obejmuje rajd rowerowy z Mordów przez Stok Ruski do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyczółki, wspólne ognisko, śpiewanie pieśni patriotycznych i biesiadnych oraz zabawy rekreacyjne. Rajd ma na celu manifestowanie uczuć patriotycznych oraz integrację lokalnej społeczności. Każdy Uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z regulaminem oraz wypełnić odpowiednią Kartę Zgłoszenia i złożyć ją do siedziby Organizatora do dnia 2 maja 2016 r. do godziny 13:00.

W załączeniu Regulamin V Gminnego Rajdu Rowerowego oraz Karty zgłoszeń do rajdu (dla osób pełnoletnich i niepełnoletnich).

REGULAMIN Rajdu Rowerowego w gminie MORDY.pdf
Karta zgłoszenia do rajdu dla osoby pełnoletniej.pdf
Karta zg��oszenie do rajdu dla osoby niepełnoletniej.pdf


Regulamin IX Festiwalu Piosenki_Europejskiej.pdf
KARTA ZGŁOSZENIA_IX_Festiwal_Piosenki_Europejskiej.pdf

2016-04-27BURMISTRZ MIASTA I GMINY MORDY
ogłasza

przetarg nieograniczony(licytację) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Siedlcach przy ulicy Brzozowej 8, ujawnionej w księdze wieczystej Nr SI1S/00011906/1, będącej własnością GMINY MORDY, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr 42 o pow. 0,0602 ha, obręb 83

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mordy, ul. Kilińskiego 9 w sali konferencyjnej w dniu 31 maja 2016r. o godz. 11:00.

Więcej informacji: http://mordy.pl/przetargi.htm

Ogłoszenie o przetargu w formacie pdf

 2016-04-21


Wczoraj późnym popołudniem, na zaproszenie burmistrza Jana Ługowskiego, gminę Mordy odwiedził wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski. Na spotkaniu w Urzędzie Miasta i Gminy burmistrz zapoznał wicewojewodę z realizowanymi bieżącymi zadaniami w mieście i na terenie gminy. Przedstawione zostały koncepcje przygotowywanych obecnie przedsięwzięć do realizacji.

2016-04-14


W ramach akcji informacyjnej prowadzonej z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery w dniu dzisiejszym, w godzinach rannych, do Mordów przyjechał specjalnie oznakowany „Bus 500+”.

Przedstawiciele Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mordach udzielali konsultacji i pomocy w uzyskaniu świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500 plus.

Jednocześnie przypominamy, że informacje o programie i formularze wniosków do pobrania znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem:  http://mordy.pl/500_plus.htm

2016-04-13


2016-04-08


INFORMACJA 

W nawiązaniu do informacji zamieszczonej w dniu 14.03.2016r. przypominamy, że wszyscy chętni do wzięcia udziału w planowanym projekcie budowy instalacji kolektorów słonecznych proszeni są o złożenie deklaracji o przystąpieniu do projektu oraz sfinansowaniu budowy instalacji kolektorów w części przypadającej na właściciela nieruchomości, tj. kwoty ok. 5.000 – 5.500 zł.

Wypełnione deklaracje należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mordy do dnia 11.04.2016r. (pok. nr 5, I piętro). Druki deklaracji można otrzymać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mordy, dostępne są również w załącznikach do niniejszej informacji.

Załączniki do pobrania:
1.  Oświadczenie o własności nieruchomości w formacie pdf  i edytowalnej doc 
2.  Oświadczenie o wpłacie - w formacie pdf i edytowalnej doc

 

Ponadto informujemy, że w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy (w pok. nr 5) można nadal składać wnioski o określenie warunków przyłączenia do sieci gazu ziemnego. Wzór wniosku w załączeniu.

Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu w grupie przyłączeniowej B podgrupy I.pdf

2016-04-07


I N F O R M A C J A

Informujemy, że w okresie marzec - czerwiec 2016 r. prowadzona będzie na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, ankietyzacja prowadzących działalność rolniczą na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód należy ograniczyć (tzw. OSN). Ankietyzacja prowadzona jest w celu opracowania raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego trzeciego cyklu realizacji przepisów Dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG).

