Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg


 


Plan Gospodarki NiskoemisyjnejUwaga!! Zmiana numeru rachunku bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi! Od dnia 1 stycznia 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na nowy rachunek bankowy Miasta i Gminy Mordy o numerze 21 8038 0007 0042 2756 2000 0440 Bank Spółdzielczy w Łosicach, o/Mordy.

2014-11-20

Gminny Dzień Seniora.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach serdecznie zaprasza na GMINNY DZIEŃ SENIORA, kt��ry odbędzie się dnia 21 listopada 2014r., godz. 17.00 w Sali Teatralnej M-GOK. W programie wykład z historykiem, premiery Grup Teatru Obrzędowego Podlasianki i Klimontowianki oraz występy Zespołów Ludowych.


2014-11-20

Uchwała nr 5/2014 Miejskiej Komisji w Mordach z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie przeprowadzenia ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Mordy w dniu 30 listopada 2014r.

Uchwała.


2014-11-19

Zaproszenie.

Stowarzyszenie Naszym Dzieciom zaprasza na uroczyste podsumowanie projektu w ramach FJO Mazowsze Lokalnie Bajeczny Plac Zabaw w dniu 23 listopada 2014r. o godzinie 10.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach.


2014-11-17

Zdjęcia nagrodzone.

Znamy już zwycięzców I Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Zabytki historii”, którego organizatorem był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach. W obu kategoriach zwyciężyli uczniowie z siedleckich szkół.

więcej »


2014-11-14

Plan dy��������urów pełnionych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mordach w związku z wyborami do samorządu terytorialnego zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014r.

Plan dyżurów.


2014-11-14

Patriotyzm na scenie.

Dużym sukcesem okazała się premiera spektaklu „Pożegnanie powstańców”, która odbyła się 11 listopada w Sali Teatralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach. Przedstawienie obejrzało ponad 200 osób.

więcej »


2014-11-14

Obchody pełne patriotyzmu.

W tym roku program obchodów Święta Niepodległości w gminie Mordy był bardzo bogaty. Oprócz mszy św. i akademii były spektakl, projekcja filmu i wieczorny capstrzyk.

więcej »


2014-11-14

Plan dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Mordach pełnionych w związku z wyborami do samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Plan dyżurów.


2014-11-13

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Mordy na lata 2014-2020.

Rada Miejska w Mordach przyjęła Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Mordy na lata 2014-2020. Strategia jest podstawowym dokumentem lokalnego samorządu, określającym obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju, prowadzonej na obszarze gminy. Dokument jest wynikiem szerokich konsultacji przeprowadzonych z udziałem mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli samorządu.  Zachęcamy do zapoznania się z przyjętą Strategią.

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Mordy na lata 2014-2020.


2014-11-13

Informator o uprawnieniach wyborczych "Pełnosprawny wyborca".

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w związku z realizacją projektu „Pełnosprawny wyborca”, którego celem jest rozpowszechnienie informacji o uprawnieniach w głosowaniu osb starszych i z niepełnosprawnościami (takich, jak głosowanie przez pełnomocnika, głosowanie korespondencyjne, za pomocą nakładki w alfabecie Braille’a) oraz badanie dostępności gminy dla tych osób (przystosowanie architektoniczne, dostęp do informacji publicznej), przygotowała w pełni dostępny Informator Wyborczy, będący kompendium wiedzy na temat udogodnień w głosowaniu wyżej wspomnianych grup wyborców.

więcej »


2014-11-12

Informacja o dofinansowaniu.


2014-11-12

Konkurs fotograficzny "Zabytek na pierwszym planie".


2014-11-07

Premiera spektaklu "Pożegnanie powstańców".


2014-11-07

OBCHODY 96. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIPODLEGŁOŚCI.


2014-11-06

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Mordy.

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy apeluje o uszanowanie świętości miejsca cmentarza parafialnego w Mordach i niewyrzucanie odpadów niepochodzących z cmentarza do kontenerów przeznaczonych na śmieci typowo cmentarne (np. suche kwiaty, wieńce, znicze).


2014-11-06

Zaproszenie na Ognisko Integracyjne.


2014-11-06

Konkurs "Najpopularniejszy Dzielnicowy Roku 2014".

W listopadzie 2014 na terenie garnizonu mazowieckiego, a w tym na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach przeprowadzony zostanie konkurs p.n.: „Najpopularniejszy Dzielnicowy Roku 2014”. Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w tym konkursie i oddanie głosów na swoich dzielnicowych.

więcej »


2014-11-05

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mordy działki o nr ew. 2082 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Ogłoszenie.


2014-11-05

Zawiadomienie o przyjęciu planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 i Ostoja Nadliwiecka.

Zawiadomienie.


2014-11-04

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Siedlcach informuje, iż na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii www.wetgiw.gov.pl w zakładce Higiena Produktów pochodzenia zwierzęcego zamieszczono Wykaz rzeźni przyjmujących zwierzęta po uboju z konieczności poza rzeźnią (w gospodarstwie) zgodnie z rozporządzeniem (WE) 853/2004.


2014-11-04

Ogłoszenie o obradach XLVII sesji Rady Miejskiej w Mordach.

Ogłoszenie.


2014-10-30

Informacja o dniu wolnym od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach.

Informacja.


2014-10-28

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Mordach z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta i Gminy Mordy w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Obwieszczenie.


OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Mordach z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Mordach w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Obwieszczenie.