Ankietę będzie można wypełnić podczas wizyt ankieterów, w trakcie zaplanowanych spotkań w gminach, w których wyznaczono OSN jak również poprzez stronę internetową www: http://ankieta.azotany.mggp.com.pl.

Wypełniając ankietę prowadzący działalność rolniczą na OSN będą mieli możliwość przedstawienia stanu realizacji programów działań i w ten sposób mogą mieć wpływ na kształt programu jaki zostanie opracowany dla kolejnego cyklu planistycznego. Informacje te mogą być kluczowe dla opracowania odpowiednich instrumentów wspierających podejmowanie właściwych działań w kolejnym cyklu raportowym.

Informacje o realizowanym zadaniu, w tym o celu i korzyściach wynikających z wypełnienia ankiety znajdują się na stronie: https://azotany.mggp.com.pl.

Zapraszamy wszystkich prowadzących działalność rolniczą na obszarach szczególnie narażonych do wypełnienia ankiety i kontaktu z ankieterami.


2016-04-06


2016-04-05


Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w V Gminnym Rajdzie Rowerowym „Z flagą w tle”, który odbędzie się w dniu 2 maja 2016 r. w święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Tegoroczny program obejmuje rajd rowerowy z Mordów przez Stok Ruski do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyczółki, wspólne ognisko, śpiewanie pieśni patriotycznych i biesiadnych oraz zabawy rekreacyjne. Rajd ma na celu manifestowanie uczuć patriotycznych oraz integrację lokalnej społeczności. Każdy Uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z regulaminem oraz wypełnić odpowiedni�� Kartę Zgłoszenia i złożyć ją do siedziby Organizatora do dnia 2 maja 2016 r. do godziny 13:00.

W załączeniu Regulamin V Gminnego Rajdu Rowerowego oraz Karty zgłoszeń do rajdu (dla osób pełnoletnich i niepełnoletnich).

REGULAMIN Rajdu Rowerowego w gminie MORDY.pdf
Karta zgłoszenia do rajdu dla osoby pełnoletniej.pdf
Karta zgłoszenie do rajdu dla osoby niepełnoletniej.pdf

2016-04-04Załącznik: Wniosek o oszacowanie szkód


Z A P R O S Z E N I E

Osoby zainteresowane współtworzeniem diagnozy problemów Miasta i Gminy Mordy na tle zastosowania nowoczesnych technologii oraz posiadające pomysły na zastosowanie narzędzi nowo-technologicznych w obszarach problematycznych zapraszam na spotkanie.

Odbędzie się ono w dniu 29 marca 2016r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Mordy.

 (-) Ewa Elżbieta Jarocka              
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mordach

 

2016-03-25
2016-03-24


 

17 marca 2016 r. w sali widowiskowej „Podlasie” w Siedlcach realizowany był ogólnopolski program „Wygraj Szansę”. Wzięła w nim udział uczennica Zespołu Oświatowego w Mordach - Karolina Kruk – wyłoniona podczas przesłuchań gminnych.

Korzystając z posiadanego talentu wyśpiewała piosenkę z repertuaru Anny Jantar - „Zawsze gdzieś czeka ktoś".

Do występu solistkę przygotował Pan Jacek Zdanowski.

2016-03-22


Deszcz jarmarkowi niestraszny

Zgodnie z dawną tradycją jarmark w Mordach odbywa się w pierwszy czwartek po dniu św. Kazimierza. W tym roku miał on miejsce 10 marca.