2014-10-27

Podwójny jubileusz mordzkiej biblioteki.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach ma już 65 lat, a od 5 lat jej patronem jest Irena Ostaszyk – poetka ludowa, działaczka społeczna i animatorka kultury. Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się 23 października w miejscowym ośrodku kultury.

więcej »


2014-10-27

Informacja.

Urząd Miasta i Gminy w Mordach informuje, że został sporządzony spis wyborców dla wyborów samorządowych na dzień 16 listopada 2014r.


2014-10-24

Informacja dot. pierwszego posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych na terenie Miasta i Gminy Mordy.

Informacja.


2014-10-24

"Od przypadku do wypadku".

Jesień to czas zbioru ostatnich plonów i pracy w polu oraz w obejściu. Choć zima kojarzy się z odpoczynkiem, to na wsi zawsze jest coś do zrobienia. Pora jesienno-zimowa to okres, w którym jest więcej czasu na dokonanie wielu napraw, czy bieżących konserwacji maszyn  i urządzeń. Mimo, że pracy jest nierzadko mniej to i tak wyjątkowo często dochodzi do wypadków.

więcej »


2014-10-24

Informacja o dniu wolnym od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach.

Informacja.


2014-10-24

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "OSTOJA" w Siedlcach na sezon łowiecki 2014/15.

Plan polowań.


2014-10-24

Uchwała nr 2/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Mordach z dnia 23 października 2014r.

Uchwała.


2014-10-23

Ogłoszenie o obradach XLVI sesji Rady Miejskiej w Mordach.

Og��oszenie.


2014-10-23

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Mordach.

Informacja


2014-10-20

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Mordach.

Informacja


2014-10-20

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Mordach.

Informacja


2014-10-20

INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Mordach.

Informacja


2014-10-17

Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

Obwieszczenie.


2014-10-16

Ślubowanie Pierwszoklasistów.

Dnia 30.10.2014r. o godz. 9.00 w Zespole Oświatowym w Mordach odbędzie się Uroczystość Ślubowania Pierwszoklasistów.

 


2014-10-16

Zaproszenie dla przedsiębiorców.

Do 22 października 2014r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego mogą zgłaszać się przedsiębiorcy, którzy chcą wziąć udział w tworzeniu grup roboczych ds. inteligentnych specjalizacji regionu. Szczególne znaczenie będzie miał udział firm innowacyjnych, poszukujących i wdrażających nowe rozwiązania.

więcej »


2014-10-16

Gminny Dzień Nauczyciela.

Po raz pierwszy od ponad 25 lat odbył się Gminny Dzień Edukacji Narodowej. 13 października w Sali Teatralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach zebrali się wszyscy nauczyciele oraz pracownicy administracyjni i obsługi miejscowych szkół.

więcej »


2014-10-16

Informacja.

Do Urzędu Miasta i Gminy w Mordach zgłosił się Inwestor poszukujący terenu pod inwestycję polegającą na budowie magazynu chłodni dla artykułów spożywczych. Inwestor zainteresowany jest terenem o powierzchni około 4 ha z łatwym dostępem do głównej infrastruktury drogowej oraz dostępem do sieci wodociągowej kanalizacyjnej elektroenergetycznej. Propozycje terenów można zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy w Mordach w godzinach pracy urzędu w pok. nr 5.


2014-10-16

O nowych mediach w bibliotece.

Prawie 20 osób uczestniczyło w wizycie studyjnej zorganizowanej przez Miejsko-Gminną Bibliotek Publiczną im. Ireny Ostaszyk w Mordach. Wzięli w niej udział pracownicy miejsko-gminnych i gminnych bibliotek publicznych z powiatów siedleckiego i łosickiego oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

więcej »


2014-10-16

Powitanie jesieni.

Pod taką nazwą członkowie Koła Seniora w Krzymoszach we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Mordach zorganizowali imprezę integracyjną. Odbyła się ona w pogodne popołudnie 9 października w świetlicy wiejskiej w Krzymoszach.

więcej »


2014-10-14

Konkurs grantowy "Tu mieszkam, tu zmieniam".

Bank Zachodni WBK zaprasza wszystkich do udziału w konkursie granatowym „Tu mieszkam, tu zmieniam”, w ramach którego zostanie sfinansowanych aż 305 pomysłów lokalnych społeczności. W puli nagród jest łączna kwota 1,5 mln złotych. Granty przyznane zostaną na wsparcie inicjatyw z zakresu zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, ochrony środowiska lokalnego, ochrony zabytków, pielęgnowania i tworzenia miejsc pamięci, budowania wspólnot międzypokoleniowych i pogłębiania więzi lokalnych.
Szczegóły konkursu na www.bzwbk.pl/tumieszkamtuzmieniam.


2014-10-14

Plan polowań zbiorowych w sezonie jesienno-zimowym na rok 2014/2015 OBW 392.

Plan.


2014-10-14

Zawiadomienie o posiedzeniu zarządu M-Gm ZOSPRP w Mordach.

Zawiadomienie.


2014-10-14

Informacja Orange Polska S.A.

Informacja.


2014-10-13

Kluby Sportowe Orange.

W ramach ogólnopolskiej akcji społecznej w 100 miejscowościach w Polsce powstaną Kluby Sportowe Orange. Będą one integrować mieszkańców w duchu aktywnego i zdrowego funkcjonowania, będą miały szansę stać się centrum życia sportowego dla lokalnej społeczności.

Program Kluby Sportowe Orange ma na celu wsparcie lokalnych klubów i rozwój takich dyscyplin sportu jak: piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka, koszykówka czy lekkoatletyka. Program skierowany jest również do klubów prowadzących zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych.

więcej »


2014-10-10

Zaproszenie na uroczystą akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej.