Jarmark uroczyście rozpoczęła Orkiestra Dęta OSP Mordy, po czym oficjalnego otwarcia dokonał burmistrz Mordów, Jan Ługowski. Historia Jarmarku na Kazimierza sięga jeszcze XVII w., gdy król Jan Kazimierz nadał miastu Mordy przywilej jego organizowania. Jarmark ten nie jest tak wielki jak dawniej, ale jeszcze dziś da odczuć się specyficzny klimat tego dnia, wywołany nadchodzącą wiosną, kramami, dużym zjazdem kupców i okolicznych mieszkańców. - Mimo deszczowej pogody, frekwencja dopisała i jarmark uznaję za udany. Przybyło blisko 500 osób – powiedział burmistrz Mordów.

Jak co roku, nie zabrakło stoisk rękodzielniczych i artystów ludowych. W namiotach targowych sprzedawcy zachęcali do kupna m. in. produktów spożywczych wykonanych według  tradycyjnych receptur, ubrań, zboża czy przedmiotów codziennego użytku. W części artystycznej wystąpili: zespoły ludowe: „Podlasianki” i „Krzymoszowianki” oraz akordeonista Wiesław Iwanowski. Okolicznościowe teksty jarmarczne zaprezentowali Mieczysław Szewczuk i Barbara Chromiec. Dużą publiczność przyciągnął specjalny gość imprezy – Zespół Pieśni i Tańca PASIEKA z Platerowa. Rys historyczny jarmarku przygotowała młodzie�� z Gimnazjum Nr 1 w Mordach. Wydarzeniu towarzyszyła loteria fantowa zorganizowana przez miejscową bibliotekę publiczną. Zebrane w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone na zakup nowości czytelniczych. Na stoisku loteryjnym można było kupić także tomiki z twórczością Ireny Ostaszyk – patronki biblioteki.

Organizatorami jarmarku w tym roku byli: Burmistrz Miasta i Gminy Mordy, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach, Gimnazjum Nr 1 w Mordach, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ireny Ostaszyk w Mordach oraz Zespół Oświatowy w Mordach. Patronat medialny sprawowali: Katolickie Radio Podlasie, Regionalny Portal Informacyjny podlasie24.pl, „Echo Katolickie”, „Życie Siedleckie” oraz „Ogłoszeniowa”. Głównymi sponsorami jarmarku byli: Zakład Mięsny „Wierzejki” oraz piekarnia Aleksandry Zając w Mordach.

WLP


Z myślą o kobietach

Blisko 200 osób przybyło na V Gminny Dzień Kobiet, który odbył się 8 marca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach. Na panie czekały liczne atrakcje.

Na początku imprezy życzenia z okazji Dnia Kobiet złożył burmistrz Mordów Jan Ługowski. Każda z przybyłych pań otrzymała z rąk burmistrza i dyrektora M-GOK-u specjalne życzenia, które były jednocześnie receptą na szczęśliwe życie. W części artystycznej wystąpiła młodzież z miejscowego gimnazjum. Zaprezentowała ona panteon kobiet zasłużonych dla Polski i świata oraz wystawiła spektakl „Baby, ach te baby” w reż. Jolanty Stańczuk i przygotowaniu wokalnym Małgorzaty Pasterskiej. Wystąpiły także grupy działające w ośrodku kultury. Grupa Tańca Nowoczesnego Indigo Dance Art wykonała układ hip-hopowy „Wilki” w choreografii Kai Łuczak. Z kolei Młodzieżowa Grupa Gitarowa STALOWE STRUNY zagrała i zaśpiewała kilka utworów ze specjalną dedykacją dla kobiet. Duża niespodzianką dla publiczności były 2 skecze w wykonaniu grupy kabaretowej z Radzikowa, które rozbawiły całą salę do łez.

Duże zainteresowanie wzbudziły warsztaty zdrowia i urody, które poprowadzili przedstawiciele firmy FOREVER. Oprócz wskazówek dotyczących zdrowego stylu życia, panie dowiedziały się jak odpowiednio dbać o swój wygląd zewnętrzny. Podczas Gminnego Dnia Kobiet nie zabrakło słodkiego poczęstunku przy kawie i herbacie. Sponsorami atrakcji była firma FOREVER oraz ZP-U Henryk Matejczuk w Mordach.

Organizatorami tegorocznego Dnia Kobiet w Mordach byli: Burmistrz Miasta i Gminy Mordy, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach, Gimnazjum Nr 1 w Mordach oraz Stowarzyszenie „Naszym Dzieciom”. Patronat medialny sprawowali: „Echo Katolickie” oraz „Życie Siedleckie”.

PK


2016-03-18


INFORMACJA 

  Miasto i Gmina Mordy zamierza podjąć starania o  pozyskanie środków na realizację budowy instalacji  kolektorów słonecznych w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, pn. „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych (OZE)”. Nabór wniosków, zgodnie z harmonogramem na 2016r., planowany jest w maju br.

  Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w planowanym projekcie zapraszamy do złożenia deklaracji o przystąpieniu do projektu oraz sfinansowaniu budowy instalacji kolektorów w części przypadającej na właściciela nieruchomości, tj. kwoty ok. 5.000 – 5.500 zł.

  Wypełnione deklaracje należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mordy do dnia 11.04.2016r. (pok. nr 5, I piętro).
 
Druki deklaracji można otrzymać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mordy, dostępne są również w załącznikach do niniejszej informacji.

Załączniki do pobrania:
1.  Oświadczenie o własności nieruchomości w formacie pdf  i edytowalnej doc 
2.  Oświadczenie o wpłacie - w formacie pdf i edytowalnej doc
 

Ponadto informujemy, że w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy (w pok. nr 5) można nadal składać wnioski o określenie warunków przyłączenia do sieci gazu ziemnego. Wzór wniosku w załączeniu.

Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu w grupie przyłączeniowej B podgrupy I.pdf

2016-03-142016-03-11


2016-03-04


 SZANOWNI PAŃSTWO

W ubiegłym roku szkolnym Szkoła Podstawowa w Mordach  rozpoczęła  współpracę z Fundacją Studencką „Młodzi – Młodym”. Celem tej współpracy jest pozyskanie 1% środków finansowych dla naszej szkoły przekazywanych przez osoby rozliczające się z Urzędem Skarbowym w ramach rocznego zeznania podatkowego PIT. Wielu rodziców i przyjaciół szko��y przeznaczyło swój 1% odpis podatku dla naszej placówki. Pozyskaliśmy dzięki temu ponad 1100 zł, które przeznaczyliśmy na działalność statutową szkoły. Za wpłaty wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.

Również i w tym roku zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o przekazanie 1% podatku należnego Urzędowi Skarbowemu za 2015 rok ze wskazaniem na Szkołę Podstawową w Mordach

Zapraszamy i zachęcamy Państwa do wspomożenia naszych starań na rzecz polepszenia warunków nauki uczniów naszej szkoły. Prosimy o przekazanie naszej prośby Państwa Bliskim, Znajomym oraz wszystkim Przyjaciołom Szkoły i zapoznanie się ze szczegółami akcji na stronie Fundacji Studenckiej „Młodzi – Młodym”
fsmm.pl

PRZEKAŻMY 1% NA NASZĄ SZKOŁĘ!

Numer KRS - 0000270261

Cel szczegółowy 1% - SP Mordy 5392Szybki PIT to kampania informacyjna Ministerstwa Finansów, która wspiera podatników przy rozliczeniu rocznego zeznania podatkowego (PIT). Akcja odbywa się już po raz ósmy i obejmie swoim zasięgiem całą Polskę. Rozpoczęła się 19 lutego, a zakończy dwa tygodnie po zamknięciu okresu rozliczeniowego, który w tym roku upływa 2 maja.