2014-10-08

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNYCH KONSULTACJI PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY MORDY NA LATA 2014 - 2020.

Urząd Miasta i Gminy w Mordach wykłada do publicznych konsultacji projekt STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY MORDY NA LATA 2014 – 2020
Projekt STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY MORDY NA LATA 2014 – 2020 jest opublikowany poniżej oraz wyłożony do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach przy ul. Kilińskiego 9 pok. nr 5 w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do piątku w godzinach 8°° - 16°°) i opublikowany na stronie internetowej  www.mordy.pl
Wnioski i uwagi do STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY MORDY NA LATA 2014 – 2020 prosimy składać w formie pisemnej do Urzędu Miasta i Gminy w Mordach lub na e-mail: ug_mordy@pro.onet.pl w terminie do dnia 20 października 2014 r. do godz. 14°°.

Osoba wyznaczona do kontaktu:
Leszek Konstańczuk – główny specjalista ds. inwestycji

Projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Mordy na lata 2014 – 2020.


2014-10-08

Alkohol ma smak łez.

Z końcem września Fundacja DONUM zakończya realizację projektu „Alkohol ma smak łez” dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Działania prowadzone były we współpracy z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Mordach oraz Katolickim Stowarzyszeniem Niepełnosprawnych w Siedlcach. Realizowano spotkania o charakterze pomocy indywidualnej oraz grupowej, wspierane przez wolontariuszy. Projekt zakładał nie tylko pomoc osobom współuzależnionym, ale także zmianę postrzegania problemu uzależnienia od alkoholu przez społeczeństwo. W ramach projektu ogłoszono konkurs plastyczno-literacki.

więcej »


2014-10-07

Medal za długoletnie pożycie małżeńskie.

W dniu 7 października br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach obyła sie miła uroczystość, na której Burmistrz Miasta i Gminy Mordy Pan Mirosław Łukowski wraz z Kierownikiem USC Panią Grażyną Wyczółkowską wręczył, w imieniu Prezydenta RP, "Medal za długoletnie pożycie małżeńskie" Mał��onkom Genowefie i Władysławowi Kalickim ze Starej Wsi. Z uwagi na nie najlepszy stan zdrowia Pani Genowefa nie mogła wziąć udziału w uroczystości, medal odebrał mąż. Życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności Szanownym Jubilatom.


2014-10-07

I Powiatowy Konkurs Fotograficzny "Zabytki Historii".


2014-10-06

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 3 października 2014r.

Postanowienie.


2014-10-03

Projekt "Moja przyszłość".

Z przyjemnością informujemy, że od września 2014r. do czerwca 2015r. realizowany jest w Gimnazjum nr 1 w Mordach oraz w Szkole Podstawowej im. Waleriana ����ukasińskiego w Mordach projekt województwa mazowieckiego Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej »


2014-10-01

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 29 września 2014r.

Postanowienie


2014-10-01

Pies do adopcji.

Miasto i Gmina Mordy odda do adopcji psa. Szczegółowe informacje pod nr tel. 25 6415402 wew. 57.


2014-10-01

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Turystyki w woj. mazowieckim na lata 2014-2020.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozwojem turystyki na Mazowszu: mieszkańców regionu, przedsiębiorców z branży turystycznej i branż okołoturystycznych, samorządowców, organizacje pozarządowe, naukowców itp. do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Turystyki w województwie mazowieckim na lata 2014-2020.

więcej »


2014-09-30

Wnioski realizowane w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Mazowsze Lokalnie na terenie gminy Mordy.

Naszym Dzieciom Stowarzyszenie z siedzibą Mordy ul. Parkowa 2, oraz grupy nieformalne z Leśniczówki i Klimont, nowopowstała organizacja KGW Z Wyczółek, przystąpiły do konkursu FIO o mikrodotację. Złożono 12 wniosków z terenu gminy. Pozytywną ocenę merytoryczno – formalną otrzymało 6 wniosków.

więcej »


2014-09-30

Nowe media w bibliotece.

Już 6 października pracownicy gminnych bibliotek publicznych przyjadą do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ireny Ostaszyk w Mordach na szkolenie na temat „Biblioteka publiczna a nowe media”.

więcej »


2014-09-25

INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Mordach.

Informacja


2014-09-23

Obrazkowa historia Polski.

Cztery mapy Polski zdobią od niedawna ścianę budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach. W ich powstanie włączyły się także dzieci i młodzież z gminy Mordy.

więcej »


2014-09-23

Plon, niesiemy plon…

Po raz pierwszy od wielu lat odbyły się w Radzikowie Wielkim (gm. Mordy) Dożynki Gminno-Parafialne. W tym roku zostały one połączone ze Świętem Pieczonego Ziemniaka.

więcej »


2014-09-19

Konkurs historyczny dla gimnazjalistów z powiatu siedleckiego.


2014-09-18

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie uboju zwierząt na użytek własny w gospodarstwie.

Ulotka informacyjna.


2014-09-15

Nabór na nowy sezon.


2014-09-15

Miasto i Gmina Mordy gościła kolarzy z całej Polski.

W dniu 14 sierpnia br. w godzinach przedpołudniowych miasto i gmina Mordy gościła kolarzy z całej Polski. W organizowanym przez Agencję Rozwoju Miasta Siedlce oraz okolicznymi gminami rozegrany został Finał Pucharu Polski w kolarstwie szosowym.

więcej »


2014-09-11

Dożynki Gminno-Parafialne w Radzikowie Wielkim.


2014-09-11

O historii Polski w XVII wieku.

Dużym zaciekawieniem cieszyło się I Spotkanie z Historią Ojczystą zorganizowane 6 września przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Modach.

więcej »


2014-09-11

Afirmacja godności człowieka niepełnosprawnego.

We wrześniu br. mija 20 lat działalności Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera oraz 15 lat funkcjonowania Domu Pomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera. W Polsce brak systemowych rozwiązań podejmujących problem opieki nad chorym na Alzheimera i wsparcia dla jego opiekun, który swoją pracę wykonuje 24 godzina na dobę.

Choroba Alzheimera, ze względu na swoją częstość występowania i rodzaj zaburzeń jakie powoduje, stanowi szczególny problem, nie tylko medyczny, ale i społeczny. Najnowsze dane opublikowane w czerwcu 2014 r. podczas spotkania państw grupy G-8 w Londynie wskazuję, że od roku 2010 liczba chorych na Alzheimera wzrosła o 17% i jest ich obecnie na świecie 44 miliony – w roku 2009 było 36 milionów.

więcej »


2014-09-09

Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”.

Szkoły z terenu Miasta i Gminy Mordy zakwalifikowały się do udziału w projekcie edukacyjnym pn.”Moja przyszłość”, który ma na celu wyrównywać szanse edukacyjne uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzanie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych.

więcej »


2014-09-09

Zaczytani w Trylogii.

W sobotę, 6 września, w parku przy pałacu w Mordach odbyła się akcja Narodowego Czytania Trylogii. Wybrane fragmenty dzie Henryka Sienkiewicza przeczytali przedstawiciele wszystkich pokoleń – od młodzieży po seniorów.

więcej »


2014-09-09

Kulturalne wakacje.

Tegoroczna oferta zajęć wakacyjnych w gminie Mordy była bardzo bogata. Z propozycji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ireny Ostaszyk skorzystało ponad 240 dzieci.

więcej »


2014-09-04

Komunikat prasowy Agencji Rynku Rolnego.

Apel do Producentów owoców i warzyw.
Nowy formularz powiadomienia o zamiarze wycofania owoców lub warzyw w związku z brakiem możliwości sprzedaży spowodowanym rosyjskim embargiem.


2014-09-03

I Spotkanie z Historią Ojczystą.


2014-09-03

Pożegnali wakacje.

Ponad 40 dzieci i młodzieży uczestniczyło w pikniku „Pożegnanie wakacji”, który odbył się 30 sierpnia w Leśniczówce.

więcej »


2014-09-03

O bezpieczeństwie w bibliotece.

Duże zaciekawienie wśród dzieci wzbudzi piknik edukacyjny „Sieci@ki.pl na wakacjach”, który zorganizowała Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ireny Ostaszyk w Mordach.

więcej »


2014-09-02

Ogłoszenie o obradach XLV sesji Rady Miejskiej w Mordach.

Ogłoszenie.


2014-09-01

Narodowe Czytanie Trylogii w Mordach.


2014-08-27

Pożegnanie wakacji w Leśniczówce!


2014-08-26

ARR przyjmuje powiadomienia od Rolników poszkodowanych embargiem.

W ślad za komunikatem Komisji Europejskiej (KE) dotyczącym wprowadzenia wyjątkowych środków wsparcia w sektorze owoców i warzyw, dla Rolników poszkodowanych embargiem rosyjskim, oraz w nawiązaniu do instrukcji opublikowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Rynku Rolnego realizując zapisy ww. instrukcji przyjmuje powiadomienia dotyczące zamiaru przeprowadzenia wycofania z rynku owoców lub warzyw nie przeznaczonych do sprzedaży.
Producenci rolni, którzy chcieliby skorzystać z możliwości wycofania mogą składać powiadomienia do właściwych, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę powiadamiającego, Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego na załączonym formularzu.

FORMULARZ - Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia wycofania owoców lub warzyw w związku z brakiem możliwości sprzedaży spowodowanym rosyjskim embargiem.


2014-08-26

Informacja dla rodziców uczniów klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015.

W sierpniu 2014 r. szkoły podstawowe  otrzymały dla każdego dziecka I część bezpłatnego elementarza (następne trzy części później) oraz dotację celową na zakup ćwiczeń i podręczników do języka angielskiego. W związku z powyższym prosimy nie kupować dzieciom podręczników i ćwiczeń.


2014-08-26

Konkurs "Alkohol ma smak łez".

Fundacja DONUM Zaprasza dzieci i młodzież z terenu Miasta i Gminy Mordy w wieku 6-18 lat do udziału w konkursie „ALKOHOL MA SMAK ŁEZ”.

Tematyką konkursu jest wpływ nadużywania alkoholu na życie rodzinne, wyrażanie uczuć i emocji związanych z nadużywaniem alkoholu przez najbliższych i radzenie sobie z nimi, dostrzeganie postawy współuzależnienia. Prace plastyczne w dowolnej technice i formacie, wiersz lub opowiadanie - max. 2 strony A-4 należy składać w Czytelni Biblioteki Publicznej, ul Parkowa 2, 08-140 Mordy - do 19 września 2014r. Rozstrzygnięcie konkursu - 26 września 2014r.


2014-08-21

Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Krzymoszach.