W ramach tegorocznej akcji resort finansów przygotował dla podatników wiele udogodnień oraz narzędzi ułatwiających rozliczenia:
· 11-13 marca w najpopularniejszych centrach handlowych w największych miastach w Polsce będzie mo��na skorzystać z punktów rozliczeń. Dzięki nim każdy podatnik będzie mógł w przerwie między zakupami wysłać swój PIT przez Internet;
· 16 kwietnia we wszystkich urzędach skarbowych zostaną zorganizowane dni otwarte, podczas których pracownicy administracji podatkowej będą pomagać podatnikom przy składaniu PIT-ów;
· w urzędach będą dostępne specjalne stanowiska komputerowe, umożliwiające wysłanie deklaracji drogą internetową;
· w Ministerstwie Finansów oraz w urzędach skarbowych będą odbywać się dyżury telefoniczne, w czasie których eksperci odpowiedzą na pytania podatników – ich terminy będę podawane na bieżąco;
�� w ostatnich dniach kwietnia, gdy jak co roku panuje wzmożony ruch w urzędach, wszystkie urzędy skarbowe będą pracować dłużej – terminy także będę podawane na bieżąco;
· na potrzeby akcji przygotowano plakaty i broszury informacyjne, które promują wiedzę na temat rozliczeń czy aktualnych ulg podatkowych.

Strona http://www.szybkipit.pl zawiera aktualności, broszury informacyjne Ministerstwa Finansów, informacje o sposobach rozliczeń rocznych przez Internet oraz wyszukiwarkę urzędów skarbowych. Z kolei na Portalu Podatkowym (link otwiera nowe okno w innym serwisie) wszyscy zainteresowani znajdą m.in. aktualne formularze czy skorzystają z usługi PFR, czyli wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego. Akcja Szybki PIT jest też obecna na Facebooku.

Przypominamy, że w 2016 r. 30 kwietnia jest dniem wolnym od pracy (sobota), dlatego też ostatni dzień składania zeznań przypada na 2 maja.

2016-03-04


2016-02-29


2016-02-25


2016-02-22


Komunikat dotyczący opłat środowiskowych

W związku ze zbliżającymi się terminami przedkładania marszałkowi województwa wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za kolejny okres rozliczeniowy, tj. rok 2015 w załączeniu zamieszczamy komunikat Departamentu Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dotyczący opłat środowiskowych.

Więcej informacji, w tym wzory wykazów i sprawozdań oraz numery kont można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - www.wcm.mazovia.pl - pkt. 6 Opłaty środowiskowe (http://www.wcm.mazovia.pl/web/wcm/6.-oplaty-srodowiskowe).

Komunikat dot. opłat środowiskowych.pdf

2016-02-19


W dniach 5-6 marca 2016 roku na terenie Targów Lublin S.A. przy ul. Dworcowej 11 w Lublinie odbędzie się IX edycjia Targów Rolniczych AGRO-PARK 2016.

Targi Rolnicze AGRO-PARK to bardzo ważne i cieszące się wielką popularnością święto dedykowane branży rolniczej umożliwiające nawiązanie kontaktów sprzedażowych, zaprezentowanie innowacyjnych rozwiązań oraz poszerzenie horyzontów poprzez udział w fachowych konferencjach czy warsztatach.

Wstęp na Targi jest bezpłatny!

W za��ączeniu PLAKAT_AGROPARK_2016.pdf

2016-02-19


 

BEZPIECZNIE NA WSI -

NIEBEZPIECZNE ATRAKCJE W WAKACJE

Już po raz szósty Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje Og��lnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów wiejskich szkół podstawowych, pn.

 

Bezpiecznie na wsi – niebezpieczne atrakcje w wakacje��’

 

Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzanie wiedzy dzieci na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom najczęściej występującym latem  a także rozbudzenie i rozwój wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych wśród najmłodszych mieszkańców wsi.

Na terenie Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie i podległych mu Placówek Terenowych, Konkurs przebiega w 2 etapach: PT KRUS i wojewódzkim. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie wiejskich szkół podstawowych klas 0-VI, w dwóch kategoriach wiekowych (I grupa: klasy 0-III, II grupa: klasy IV-VI).

Konkurs przebiegać będzie we współorganizacji z Dyrekcjami Szkół Podstawowych, zainteresowanymi jednostkami samorządu terytorialnego i udziałem lokalnych mediów.