W dniu 10 sierpnia 2014r. w Krzymoszach odbyły się miejsko-gminne zawody sportowo-pożarnicze, w których wzięły udział 4 drużyny. Na zawody przybyli zaproszeni goście m.in. pełniący funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Mordy Mirosław Łukowski. Zawody rozegrane zostały w dwóch konkurencjach: ćwiczenia bojowe i sztafeta pożarnicza 7x50m z przeszkodami. Sędzią głównym zawodów był kpt. Jacek Tomasiewicz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach. Najlepsza w tegorocznych zmaganiach okazała się Ochotnicza Straż Pożarna z Wielgorza.

więcej »


2014-08-21

Przygotowania do nowego roku szkolnego.

W szkołach trwają przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015 polegające na poprawie estetyki obiektów. Przy szkole podstawowej w Mordach trawa renowacja skarpy przy sali gimnastycznej wraz z układaniem kostki brukowej. Dobiega  koniec prac budowlanych związanych ze zmianą konstrukcji dachu  na  budynku Gimnazjum i rozbudowa o wiatrołap przy wejściu głównym do budynku szkoły. Prace z zgodnie z umową zakończone będą do 15 października, jednakże większość prac w jest już wykonana. Od 1 września zajęcia odbywać się będą bez zakłóceń. 26 sierpnia br. Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Porządku Publicznego dokona oceny przygotowania szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego oraz wizytacji placówek.


2014-08-21

Patriotycznie w Choinie Ostojskiej.

Co roku 15 sierpnia w Ostojach (gm. Mordy) odbywają się uroczystości związane z dniem Wojska Polskiego. W lesie potocznie zwanym „Choiną Ostojską” znajduje się grób żołnierza Wojciecha Karczmarczyka z Małopolski, który zginął z rąk sowietów podczas najazdu bolszewików na ziemie polskie w 1920 roku.

więcej »


2014-08-21

Złote Gody w Mordach.

W tym roku 8 par małżeńskich z gminy Mordy świętowało jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Uroczystość Złotych Godów odbyła się 14 sierpnia w ośrodku kultury w Mordach.

więcej »


2014-08-21

Kozucha Kłamczucha.

To tytuł spektaklu jaki został wystawiony w świetlicy wiejskiej w Radzikowie Wielkim. Organizatorem przedsięwzięcia był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach we współpracy z firmą Provident Polska.

więcej »


2014-08-21

Lipiec pełen atrakcji!

Dzieci i młodzież z gminy Mordy nie nudzą się. Zajęcia plastyczno-manualne, warsztaty z autoprezentacji i komunikacji, gry i zabawy animacyjne, malowanie kredą i palcami to tylko niektóre atrakcje jakie zorganizował Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach we współpracy z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną im. Ireny Ostaszyk w Mordach.

więcej »


2014-08-21

Słoneczny jubileusz.

Już po raz XV odbył się coroczny festyn „Słoneczne Lato” w Mordach. 3 sierpnia plac przy ośrodku kultury w Mordach zamienił się w teren pełen atrakcji i koncertów.

więcej »


2014-08-07

Zaproszenie.


2014-08-01

II termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego.

Urząd Miasta i Gminy w Mordach informuje że rozpoczął się II termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski przyjmowane będą w nastpującym terminie:
od 1 sierpnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. – wraz z fakturami (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r.
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie 1 – 31 października 2014r. gotówką w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Limit zwrotu podatku akcyzowego na 2014 r.
wynosić będzie: 81,70 zł x ilość ha użytków rolnych.

Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej obowiązuje nowy wzór wniosku. Nowy wzór wniosku można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach w pok. nr 19.


2014-07-25

Festyn "Słoneczne lato".


2014-07-24

Zaproszenie.

Zapraszamy przedsiębiorców działających na terenie Miasta i Gminy Mordy na spotkanie dotyczące „Strategii rozwoju Miasta i Gminy Mordy na lata 2014-2020”. Ww. spotkanie odbędzie się 28 lipca 2014 r. (poniedziałek) o godzinie 19.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach, ul. Parkowa 9.


2014-07-21

II Edycja Festiwalu Amatorskich Teatrów Młodzieżowych „Szekspir. Inspiracje”

Zarząd Województwa Mazowieckiego w porozumieniu z Teatrem Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie przychylnie odniósł się do państwa próśb o przedłużenie składania deklaracji uczestnictwa oraz nadsyłania nagranych przedstawień w II Edycji Festiwalu Teatrów Amatorskich na Mazowszu ogłoszonego w bieżącym roku pod hasłem  „Szekspir.Inspiracje”.

więcej »


2014-07-17

Zniżki dla dużych rodzin w PKP Intercity

Od 15 lipca br. PKP Intercity oferują posiadaczom „Karty Dużej Rodziny” przejazdy z 25% upustem w komunikacji krajowej, w dowolnej klasie. Oferta łączy się z ulgami ustawowymi, a więc np. bilet dla ucznia czy studenta będzie jeszcze tańszy. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Może się o nią starać rodzina z minimum trójką dzieci, bez względu na dochód. Imienne karty wydawane są każdemu członkowi rodziny. Wykaz zniżek, do jakich są uprawnieni jej posiadacze, znajduje się na stronie rodzina.gov.pl (jest na bieżąco aktualizowany).


2014-07-14

Podlasko-mazowieckie biesiadowanie.

Aż 43 potrawy regionalne zostały zgłoszone do szóstej edycji Biesiady Podlasko-Mazowieckiej, która odbył się 12 lipca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach. Patronat honorowy nad konkursem kulinarnym objął burmistrz miasta i gminy Mordy.

więcej »


2014-07-11

"Rolniku - śpiesz sie powoli!"

Apel do rolnikw


2014-07-09

Ku chwale Ojczyzny.


2014-07-09

Festyn Nadbużański w Serpelicach.

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy na XV Festyn Nadbużański. Impreza ma charakter kulturalny i cieszy się ogromną popularnością wśród mieszkańców, turystów oraz zaproszonych gości. Festyn odbędzie się w dniach 12-13 lipca w Serpelicach nad Bugiem.

 

 

 


2014-07-09

Bezpłatne szkolenia komputerowe.

Firma FHU "Inwes.tor" zaprasza wszystkie zamieszkałe, pracujące lub uczące się na terenie województwa mazowieckiego osoby na bezpłatne (finansowane w całości ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa) szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera zakończone uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu ECDL BASE.
Do projektu zapraszamy przede wszystkim osoby bez wyższego wykształcenia.
Więcej informacji uzyskać można w Biurze Projektu (tel.
793-326-636) lub na stronie www projektu - www.inwes-tor.pl/ecdl.mazowsze/


2014-07-08

Projekt "Alkohol ma smak łez".

Informujemy, że od 2 czerwca do 30 września 2014r. Fundacja DONUM realizuje projekt „Alkohol ma smak łez” dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Dzięki współpracy z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Mordach, w czytelni zorganizowane zostały zajęcia socjoterapeutyczne, w wybrane dni w godz. 1500-1700.

Informacje można uzyskać w bibliotece.


2014-07-08

Apel Prezesa KRUS dotyczący bezpieczeństwa podczas wakacji.

Apel


2014-07-07

Pociąg "Słoneczny" Kolei Mazowieckich.

W tegoroczne wakacje po raz dziesiąty na tory wyjechał pociąg „Słoneczny”. Kursuje on codziennie w relacji Warszawa Zachodnia - Gdynia Główna - Warszawa Zachodnia.

więcej »


2014-07-07

Z Wiśniowym Smakiem.

Wójt Gminy Wiśniew zaprasza na VIII Festiwal Kuchni Regionalnej „Z WIŚNIOWYM SMAKIEM”, który odbędzie się w niedzielę 20 lipca br. na skwerze przed Urzędem Gminy Wiśniew.2014-07-04

Promocja w Łomazach.

Podczas IX Jarmarku Jagiellońskiego w Łomazach, który odbył się 29 czerwca, nie zabrakło stoiska artystycznego promującego gminę Mordy.

więcej »


2014-07-03

Festyn w Zbuczynie.

Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie i Urząd Gminy w Zbuczynie zapraszają na coroczny Festyn z okazji Dni Gminy Zbuczyn, który odbędzie się 6 lipca 2014r. /niedziela/. Festyn rozpocznie się o godz. 14.00 na terenie przy budynku Urzędu Gminy w centrum Zbuczyna.

 

 

 


2014-07-03

Pierwsze "Karty Dużej Rodziny" juz wydane!

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy wydał dziś pierwsze karty w ramach ogólnopolskiego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. Karta Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zniżek oferowanych zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne na terenie całego kraju. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Zapraszamy do składania wniosków w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach w pok. nr 9, od pn.-pt. w godz. 8-16.


2014-07-01

Stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Mordy.

Stypendia.


2014-07-01

Biesiada Podlasko-Mazowiecka.


2014-07-01

Wakacje bez nudy!


2014-06-27

Karta Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie caego kraju.

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny
Wykaz dokumentów potrzebnych przy składaniu wniosku.

Wnioski o wydanie KDR można składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach w pok. nr 9.


2014-06-26

Nowy harmonogram odbioru odpadów.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy na okres 01.07.2014 - 30.06.2015.


2014-06-23

Dofinansowanie usuwania azbestu w 2014r.

Informacja dot. dofinansowania utylizacji azbestu.
Wniosek o dotację na eternit.


2014-06-23

"Senior z Juniorem idą jednym torem".


2014-06-23

I edycja Festiwalu Talentów "Talent Show".


2014-06-17

Ogłoszenie o obradach XLIII sesji Rady Miejskiej w Mordach.

Ogłoszenie.


2014-06-10

Dzień Rodziny.


2014-06-10

Wyprawka szkolna w 2014r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w 2014 r. będzie kontynuowany Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.


2014-06-05

Maraton ZUMBA.


2014-05-30

Psy do adopcji.

Miasto i Gmina Mordy odda do adopcji 5 szczeniąt. Szczegółowe informacje pod nr tel. 25 6415402 wew. 57.


2014-05-30

Informacja Burmistrza o przyznaniu dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej Mordy.

Informacja.


2014-05-29

Uroczysta XLII Sesja Rady Miejskiej w Mordach.

Zaproszenie.


2014-05-23

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014.


Informacje dla wyborców z terenu Miasta i Gminy Mordy.

więcej »


2014-05-23

Siedlczanie najlepsi.

Gimnazjaliści z Siedlec zdobyli wszystkie trzy miejsca w VII Regionalnym Przeglądzie Piosenki Europejskiej, który odbył się 21 maja w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach.

więcej »


2014-05-20

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mordy w obszarze działki o nr ew. 2082 położonej przy Placu Zwycięstwa 20.

Obwieszczenie.


2014-05-20

Zaśpiewaj w dwóch językach.

Ponad 60 gimnazjalistów przyjedzie 21 maja do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach, by walczyć o miano laureata VI Regionalnego Przeglądu Piosenki Europejskiej.