Zgłoszenie udziału szkoły w Konkursie dokonuje szkoła do dnia 4 marca br. do właściwej miejscowo Placówki Terenowej KRUS.
           Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, o tematyce związanej z zapobieganiem wypadkom dzieci wyst��pującym w okresie letnim w gospodarstwie rolnym.
         Na laureatów obu etapów konkursu czekają nagrody rzeczowe. Prace plastyczne laureatów trzech pierwszych miejsc etapu wojewódzkiego z każdej kategorii wiekowej niniejszego konkursu wezmą udział w eliminacjach centralnych.

Szczegółowe informacje o organizacji Konkursu można uzyskać w Placówkach Terenowych KRUS oraz w Oddziale Regionalnym KRUS w Warszawie.

                                        PT KRUS w Siedlcach

                                        ul.Brzeska 39

                                        08-110 SIedlce

                                        tel. 25- 644-16-40,

                                fax. 25-640-93-29

                                e-mail : siedlce@krus.gov.pl

 

·   w załączeniu Regulamin Konkursu wraz z załącznikami
Regulamin - Zarządzenie 2 na 2016 Dyrektora OR KRUS ws Konkursu dla Dzieci.pdf
NOWY Formularz zgłoszeniowy 2016.pdf

2016-02-11


OGŁOSZENIE

         Niniejszym informuję, że w dniu 16 lutego 2016 r. (wtorek) o godz. 13:00 odbędzie się XVIII sesja Rady Miejskiej w Mordach, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Mordach przy ul. Kilińskiego 9.

Proponowany porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji.

2.       Wnioski do porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z obrad XVII sesji.

4.       Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami.

5.   Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015 rok.

6.       Sprawozdanie Radnych z działalności w 2015 roku.

7.       Interpelacje, zapytania i oświadczenia radnych.

8.   Informacje dotyczące bieżącej działalności komisji Rady Miejskiej.

9.      Zapoznanie się z informacją na temat funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Mordach.

10.  Podjęcie uchwał w sprawach:

  a)      zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2016 rok,

 b)    wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2016 – 2025,

 c)      wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Mordy,

  d)  zmiany Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok,

  e)     zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
 w Mordach na 2016 rok,

 f)   przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Mordach na 2016 rok.

11.  Sprawy różne.

12.  Zakończenie obrad XVIII sesji Rady Miejskiej.

                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                              Ewa Elżbieta Jarocka

2016-02-09


2016-02-08


2016-02-05


Jubileusz 100-lecia urodzin

W dniu 3 lutego 2016r. swoje 100-letnie urodziny obchodził Pan Czesław Wołosiak, mieszkaniec wsi Leśniczówka. Z tej wyjątkowej okazji niecodziennego Jubilata odwiedził Burmistrz Miasta i Gminy Mordy Pan Jan Ługowski, Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Mordach Pani Magdalena Zdanowska oraz przedstawiciele ZUS Siedlce.

Dostojnemu Jubilatowi przedstawiciele samorządu i ZUS w Siedlcach w obecności najbliższej rodziny złożyli najlepsze życzenia, wręczyli kwiaty, upominek oraz list gratulacyjny z odpisem aktu urodzenia z 1916 roku.

Pan Czesław Wołosiak urodził się 03.02.1916 roku w Krzymoszach. Jest synem Stanisława i Katarzyny z domu Małycha. Miał pięcioro rodzeństwa – dwie siostry i trzech braci. Ukończył szkołę podstawową w Cielemęcu. W 1954 roku ożenił się z Ireną Wołosiak z domu Michalak, z którą przeżył 56 lat. Jubilat ma 3 dzieci, 9 wnuków i 8 prawnuków.