W przesłuchaniach finałowych weźmie udział łącznie 28 solistów, zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych oraz chórów, którzy wykonają 2 utwory: pierwszy w języku polskim, drugi – w języku obcym z obszaru Europy.

więcej »


2014-05-14

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.


21 maja 2014r.
Radzików Wielki, Krzymosze, Wyczółki

22 maja 2014r.
Wojnów, Mordy, Czepielin

2014-05-06

Uczcili dzień św. Floriana.

W dzień św. Floriana, 4 maja, odbyły się w Mordach gminne obchody Dnia Strażaka.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, po której ruszyła defilada ulicami miasta. W tym niecodziennym pochodzie wzięły udział jednostki OSP z gminy Mordy, Orkiestra Dęta OSP Mordy oraz mieszkańcy gminy.

więcej »


2014-05-06

W 223. rocznicę.

Uroczystą mszą świętą w intencji Ojczyzny oraz specjalnie przygotowaną na ten dzień akademią uczczono w Mordach kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

więcej »


2014-05-06

Pojechali po raz trzeci.

Ponad 70 osób ubranych w biało-czerwone stroje uczestniczyło w III Gminnym Rajdzie Rowerowym „Z flagą w tle”. Impreza odbywa się co roku w Dzień Flagi RP.

więcej »


2014-04-30

Świto Strażaka.


2014-04-30

Obchody 223. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.


2014-04-30

Psy do adopcji.

Miasto i Gmina Mordy odda do adopcji 6 szczeniąt (1 piesek i 5 suczek). Szczegółowe informacje pod nr tel. 25 6415402 wew. 57.


2014-04-28

III Gminny Rajd Rowerowy "Z flagą w tle".


2014-04-28

VII Regionalny Przegląd Piosenki Europejskiej.


2014-04-28

XXXI Konkurs Recytatorski dla dzieci im. Kornela Makuszyńskiego.


2014-04-28

Piękno świata zawarte w kwiatach.

Ponad 350 osób odwiedziło wystawę pt. ”Piękno świata widzę w kwiatach” zorganizowaną przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach.

więcej »


2014-04-24

Mazowiecki Konkurs Wiedzy z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów.

Organizatorem Konkursu jest Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie. Konkurs przebiega we współorganizacji m.in. jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i ma na celu promocję bezpieczeństwa pracy na roli oraz zmniejszanie skutków degradacji środowiska naturalnego spowodowanego działalnością rolniczą.
Informacje o konkursie.
Karta zgłoszenia do konkursu.


2014-04-22

Informacja.


2014-04-17

Życzenia.


2014-04-16

Ogłoszenie o obradach XLI sesji Rady Miejskiej w Mordach.

Ogłoszenie.


2014-04-07

Wielkanocna pisanka.


2014-04-02

Przerwa w dostawie energii.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców, wg zamieszczonej tabeli:

Data
Nazwy ulic, miejscowość,
obszar, gmina
Numery i nazwy stacji
(ewentualnie opis)
Godziny wyłączeń
07.04.2014
PONIEDZIAŁEK
RADZIKÓW KORNICA  od nr 27 do nr 33 oraz numer 37 i 49; (UG Mordy)
Radzików Kornica 2 nr 1093 obwód linii nN nr 1
8:00-17:00
08.04.2014
WTOREK
WYCZÓŁKI od nr 15 do nr 56;(UG Mordy)
Wyczółki 2 nr 1509
7:30-17:30

2014-04-02

Ogłoszenie o obradach XL sesji Rady Miejskiej w Mordach.

Ogłoszenie.


2014-03-24

Wystawa prac Ireny Łukasiuk.


2014-03-24

Dotacje dla spółek wodnych na terenie Miasta i Gminy Mordy na 2014r.

Informacja.


2014-03-24

Gminna Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii.

W dniu 19.03.2014r. w Mordach odbyła się Gminna Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii. Organizatorem Olimpiady był MODR Warszawa Oddział Siedlce oraz Burmistrz Miasta i Gminy Mordy.

więcej »


2014-03-19

Ogłoszenie o obradach XXXIX sesji Rady Miejskiej w Mordach.

Ogłoszenie.


2014-03-18

"Nie! dla wypalania traw."


2014-03-18

Rozkład jazdy PKS Łosice.

Rozkład jazdy Mordy-Siedlce.
Komunikaty dla podróżnych.
Ceny biletów miesięcznych.


2014-03-14

Inauguracja „Krzymoszowianek”.

„Krzymoszowianki” to nazwa nowego zespołu, który powstał na terenie gminy Mordy. Jego inauguracja obyła się na początku marca w Krzymoszach.

więcej »


2014-03-14

Z myślą o kobietach.

Już po raz trzeci burmistrz Mordów i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach zorganizowali Gminny Dzień Kobiet.

więcej »


2014-03-07

Kolorowy jarmark.

Co roku w pierwszy czwartek po dniu św. Kazimierza odbywa się w Mordach wielki jarmark. W tym roku miał on miejsce 6 marca.

więcej »


2014-03-07

Przeciwko nudzie.

Ponad 80 dzieci i młodzieży wzięło udział w cyklu zajęć „Ferie bez nudy!”, którego organizatorem jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach.

więcej »


2014-03-05

Jarmark na Kazimierza.


2014-03-04

Bal ostatkowy dla dzieci.

Na zakończenie ferii dzieci z gminy Mordy uczestniczyły w balu przebierańców, który odbył się 28 lutego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach.

więcej


2014-02-27

Kostiumowe szaleństwo!

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach zaprasza dzieci i młodzież na ostatkowy bal przebierańców.