Pan Czesław czynnie uczestniczył w II wojnie światowej. Podczas kampanii wrześniowej został internowany do Rumunii, po czym trafił na pół roku do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Majdanku, skąd udało mu się uciec. Walczył o odzyskanie niepodległości w partyzantce. Po wojnie zajmował się gospodarstwem rolnym oraz stróżowa�� w Kółku Rolniczym w Krzymoszach. Jubilat przeżył w swoim życiu wiele chwil radosnych, jak też i dramatycznych, uczestnicząc w doniosłych i trudnych losach naszej Ojczyzny.

Panu Czesławowi gratulujemy tego pięknego jubileuszu i życzymy dobrego zdrowia, pogody ducha, radości oraz wielu szczęśliwych lat życia.

2016-02-04


 

Kwalifikacja wojskowa 2016

      Informujemy, że zgodnie z wojewódzkim planem kwalifikacji wojskowej ustalonym Zarz������������dzeniem Nr 42 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2016r. na terenie województwa mazowieckiego, kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 1997 roku na terenie Miasta i Gminy Mordy przeprowadzona zostanie w dniach: 3 i 4 marca 2016 roku przy ul. Składowej 39 w Siedlcach.
Termin stawiennictwa kobiet ustalono na dzień 30 marca 2016 roku.

2016-02-04


2016-02-01


 

INFORMACJA

Zarządzenie Nr 10/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli.
Zarządzenie_nr_10_2016.pdf

Zarządzenie Nr 7/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupe��niającym do przedszkoli.
Zarzadzenie_nr_7_2016.pdf

Zarządzenie Nr 6/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych.
Zarządzenie_nr_6_2016.pdf

2016-01-292016-01-29

2016-01-29


INFORMACJA

Informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zostały opublikowane następujące uchwały Rady Miejskiej w Mordach:

Uchwała NR XVI/86/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 08.12.2015r., poz. 10185)
http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2015/10185/

Uchwała NR XVI/89/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, dla celów wymiaru podatku leśnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 08.12.2015r., poz. 10188)
http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2015/10188/

Uchwała NR XVI/90/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 08.12.2015r., poz. 10189)
http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2015/10189/

Uchwała NR XVII/99/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia bud��etu Miasta i Gminy Mordy na 2016 rok z załącznikami (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 25.01.2016r., poz. 784)
http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2016/784/

Uchwała NR XVII/106/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej i gimnazjum (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 12.01.2016r., poz. 277)
http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2016/277/

Teksty uchwał:
UCHWAŁA NR XVI/86/2015.pdf
UCHWAŁA NR XVI/89/2015.pdf
UCHWAŁA NR XVI/90/2015.pdf
UCHWAŁA NR XVI/99/2015.pdf
UCHWAŁA NR XVII/106/2015.pdf

2016-01-29


Wszystkim, którzy trwali w radości Bożego Narodzenia
angażując się w Gminne Spotkanie z Kolędą 24 stycznia 2016r.
w Sali Teatralnej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach – składamy serdeczne podziękowanie
.

Orkiestrze Dętej OSP w Mordach, zespołom ludowym Podlasianki, Złote Kłosy, Krzymoszowianki, Chórowi Seniora z Czepielina, dzieciom i młodzieży należącym do sekcji i zespołów działaj��cych przy Ośrodku Kultury w Mordach - za występy artystyczne. Organizatorom - za zaangażowanie, zaś mieszkańcom, w tym Radnym Rady Miejskiej w Mordach oraz Radnym Powiatu Siedleckiego - za obecność i wspólne kolędowanie.

Ewa Jarocka – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mordach
Jan Ługowski – Burmistrz Miasta i Gminy Mordy

2016-01-28


Testy HIV: bezpłatnie, anonimowo w punktach konsultacyjno-diagnostycznych Ulotka_HIV.pdf

2016-01-22


2016-01-20XIV edycja Ogólnokrajowego Konkursu
BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Organizatorami konkursu są:
·        
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
·        
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
·        
Państwowa Inspekcja Pracy,
·        
Inne instytucje, organizacje i instytuty naukowo-badawcze działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i urządzeń rolniczych (po zadeklarowaniu udziału w organizacji Konkursu).

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS. Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.

Rolnicy zainteresowani udziałem w Konkursie powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny w placówkach terenowych Kasy oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć do najbliższej Placówki Terenowej KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2016r.

W załączeniu Regulamin Konkursu i Zgłoszenie
Regulamin Konkursu BGR.pdf
Zgłoszenie do Konkursu zał. nr 1.pdf

2016-01-20


INFORMACJA

Burmistrz Miasta i Gminy informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 849 ze zm.) osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych będących w ich posiadaniu, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru. Nie wszyscy podatnicy dopełnili powyższego obowiązku.
Przedmiotowe informacje zbierane są do celów ewidencyjnych i podatkowych (uwaga: na podstawie § 2 pkt 4 uchwały Nr XVI/86/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień z tego podatku na 2016 rok, budynki i lokale mieszkalne na terenie Miasta i Gminy Mordy są zwolnione z podatku od nieruchomości).

Druk informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach stanowi załącznik do niniejszej informacji oraz znajduje się w formie papierowej w Referacie Finansowo-Księgowym w pokoju nr 19, w którym należy składać w/w informacje.

Druki do pobrania dostępne są również w zakładce "Jak załatwić sprawę" pod adresem http://www.mordy.pl/info_podatek_nieruchomosci.htm

Załączniki:
Informacja o nieruchomościach, obiektach, gruntach i lasach.pdf

Informacja o nieruchomościach, obiektach, gruntach i lasach.doc

2016-01-18


2016-01-15


2016-01-14


INFORMACJA

Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” uruchomiła weekendowe połączenia Warszawy z Trójmiastem – pociąg „Słoneczny” oraz z Krakowem – pociąg „Dragon”. Pociągi te kursują w soboty i niedziele do 12 marca 2016 r. na trasach Warszawa Zachodnia – Gdynia Główna – Warszawa Zachodnia oraz Warszawa Wschodnia – Kraków Główny – Warszawa Wschodnia. Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie www.mazowieckie.com.pl.

„Słoneczny” oraz „Dragon” składają się z nowoczesnych wagonów piętrowych i lokomotywy Traxx wyprodukowanych przez firmę Bombardier. Ich prędkość maksymalna to 160 km/h. Podróż jest szybka i komfortowa. Wagony piętrowe są klimatyzowane, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także wyposażone w przewijaki dla niemowląt. Podróżny, który zechce zabrać ze sobą rower, doceni możliwość skorzystania ze stojaków na rowery. W pociągach dostępny jest również catering. Nad spokojnym przebiegiem podróży czuwa uprzejma obsługa.

Bilety na pociągi „Słoneczny” i „Dragon” są do nabycia w bardzo atrakcyjnych cenach. Honorowane są zniżki ustawowe, dodatkowo w cenie biletu można zabrać ze sobą rower lub psa. Zakupu biletu można dokonać w kasach biletowych, w biletomatach KM, a także bezpośrednio u kierownika pociągu.

2016-01-12


INFORMACJA

Informujemy, że istnieje mo������������liwość składania w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach wniosków o dofinansowanie w formie dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przedsięwzięć w zakresie demontażu, odbioru i utylizacji azbestu (eternitu) z pokryć dachowych na terenie Miasta i Gminy Mordy.

Łączna pomoc może wynieść do 85% kosztów. Różnicę pomiędzy całością kosztów utylizacji azbestu a dofinansowaniem WFOŚiGW w Warszawie pokrywa posiadacz wyrobów azbestowych.
Przed złożeniem wniosku winno być dokonane zgłoszenie o zamiarze wykonania robót budowlanych wraz z potwierdzeniem przyjęcia przez Starostwo Powiatowe.
Termin składania wniosków: 29.01.2016r.
Więcej informacji udzielanych jest pod nr tel. (25) 641-54-02 wew. 57
Załącznik - Informacja_azbest.pdf

2016-01-11


 logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02mailto:sekretariat@mordy.pl
fax 25-641-51-15