Na wszystkich  będzie czekać świetna zabawa z wodzirejem, konkursy z nagrodami, iluminacje świetlne, słodki poczęstunek oraz wybór najbardziej oryginalnego stroju. Jak co roku bal wieńczy cykl zajęć „Ferie bez nudy!” Impreza zacznie się 28 lutego (piątek) w godz. 11.00-14.00 w Sali Teatralnej M-GOK-u.


2014-02-27

Przygody Pinokia w wersji teatralnej.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach odbył się spektakl pt. „Pinokio” w wykonaniu aktorów ze Studia Małych Form Teatralnych, Scenografii i Reżyserii ART-RE z Krakowa.

więcej »


2014-02-25

III zawody Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta i Gminy Mordy 23 luty 2014 r.

W dniu 23 lutego 2014 r. w Gimnazjum w Mordach, ul. Kiliskiego 16 odbyły się III zawody Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta i Gminy Mordy.

więcej »


2014-02-25

XI Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Mordy – 22.02.2014 r.

Dnia 22.02.2014 r. w Gimnazjum w Mordach, ul. Kilińskiego 16, odbył się XI Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Mordy.

więcej »


2014-02-21

Afrykański pomór świń - informacje dla hodowców i producentów świń.

Informacja.


2014-02-20

XI Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Mordy.


2014-02-20

Stypendia Burmistrza.

Stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Mordy.


2014-02-18

Ogłoszenie o obradach XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Mordach.

Ogłoszenie.


2014-02-12

Pomóżmy kasztanowcom. Metody walki z szrotówkiem.

Inwazja szrotówka kasztanowcowiaczka na terenie całej Polski oraz jego ogromny potencjał rozrodczy oznaczają, że bez naszej pomocy natura sama sobie nie poradzi. W związku z tym konieczne jest podjęcie kompleksowych działań w celu ratowania osłabionych przez szkodnika kasztanowców.

więcej »


2014-02-12

Ferie bez nudy!


2014-02-12

Zaproszenie na XI Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Mordy.

W dniu 22.02.2014r. o godz. 10.00 (zapisy od godz. 9.30) w Gimnazjum w Mordach, ul. Kilińskiego 16, odbędzie się XI Turniej Tenisa Stoowego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Mordy.
Zawody zostaną rozegrane w następujących kategoriach:
1. Szkoła Podstawowa Chłopcy kl. I-IV
2. Szkoła Podstawowa Chłopcy kl. V-VI
3. Szkoła Podstawowa Dziewczęta
4. Gimnazjum Chłopcy
5. Gimnazjum Dziewczęta
6. Open
7. Seniorzy
Serdecznie zapraszamy na turniej wszystkich tenisistów z terenu miasta i gminy Mordy!


2014-02-03

Wniosek o dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.

Informacja.
Wniosek o dotację na eternit.


2014-02-03

Przerwa w dostawie energii elektrycznej.

U W A G A

W czwartek 06 lutego 2014r. w godz. 7.00 – 17.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej m.in. w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach. Brak prądu może spowodować utrudnienia w obsłudze interesantów.


2014-02-03

Zaproszenie na szkolenie.


2014-02-03

Zaproszenie na szkolenie.


2014-02-03

Czar pomysłów.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach rozstrzygnął konkurs plastyczny „Gwiazdkowych pomysłów czar”. Do konkursu wpłynęło 41 prac.

więcej »


2014-02-03

Premiera dzieci.

Mali adepci z Dziecięcej Grupy Teatralnej „Skrzaty” zagrali 24 stycznia w premierowym spektaklu pt. „Mikołajowe perypetie”. Przedstawienie w Sali Teatralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach obejrzało ponad 140 osób.

więcej »


2014-02-03

Kolędy w spektaklach.

Ponad 120 osób obejrzało cykl 3 spektakli podczas Teatralnego Kolędowania, które odbyło się 26 stycznia w Mordach. Na scenie zaprezentowały się grupy i zespoły działające w miejscowym Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury.

więcej »


2014-01-30

Zwrot podatku akcyzowego.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

 

więcej »


2014-01-27

Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne".

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza kolejną, XII edycję Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

więcej »


2014-01-22

Spektakl "Mikołajowe perypetie".


2014-01-22

Teatralne Kolędowanie.


2014-01-22

Ogłoszenie o obradach XXXVII sesji Rady Miejskiej w Mordach.

Ogłoszenie.


2014-01-17

Informacja o wyrobach zawierających azbest.

Informacja.


2014-01-17

IV edycja Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pn. „Bezpiecznie na wsi – nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu!

Głównym organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Konkurs przebiegać będzie we współorganizacji z Dyrekcjami Szkół Podstawowych, zainteresowanymi jednostkami samorządu terytorialnego, które zgłoszą swój akces w powyższym przedsięwzięciu.  Konkurs na Mazowszu ma charakter 2-etapowy.

więcej »


2014-01-14

WOŚP w Mordach.

Po raz kolejny Miasto i Gmina Mordy włączyło się w pomoc potrzebującym podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Sztab WOŚP mieścił się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach. W tym roku kwestowało na ulicach miasta 20 wolontariuszy, wśród których byli gimnazjaliści i licealici z gminy Mordy. Dzięki ich pomocy udało się zebrać 1968,37 zł.

więcej »


2014-01-14

Zaproszenie na szkolenie.


2014-01-14

Zaproszenie na szkolenie.


2014-01-09

Zbierajmy nakrętki!

 

 logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02mailto:sekretariat@mordy.pl
fax 25-641-51-15